PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Effect of acupunture-transcutaneous electrical nerve stimulation on pain and upper extremity reaction time in patients with chronic neck pain

Yıl 2014, Cilt: 1 Sayı: 2 - Cilt: 1 Sayı: 2, 55 - 61, 23.07.2016

Öz

Purpose: Acupunture-Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (Acupuncture-TENS) widely used to reduce neck pain has been showed to effect the motor side of pain. The effect of Acupuncture-TENS on reaction time which has great importance in terms of risk of musculoskeletal injury has not been investigated yet. The purpose of the study was to reveal the effects of Acupuncture-TENS on pain and reaction time in subjects with chronic neck pain. Methods: Forty five subjects aged between 25-55 years diagnosed with chronic neck pain were randomly divided into two groups. While Acupuncture-TENS (N=24) was applied to the first group, the second one received Placebo TENS (N=21) for 30 minutes. Pain intensity and dominant extremity reaction time (second) were assessed by using Visual Analog Scale and Nelson Hand Reaction Test before and after the applications. Results: No significant difference was reported between the groups for pain intensity and reaction time after application of Acupuncture-TENS and Placebo TENS (p>0.05). A significant decrease in pain intensity was determined in both groups (p<0.05) while no significant difference was found in terms of reaction time of dominant extremity (p>0.05). Conclusion: It was observed that a single-session of Acupuncture-TENS did not influence upper extremity reaction time in subjects with chronic neck pain. Further study is needed to assess cumulative effects of long term treatment by using the Acupuncture-TENS on reaction time

Kaynakça

 • 1. Fejer R, Kyvik KO, Hartvigsen J. The prevalence of neck pain in the world population: a systematic critical review of the literature. Eur Spine J. 2006;15:834–848.
 • 2. Günaydın Ş, Çağlar N, Tütün Ş, et al. Servikal disk hernisine bağlı kronik boyun ağrısında elektroakupunktur ve TENS yöntemlerinin terapötik etkinliğinin karşılaştırılması. Istanbul Med J. 2010;11:104-108.
 • 3. Guez M, Hildingsson C, Nilsson M, et al. The prevalence of neck pain A population-based study from Northern Sweden. Acta Orthop Scand. 2002;3:455-459.
 • 4. Reyes-Llerena GA, Guibert-Toledano M, Hernandez-Martinez AA, et al. Prevalence of musculoskeletal complaints and disability in Cuba. A community-based study using the COPCORD core questionnaire. Clin Exp Rheumatol. 2000;18:739-742.
 • 5. Lee JH, Ooi Y, Nakamura K. Measurement of muscle strength of the trunk and the lower extremities in subjects with history of low back pain. Spine. 1995;20:1994-1996.
 • 6. Kusters D, Vollenbroek-Hutten MM, Hermens HJ. Motor performance in chronic low back pain: is there an influence of pain-related cognitions? A pilot study. BMC Musculoskeletal Disorders. 2011;12:211.
 • 7. Hodges PW, Richardson CA. Inefficient muscular stabilization of the lumbar spine associated with low back pain: A motor control evaluation of transversus abdominis. Spine. 1996;21:2640-2650.
 • 8. Radebold A, Cholewicki J, Panjabi M, et al. Muscle response pattern to sudden trunk loading in healthy individuals and in patients with chronic low back pain. Spine. 2000;25:947- 954.
 • 9. Tamer K. Sporda Fiziksel, Fizyolojik Performansın Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi. Ankara: Bağırgan Yayınevi; 2000.
 • 10. Bompa TO. Antrenman Kuramı ve Yöntemi. Ankara: Bağırgan Yayınevi; 1998. p. 443.
 • 11. Akgün N. Egzersiz Fizyolojisi. Ege Üniversitesi Basımevi, Bornova/İzmir; 1986. p 78.
 • 12. Çolakoğlu M, Tiryaki Ş, Moralı S. Konsantrasyon çalışmalarının reaksiyon zamanı üzerine etkisi. Spor Bilimleri Dergisi. 1993;4:32-45.
 • 13. Tamela S, Kujala UM. Reaction times with reference to musculoskeletal complaints in adolescence. Percept Mot Skills. 1992;75:1075- 1082.
 • 14. Ylinen J, Salo P, Nykänen M, et al. Decreased isometric neck strength in women with chronic neck pain and the repeatibility of neck strength measurements. Arch Phys Med Rehabil. 2004;85:1303-1308.
 • 15. Vuillerme N, Pinsault N. Experimental neck muscle pain impairs standing balance in humans. Exp Brain Res. 2009;192:723-729.
 • 16. Kroeling P, Gross A, Goldsmith CH, et al. Electrotherapy for neck pain. Cochrane Database Syst Rev. 2009 Oct 7;(4):CD004251.
 • 17. Kocyigit F, Akalin E, Gezer NS, et al. Functional magnetic resonance imaging of the effects of low-frequency transcutaneous electrical nerve stimulation on central pain modulation. Clin J Pain. 2012;28:581-588.
 • 18. Thaler M, Lechner R, Foedinger B, et al. Driving reaction time before and after surgery for lumbar disc herniation in patients with radiculopathy. Eur Spine J. 2012;21:2259-2264.
 • 19. Lauche R, Cramer H, Langhorst J, et al. Reliability and Validity of the Pain on Movement Questionnaire in Chronic Neck Pain. Pain Med. 2014;15:1850-1856.
 • 20. Del Rossi G, Malaguti A, Del Rossi S. Practice effects associated with repeated assessment of a clinical test of reaction time. J Athl Train. 2014;49:356-359.
 • 21. Karayurt Ö, Gürbüz H, Bilik Ö, et al. Kronik ağrılı hastaların tens uygulaması öncesi ve sonrası yaşam kalitesi, ağrı ve hemşirelerden memnuniyet düzeylerinin incelenmesi. DEUHYO ED. 2014;7(1):26-32.
 • 22. Deyo RA, Walsh NE, Martin DC, et al. A Controlled Trial of Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation and Exercise For Chronic Low Back Pain. N Engl J Med. 1990;322:1627- 1634.
 • 23. Chung PH, Cheng KK. Immediate effect of transcutaneous electrical nerve stimulation on spasticity in patients with spinal cord injury.

