Cilt: 4 Sayı: 1, 1.04.17

Yıl: 2017

Makaleler

Araştırma Makalesi

1. Hemiplejik serebral palsili çocuklarda robotik yürüme eğitiminin yürüyüşe etkilerinin incelenmesi

Araştırma Makalesi

3. Validity and reliability of Turkish version of the Forgotten Joint Score-12

Araştırma Makalesi

4. Hipertansif ve hipertansif olmayan kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan bireylerde fonksiyonel egzersiz kapasitesinin karşılaştırılması

Araştırma Makalesi

5. Prevalence of physical inactivity among Nigerian women: do socio-demographic characteristics, women’s personal attributes and psychosocial factors play any role?