Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Development of ability of the Managing Patient Expectation Scale: a validity and reliability study

Yıl 2017, Cilt 4, Sayı 2, 76 - 81, 01.08.2017

Öz

Purpose: The purpose of the present study was developing a scale that can be used for measuring physiotherapists’ ability to manage patient expectations.

Methods: Construct validity of Ability of Managing Patient Expectations Scale (AMPES) was investigated by principal component analysis and confirmatory factor analysis on 286 physiotherapists (PTs) sample, test - retest reliability was investigated on 50 PTs and concurrent validity was investigated using Communication Skills Scale (CSS) on 45 PTs.

Results: It was seen that AMPES consists of nine items and extracts 49.46% of the total variance. The results of confirmatory factor analysis showed that model - data fit is achieved. There were significant correlations between AMPES and CSS, ranging from 0.33 to 0.57. Reliability coefficients vary between 0.53-0.96.

Conclusion: AMPES has satisfactory psychometric properties for measuring the physiotherapists’ ability of managing patient expectations.

Kaynakça

 • 1. Barron CJ, Moffett JA, Potter M. Patient expectations of physiotherapy: definitions, concepts, and theories. Physiother Theory Pract. 2007;2337-2346.
 • 2. Jones M, Edwards I, Gifford L. Conceptual models for implementing biopsychosocial theory in clinical practice. Man Ther. 2002;7:2-9.
 • 3. Verbeek J, Van Dijk F, Rasanen K, et al. Consumer satisfaction with occupational health services: should it be measured? Occup Environ Med. 2001;58:272-278.
 • 4. Potter M, Gordon S, Hamer P. Identifying physiotherapist and patient expectations in private practice physiotherapy. Physiother Can. 2003;55:195-202
 • 5. Fuertes JN, Anand P, Haggerty G, et al. The physician-patient working alliance and patient psychological attachment, adherence, outcome expectations, and satisfaction in a sample of rheumatology patients. Behav Med. 2015;41:60-68.
 • 6. Roscoe JA, Morrow GR, Hickok JT, et al. The efficacy of acupressure and acustimulation wrist bands for the relief of chemotherapyinduced nausea and vomiting. A University of Rochester Cancer Center Community Clinical Oncology Program multicenter study. J Pain Symptom Manag. 2003;26:731-742.
 • 7. Flood AB, Lorence DP, Ding J, et al. The role of expectations in patients’ reports of postoperative outcomes and improvement following therapy. Med Care. 1993;31:1043-1056.
 • 8. Mahomed NN, Liang MH, Cook EF, et al. The importance of patient expectations in predicting functional outcomes after total joint arthroplasty. J Rheumatol. 2002;29:1273-1279.
 • 9. Kline P. An Easy Guide to Factor Analysis. New York: Routledge; 1994.
 • 10. Erkuş A. Psikolojide Ölçme ve Ölçek Geliştirme-I: Temel Kavramlar ve İşlemler. 3. baskı. Ankara: Pegem Akademi; 2016.
 • 11. Korkut Owen F, Bugay A. İletişim becerileri ölçeğinin geliştirilmesi: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2004;10:51-64.
 • 12. McDonald R. Factor Analysis and Related Methods. Hillsdale, NJ: Erlbaum; 1985.
 • 13. Yurdugül H. Paralel, eşdeğer ve konjenerik ölçmelerde güvenirlik katsayılarının karşılaştırılması. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2006;39:15-37.
 • 14. Watkins MW. Monte Carlo PCA for Parallel Analysis [computer software]. State College, PA: Ed & Psych Associates; 2000.
 • 15. Kline RB. Principles and Practice of Structural Equation Modeling. 2. Ed. New York: Guilford Publications, Inc.; 2011.
 • 16. Schumacker RE, Lomax RG. A Beginner’s Guide to Structural Equation Modeling. 2. Ed. Lawrence Erlbaum Associates, Inc. Publishers; 1996.
 • 17. Hu L. Bentler PM. Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: conventional criteria versus new alternatives. Struct Equ Modeling. 1999;6:1-55.
 • 18. Sümer N. Yapısal eşitlik modelleri: temel kavramlar ve örnek uygulamalar. Türk Psikoloji Yazıları. 2000;3:49-74.
 • 19. Thompson, B. Exploratory and Confirmatory Factor Analysis: Understanding Concepts and Applications. American Psychological Association; 2004.
 • 20. Büyüköztürk Ş. Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı: İstatistik, Araştırma Deseni SPSS Uygulamaları ve Yorum. 22. baskı. Ankara: Pegem Akademi; 2016.
 • 21. Alpar R. Spor, Sağlık ve Eğitim Bilimlerinden Örneklerle Uygulamalı İstatistik ve Güvenirlik- Geçerlik. Ankara: Detay Yayıncılık; 2016.

