Cilt: 4 Sayı: 2, 1.08.2017

Yıl: 2017

Makaleler

Araştırma Makalesi

1. Comparison of mobility and quality of life levels in sedentary amputees and amputee soccer players

Araştırma Makalesi

4. Romatizmalı hastalar için bir yaşam kalitesi ölçeğinin geliştirilmesi: madde havuzunun oluşturulması