Kronik boyun ağrılı bireylerde akupunktur transkutanöz elektriksel sinir stimulasyonunun ağrı ve üst ekstremite reaksiyon zamanı üzerine etkisi

Yıl 2014, Cilt: 1 Sayı: 2 - Cilt: 1 Sayı: 2, 55 - 61, 23.07.2016

Öz

Amaç: Boyun ağrısının azaltılması amacıyla sıklıkla kullanılan Akupunktur Transkutanöz Elektriksel Sinir Stimulasyonu (Akupunktur-TENS) uygulamasının ağrının motor bölümleri üzerine etkisi gösterilmiştir. Kronik boyun ağrısında Akupunktur TENS’in kas-iskelet sistemi yaralanma riski açısından önemi büyük olan reaksiyon zamanı üzerine etkisi ise henüz araştırılmamıştır. Çalışmamızın amacı; kronik boyun ağrılı bireylerde Akupunktur-TENS’in ağrı ve reaksiyon zamanı üzerindeki etkisinin araştırılmasıydı. Yöntem: Çalışmaya kronik boyun ağrısı tanısı alan 25–55 yaşları arasındaki 45 birey dahil edildi. Rastgele iki gruba ayrılan bireylere 30 dakika boyunca Akupunktur-TENS (N=24) veya Plasebo TENS (N=21) uygulandı. Uygulama öncesi ve sonrası ağrı şiddeti ve dominant üst ekstremite reaksiyon zamanı (saniye) vizüel ağrı skalası ve Nelson El Reaksiyon Testi ile değerlendirildi. Bulgular: Akupunktur TENS ve Plasebo TENS uygulaması sonrasında ağrı şiddeti ve reaksiyon zamanı değerleri açısından iki grup arasında herhangi bir fark belirlenmedi (p>0.05). Grup içi değerlendirmede ise her iki grupta ağrı şiddetinde azalma saptanırken (p0.05). Tartışma: Sonuç olarak, kronik boyun ağrılı hastalarda tek seans olarak uygulanan Akupunktur TENS’in ağrı ve reaksiyon zamanı üzerine etkisi açısından bir fark saptanmadı. Akupunktur TENS’in tek seanslık etkileri yanında uzun dönem etkilerinin de incelendiği ileri çalışmaların yapılmasını önermekteyiz