Hasta beklentilerini yönetme becerisi ölçeğinin geliştirilmesi: geçerlik ve güvenirlik çalışması

Yıl 2017, Cilt 4, Sayı 2, 76 - 81, 01.08.2017

Öz

Amaç: Bu çalışmanın amacı, fizyoterapistlerin hasta beklentilerini yönetme becerilerini belirlemek üzere kullanılabilecek Hasta Beklentilerini Yönetme Becerisi Ölçeği’ni (HBYBÖ) geliştirmekti.

Yöntem: Geliştirilen ölçeğin yapı geçerliği, 286 kişilik veri faktör analitik tekniklerle; test - tekrar test güvenirliği 50 kişilik veriden; uyum geçerliği ise İletişim Becerileri Ölçeği (İBÖ) kullanılarak 45 fizyoterapistten elde edilen verilerden korelasyon analizi ile incelendi.

Bulgular: Analizler sonucunda, dokuz maddeden oluşan HBYBÖ’nün, toplam varyansın % 49.46’sını açıklayan iki faktörlü yapıya sahip olduğu görüldü. Doğrulayıcı faktör analizi sonuçları model - veri uyumunun sağlandığı gösterdi. HBYBÖ ve İBÖ puanları arasında 0.33-0.57 arasında değişen korelasyonların bulunduğu görüldü. Güvenirlik katsayıları 0.53-0.96 arasında değişmekteydi.

Sonuç: HBYBÖ’nün, fizyoterapistlerin hasta beklentilerini yönetme becerilerini ölçmede yeterli geçerlik ve güvenirliğe sahip olduğu görüldü.

Kaynakça

 • 1. Barron CJ, Moffett JA, Potter M. Patient expectations of physiotherapy: definitions, concepts, and theories. Physiother Theory Pract. 2007;2337-2346.
 • 2. Jones M, Edwards I, Gifford L. Conceptual models for implementing biopsychosocial theory in clinical practice. Man Ther. 2002;7:2-9.
 • 3. Verbeek J, Van Dijk F, Rasanen K, et al. Consumer satisfaction with occupational health services: should it be measured? Occup Environ Med. 2001;58:272-278.
 • 4. Potter M, Gordon S, Hamer P. Identifying physiotherapist and patient expectations in private practice physiotherapy. Physiother Can. 2003;55:195-202
 • 5. Fuertes JN, Anand P, Haggerty G, et al. The physician-patient working alliance and patient psychological attachment, adherence, outcome expectations, and satisfaction in a sample of rheumatology patients. Behav Med. 2015;41:60-68.
 • 6. Roscoe JA, Morrow GR, Hickok JT, et al. The efficacy of acupressure and acustimulation wrist bands for the relief of chemotherapyinduced nausea and vomiting. A University of Rochester Cancer Center Community Clinical Oncology Program multicenter study. J Pain Symptom Manag. 2003;26:731-742.
 • 7. Flood AB, Lorence DP, Ding J, et al. The role of expectations in patients’ reports of postoperative outcomes and improvement following therapy. Med Care. 1993;31:1043-1056.
 • 8. Mahomed NN, Liang MH, Cook EF, et al. The importance of patient expectations in predicting functional outcomes after total joint arthroplasty. J Rheumatol. 2002;29:1273-1279.
 • 9. Kline P. An Easy Guide to Factor Analysis. New York: Routledge; 1994.
 • 10. Erkuş A. Psikolojide Ölçme ve Ölçek Geliştirme-I: Temel Kavramlar ve İşlemler. 3. baskı. Ankara: Pegem Akademi; 2016.
 • 11. Korkut Owen F, Bugay A. İletişim becerileri ölçeğinin geliştirilmesi: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2004;10:51-64.
 • 12. McDonald R. Factor Analysis and Related Methods. Hillsdale, NJ: Erlbaum; 1985.
 • 13. Yurdugül H. Paralel, eşdeğer ve konjenerik ölçmelerde güvenirlik katsayılarının karşılaştırılması. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2006;39:15-37.
 • 14. Watkins MW. Monte Carlo PCA for Parallel Analysis [computer software]. State College, PA: Ed & Psych Associates; 2000.
 • 15. Kline RB. Principles and Practice of Structural Equation Modeling. 2. Ed. New York: Guilford Publications, Inc.; 2011.
 • 16. Schumacker RE, Lomax RG. A Beginner’s Guide to Structural Equation Modeling. 2. Ed. Lawrence Erlbaum Associates, Inc. Publishers; 1996.
 • 17. Hu L. Bentler PM. Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: conventional criteria versus new alternatives. Struct Equ Modeling. 1999;6:1-55.
 • 18. Sümer N. Yapısal eşitlik modelleri: temel kavramlar ve örnek uygulamalar. Türk Psikoloji Yazıları. 2000;3:49-74.
 • 19. Thompson, B. Exploratory and Confirmatory Factor Analysis: Understanding Concepts and Applications. American Psychological Association; 2004.
 • 20. Büyüköztürk Ş. Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı: İstatistik, Araştırma Deseni SPSS Uygulamaları ve Yorum. 22. baskı. Ankara: Pegem Akademi; 2016.
 • 21. Alpar R. Spor, Sağlık ve Eğitim Bilimlerinden Örneklerle Uygulamalı İstatistik ve Güvenirlik- Geçerlik. Ankara: Detay Yayıncılık; 2016.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ahmet MİÇOOĞULLARI Bu kişi benim (Sorumlu Yazar)

