Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Böbrek transplantasyonu sonrası kalistenik egzersiz eğitiminin yaşam kalitesi ve egzersiz kapasitesine etkisi

Yıl 2017, Cilt: 4 Sayı: 3, 91 - 96, 01.12.2017

Öz

Amaç: Bu çalışmanın amacı, renal transplantasyondan sonra uygulanan kalistenik egzersiz eğitiminin hastaların yaşam
kalitesi ve egzersiz kapasiteleri üzerine etkisini araştırmak idi.

Yöntem: Çalışmaya, 14 renal transplantasyon hastası dahil edildi. Hastaların sosyodemografik ve klinik özellikleri sorgulandı.
Hastaların yaşam kaliteleri hastalığa özgü Böbrek Hastalığı Yaşam Kalitesi Anketi ile, egzersiz kapasitelerinin değerlendirmesi
ise 6 dakika yürüme testi (6DYT) ile yapıldı. Hastalar 8 hafta boyunca haftada 3 gün kalistenik egzersiz eğitimini tamamladı.

Bulgular: Analizler sonucunda tedavi öncesi ve sonrası hastalığa özgü yaşam kalitesi değerlendirmesinde böbrek hastalığı
etkisi alt parametresinde istatistiksel olarak anlamlı bir artış elde edildi (p<0,05). 6DYT parametrelerinden toplam mesafede
ve bacak yorgunluğunda istatistiksel olarak anlamlı kazanım saptandı (p<0,05).


Sonuç: Kalistenik egzersiz eğitiminin yaşam kalitesini olumlu yönde etkilediği ve yürüyüş mesafesini anlamlı düzeyde arttırdığı
saptandı. İleride daha fazla olgu ile farklı egzersiz tipi, şiddeti ve sürelerinde uzun süreli olarak yapılacak çalışmalara ihtiyaç
olduğunu düşünmekteyiz. 

Kaynakça

 • 1. Didsbury M, McGee RG, Tong A, et al. Exercise training in solid organ transplant recipients: a systematic review and meta–analysis. Transplantation. 2013;95(5):679-687.
 • 2. Romano G, Lorenzon E, Montanaro D. Effects of exercise in renal transplant recipients. World J Transplant. 2012;2(4):46-50.
 • 3. Romano G, Simonella R, Falletti E, et al. Physical training effects in renal transplant recipients. Clin Transplant. 2010;24:510-514.
 • 4. Baştuğ ZÖ. Fibromiyaljili Kadınlarda Kalistenik Egzersiz Eğitiminin Ağrı, Kardiyorespiratuar Endurans, Fiziksel Yetersizlik, Yaşam Kalitesi, Depresyon ve Kaygı Üzerine Etkisi [Yüksek Lisans Tezi]. Ankara: Başkent Üniversitesi: 2007.
 • 5. Normandin EA, McCusker C, Connors M, et al. An evaluation of two approaches to exercise conditioning in pulmonary Rehabilitation. Chest. 2002;121:1085-1091.
 • 6. Güngen C, Ertan T, Eker E, et al. Standardize Mini Mental Testin Türk toplumunda hafif demans tanısında geçerlilik ve güvenilirliği. Turk Psikiyatri Derg. 2002;13:273-281.
 • 7. Malindretos P, Sarafidis P, Spaia S, et al.Adaptation and validation of the kidney disease quality of life-short form questionnaire in the Greek Language. Am J Nephrol. 2010;31:9-14.
 • 8. Valderrábano F, Jofre R, López-Gómez JM. Quality of life in end-stage renal disease patients. Am J Kidney Dis. 2001;38:443-464.
 • 9. Yıldırım A, Ogutmen B, Bektas G, et al. Translation, cultural adaptation, initial reliability, and validation of the kidney disease and quality of life-short form (KDQOL-SF 1.3) in Turkey. Transplant Proc. 2007;39:51-54.
 • 10. Borg G. Psychophysical bases of perceived exertion. Med Sci Sports Exerc. 1982;14:977-981.
 • 11. ATS Committee on Proficiency Standards for Clinical Pulmonary Function Laboratories. ATS statement: guidelines for the six-minute walk test. Am J Respir Crit Care Med. 2002;166:111-117.
 • 12. Üstündağ H, Gül A, Zengin N, et al. Böbrek nakli yapılan hastalarda yaşam kalitesi. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi. 2007;2:117-126.
 • 13. Riess K, Haykowsky M, Lawrance C, et al. Exercise training improves aerobic capacity, muscle strength, and quality of life in renal transplant recipients. Appl Physiol Nutr Metab. 2014;39:566-571.
 • 14. Oskay D, Atalay Güzel N, Çamcı E, et al. Effects of improving physical activity level on quality of life and functional status of patients receiving peritoneal dialysis. Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi. 2014;23:33-39.
 • 15. Wei Yun Wang D, Sills LL, MacDonald SB, et al. Active video gaming in patients with renal transplant: a pilot study. Transplant Res. 2014;3:15.
 • 16. Tomczak CR, Warburton DER, Riess KJ, et al. A prediction model for estimating pulmonery oxygen uptake during the 6- minute walk test in organ transplant recipients. Transplant Proc. 2007;39:3313-3316.
 • 17. Casanova C, Celli BR, Barria P, et al. The 6-min walk distance in healthy subjects:reference standards from seven countries. Eur Respir J. 2011;37:150-156.
 • 18. Cury JL, Brunetto AF, Aydos RD. Negative effects of chronic kidney failure on lung function and functional capacity. Revista Brasileira De Fisioterapia.2010;14:91-98.
Yıl 2017, Cilt: 4 Sayı: 3, 91 - 96, 01.12.2017