Kaynakça

 • 1. Fejer R, Kyvik KO, Hartvigsen J. The prevalence of neck pain in the world population: a systematic critical review of the literature. Eur Spine J. 2006;15:834–848.
 • 2. Günaydın Ş, Çağlar N, Tütün Ş, et al. Servikal disk hernisine bağlı kronik boyun ağrısında elektroakupunktur ve TENS yöntemlerinin terapötik etkinliğinin karşılaştırılması. Istanbul Med J. 2010;11:104-108.
 • 3. Guez M, Hildingsson C, Nilsson M, et al. The prevalence of neck pain A population-based study from Northern Sweden. Acta Orthop Scand. 2002;3:455-459.
 • 4. Reyes-Llerena GA, Guibert-Toledano M, Hernandez-Martinez AA, et al. Prevalence of musculoskeletal complaints and disability in Cuba. A community-based study using the COPCORD core questionnaire. Clin Exp Rheumatol. 2000;18:739-742.
 • 5. Lee JH, Ooi Y, Nakamura K. Measurement of muscle strength of the trunk and the lower extremities in subjects with history of low back pain. Spine. 1995;20:1994-1996.
 • 6. Kusters D, Vollenbroek-Hutten MM, Hermens HJ. Motor performance in chronic low back pain: is there an influence of pain-related cognitions? A pilot study. BMC Musculoskeletal Disorders. 2011;12:211.
 • 7. Hodges PW, Richardson CA. Inefficient muscular stabilization of the lumbar spine associated with low back pain: A motor control evaluation of transversus abdominis. Spine. 1996;21:2640-2650.
 • 8. Radebold A, Cholewicki J, Panjabi M, et al. Muscle response pattern to sudden trunk loading in healthy individuals and in patients with chronic low back pain. Spine. 2000;25:947- 954.
 • 9. Tamer K. Sporda Fiziksel, Fizyolojik Performansın Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi. Ankara: Bağırgan Yayınevi; 2000.
 • 10. Bompa TO. Antrenman Kuramı ve Yöntemi. Ankara: Bağırgan Yayınevi; 1998. p. 443.
 • 11. Akgün N. Egzersiz Fizyolojisi. Ege Üniversitesi Basımevi, Bornova/İzmir; 1986. p 78.
 • 12. Çolakoğlu M, Tiryaki Ş, Moralı S. Konsantrasyon çalışmalarının reaksiyon zamanı üzerine etkisi. Spor Bilimleri Dergisi. 1993;4:32-45.
 • 13. Tamela S, Kujala UM. Reaction times with reference to musculoskeletal complaints in adolescence. Percept Mot Skills. 1992;75:1075- 1082.
 • 14. Ylinen J, Salo P, Nykänen M, et al. Decreased isometric neck strength in women with chronic neck pain and the repeatibility of neck strength measurements. Arch Phys Med Rehabil. 2004;85:1303-1308.
 • 15. Vuillerme N, Pinsault N. Experimental neck muscle pain impairs standing balance in humans. Exp Brain Res. 2009;192:723-729.
 • 16. Kroeling P, Gross A, Goldsmith CH, et al. Electrotherapy for neck pain. Cochrane Database Syst Rev. 2009 Oct 7;(4):CD004251.
 • 17. Kocyigit F, Akalin E, Gezer NS, et al. Functional magnetic resonance imaging of the effects of low-frequency transcutaneous electrical nerve stimulation on central pain modulation. Clin J Pain. 2012;28:581-588.
 • 18. Thaler M, Lechner R, Foedinger B, et al. Driving reaction time before and after surgery for lumbar disc herniation in patients with radiculopathy. Eur Spine J. 2012;21:2259-2264.
 • 19. Lauche R, Cramer H, Langhorst J, et al. Reliability and Validity of the Pain on Movement Questionnaire in Chronic Neck Pain. Pain Med. 2014;15:1850-1856.
 • 20. Del Rossi G, Malaguti A, Del Rossi S. Practice effects associated with repeated assessment of a clinical test of reaction time. J Athl Train. 2014;49:356-359.
 • 21. Karayurt Ö, Gürbüz H, Bilik Ö, et al. Kronik ağrılı hastaların tens uygulaması öncesi ve sonrası yaşam kalitesi, ağrı ve hemşirelerden memnuniyet düzeylerinin incelenmesi. DEUHYO ED. 2014;7(1):26-32.
 • 22. Deyo RA, Walsh NE, Martin DC, et al. A Controlled Trial of Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation and Exercise For Chronic Low Back Pain. N Engl J Med. 1990;322:1627- 1634.
 • 23. Chung PH, Cheng KK. Immediate effect of transcutaneous electrical nerve stimulation on spasticity in patients with spinal cord injury.

Ayrıntılar

Diğer ID JA64EM62EH
Bölüm Makaleler
Yazarlar

İlkşan DEMİRBÜKEN Bu kişi benim
Bir kuruma bağlı değildir


Onur AYDOĞDU Bu kişi benim
Bir kuruma bağlı değildir


Zübeyir SARI Bu kişi benim
Bir kuruma bağlı değildir


Bahar ÖZGÜL Bu kişi benim
Bir kuruma bağlı değildir


Gönül ACAR Bu kişi benim
Bir kuruma bağlı değildir


M. Gülden POLAT Bu kişi benim
Bir kuruma bağlı değildir


Ufuk YURDALAN Bu kişi benim
Bir kuruma bağlı değildir

Yayımlanma Tarihi 23 Temmuz 2016
Yayınlandığı Sayı Yıl 2014 Cilt: 1 Sayı: 2 - Cilt: 1 Sayı: 2

Kaynak Göster

Vancouver Demirbüken İ. , Aydoğdu O. , Sarı Z. , Özgül B. , Acar G. , Polat M. G. , Yurdalan U. Kronik boyun ağrılı bireylerde akupunktur transkutanöz elektriksel sinir stimulasyonunun ağrı ve üst ekstremite reaksiyon zamanı üzerine etkisi. Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation. 2014; 1(2): 55-61.