0000-0002-3787-3388


Bahar AYBERK Bu kişi benim


Ufuk AKBAŞ Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ağustos 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 4, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { jetr504356, journal = {Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation}, eissn = {2148-8819}, address = {info@jetr.org.tr}, publisher = {Yavuz YAKUT}, year = {2017}, volume = {4}, number = {2}, pages = {76 - 81}, title = {Hasta beklentilerini yönetme becerisi ölçeğinin geliştirilmesi: geçerlik ve güvenirlik çalışması}, key = {cite}, author = {Miçooğulları, Ahmet and Ayberk, Bahar and Akbaş, Ufuk} }
APA Miçooğulları, A. , Ayberk, B. & Akbaş, U. (2017). Hasta beklentilerini yönetme becerisi ölçeğinin geliştirilmesi: geçerlik ve güvenirlik çalışması . Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation , 4 (2) , 76-81 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jetr/issue/41778/504356
MLA Miçooğulları, A. , Ayberk, B. , Akbaş, U. "Hasta beklentilerini yönetme becerisi ölçeğinin geliştirilmesi: geçerlik ve güvenirlik çalışması" . Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation 4 (2017 ): 76-81 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jetr/issue/41778/504356>
Chicago Miçooğulları, A. , Ayberk, B. , Akbaş, U. "Hasta beklentilerini yönetme becerisi ölçeğinin geliştirilmesi: geçerlik ve güvenirlik çalışması". Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation 4 (2017 ): 76-81
RIS TY - JOUR T1 - Hasta beklentilerini yönetme becerisi ölçeğinin geliştirilmesi: geçerlik ve güvenirlik çalışması AU - AhmetMiçooğulları, BaharAyberk, UfukAkbaş Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation JF - Journal JO - JOR SP - 76 EP - 81 VL - 4 IS - 2 SN - -2148-8819 M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation Hasta beklentilerini yönetme becerisi ölçeğinin geliştirilmesi: geçerlik ve güvenirlik çalışması %A Ahmet Miçooğulları , Bahar Ayberk , Ufuk Akbaş %T Hasta beklentilerini yönetme becerisi ölçeğinin geliştirilmesi: geçerlik ve güvenirlik çalışması %D 2017 %J Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation %P -2148-8819 %V 4 %N 2 %R %U
ISNAD Miçooğulları, Ahmet , Ayberk, Bahar , Akbaş, Ufuk . "Hasta beklentilerini yönetme becerisi ölçeğinin geliştirilmesi: geçerlik ve güvenirlik çalışması". Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation 4 / 2 (Ağustos 2017): 76-81 .
AMA Miçooğulları A. , Ayberk B. , Akbaş U. Hasta beklentilerini yönetme becerisi ölçeğinin geliştirilmesi: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation. 2017; 4(2): 76-81.
Vancouver Miçooğulları A. , Ayberk B. , Akbaş U. Hasta beklentilerini yönetme becerisi ölçeğinin geliştirilmesi: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation. 2017; 4(2): 76-81.
IEEE A. Miçooğulları , B. Ayberk ve U. Akbaş , "Hasta beklentilerini yönetme becerisi ölçeğinin geliştirilmesi: geçerlik ve güvenirlik çalışması", Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation, c. 4, sayı. 2, ss. 76-81, Ağu. 2017