Öz

Kaynakça

 • 1. Didsbury M, McGee RG, Tong A, et al. Exercise training in solid organ transplant recipients: a systematic review and meta–analysis. Transplantation. 2013;95(5):679-687.
 • 2. Romano G, Lorenzon E, Montanaro D. Effects of exercise in renal transplant recipients. World J Transplant. 2012;2(4):46-50.
 • 3. Romano G, Simonella R, Falletti E, et al. Physical training effects in renal transplant recipients. Clin Transplant. 2010;24:510-514.
 • 4. Baştuğ ZÖ. Fibromiyaljili Kadınlarda Kalistenik Egzersiz Eğitiminin Ağrı, Kardiyorespiratuar Endurans, Fiziksel Yetersizlik, Yaşam Kalitesi, Depresyon ve Kaygı Üzerine Etkisi [Yüksek Lisans Tezi]. Ankara: Başkent Üniversitesi: 2007.
 • 5. Normandin EA, McCusker C, Connors M, et al. An evaluation of two approaches to exercise conditioning in pulmonary Rehabilitation. Chest. 2002;121:1085-1091.
 • 6. Güngen C, Ertan T, Eker E, et al. Standardize Mini Mental Testin Türk toplumunda hafif demans tanısında geçerlilik ve güvenilirliği. Turk Psikiyatri Derg. 2002;13:273-281.
 • 7. Malindretos P, Sarafidis P, Spaia S, et al.Adaptation and validation of the kidney disease quality of life-short form questionnaire in the Greek Language. Am J Nephrol. 2010;31:9-14.
 • 8. Valderrábano F, Jofre R, López-Gómez JM. Quality of life in end-stage renal disease patients. Am J Kidney Dis. 2001;38:443-464.
 • 9. Yıldırım A, Ogutmen B, Bektas G, et al. Translation, cultural adaptation, initial reliability, and validation of the kidney disease and quality of life-short form (KDQOL-SF 1.3) in Turkey. Transplant Proc. 2007;39:51-54.
 • 10. Borg G. Psychophysical bases of perceived exertion. Med Sci Sports Exerc. 1982;14:977-981.
 • 11. ATS Committee on Proficiency Standards for Clinical Pulmonary Function Laboratories. ATS statement: guidelines for the six-minute walk test. Am J Respir Crit Care Med. 2002;166:111-117.
 • 12. Üstündağ H, Gül A, Zengin N, et al. Böbrek nakli yapılan hastalarda yaşam kalitesi. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi. 2007;2:117-126.
 • 13. Riess K, Haykowsky M, Lawrance C, et al. Exercise training improves aerobic capacity, muscle strength, and quality of life in renal transplant recipients. Appl Physiol Nutr Metab. 2014;39:566-571.
 • 14. Oskay D, Atalay Güzel N, Çamcı E, et al. Effects of improving physical activity level on quality of life and functional status of patients receiving peritoneal dialysis. Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi. 2014;23:33-39.
 • 15. Wei Yun Wang D, Sills LL, MacDonald SB, et al. Active video gaming in patients with renal transplant: a pilot study. Transplant Res. 2014;3:15.
 • 16. Tomczak CR, Warburton DER, Riess KJ, et al. A prediction model for estimating pulmonery oxygen uptake during the 6- minute walk test in organ transplant recipients. Transplant Proc. 2007;39:3313-3316.
 • 17. Casanova C, Celli BR, Barria P, et al. The 6-min walk distance in healthy subjects:reference standards from seven countries. Eur Respir J. 2011;37:150-156.
 • 18. Cury JL, Brunetto AF, Aydos RD. Negative effects of chronic kidney failure on lung function and functional capacity. Revista Brasileira De Fisioterapia.2010;14:91-98.
Toplam 18 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ayça Tığlı Bu kişi benim

Yavuz Yakut Bu kişi benim

Turan Çolak Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2017
Gönderilme Tarihi 17 Mayıs 17
Yayımlandığı Sayı Yıl 2017 Cilt: 4 Sayı: 3

Kaynak Göster

Vancouver Tığlı A, Yakut Y, Çolak T. Böbrek transplantasyonu sonrası kalistenik egzersiz eğitiminin yaşam kalitesi ve egzersiz kapasitesine etkisi. JETR. 2017;4(3):91-6.