Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Dokulu tabanlıkların multipl skleroz hastalarında statik denge testleri üzerine etkileri

Yıl 2017, Cilt: 4 Sayı: 3, 111 - 117, 01.12.2017

Öz

Amaç: Bu çalışmanın amacı, dokulu tabanlıkların, Multipl sklerozlu (MS) bireylerin statik denge parametreleri üzerine
etkilerinin araştırılmasıydı. Çalışma dokulu tabanlık kullanımının statik postüral kontrol parametrelerine olumlu etkileri
olabileceği hipotezi ile yapıldı.

Yöntem: Çalışmaya benzer yaş, boy, kilo ve beden kütle indeksine sahip 18 relapsing remitting ve sekonder progresif MS
hastası (çalışma grubu, N=9, kontrol grubu, N=9) dahil edildi. Statik denge parametreleri bir kuvvet platformu (Balance
Master, NeuroCom® International Inc. USA) yardımı ile 4 farklı koşulda (gözler açık-kapalı ve sert-yumuşak zemin)
değerlendirildi. Çalışma grubu 3 mm kalınlığında dokulu tabanlık, kontrol grubu ise 2 mm plasebo tabanlığı 4 hafta süre ile
kullanmışlardır. Farklı koşullarda, tabanlık kullanımı ile gravite merkezinin hareket paternindeki olası değişimler objektif
olarak değerlendirilmiştir.

Bulgular: Demografik özellikler ve denge testleri açısından tabanlık kullanımı öncesi gruplar arasında fark bulunmadı
(p>0,05). Buna karşılık, 4 haftalık dokulu tabanlık kullanımının yumuşak zeminde gözler kapalı denge parametrelerini önemli
derecede azalttığı bulundu (p<0,05).

Sonuç: Dokulu tabanlıkların 4 haftalık kullanımları ile yumuşak zemin gözler kapalı denge değerlendirmelerinde postural
salınım hızlarının anlamlı olarak azaldığı saptandı. Bu sonuç, dokulu tabanlık kullanımı ile denge problemi yaşayan MS
hastalarının denge parametrelerinin gelişebileceğini göstermektedir.

Kaynakça

 • 1. Matsuda PN, Shumway-Cook A, Bamer AM, et al. Falls in multiple sclerosis. PM R. 2011;3:624-632.
 • 2. Mazumder R, Murchison C, Bourdette D, et al. Falls in people with multiple sclerosis compared with falls in healthy controls. PloS One. 2014;9:e107620.
 • 3. Soyuer F, Mirza M, Erkorkmaz U. Balance performance in three forms of multiple sclerosis. Neurol Res. 2006;28:555-562.
 • 4. Gelfand JM. Multiple sclerosis: diagnosis, differential diagnosis, and clinical presentation. Handb Clin Neurol. 2014;122:269-290.
 • 5. Konrad HR, Girardi M, Helfert R. Balance and aging. Laryngoscope. 1999;109:1454-1460.
 • 6. Kaas JH. Chapter 30 - Somatosensory System A2 - Mai, Jürgen K. In: Paxinos G, ed. The Human Nervous System (Third Edition). San Diego: Academic Press; 2012:1074-1109.
 • 7. Matsumura BA, Ambrose AF. Balance in the elderly. Clin Geriatr Med. 2006;22:395-412.
 • 8. Highstein SM. The central nervous system efferent control of the organs of balance and equilibrium. Neurosci Res. 1991;12:13-30.
 • 9. Amatya B, Khan F, La Mantia L, et al. Non pharmacological interventions for spasticity in multiple sclerosis. Cochrane Database Syst Rev. 2013;28:CD009974.
 • 10. Priplata A, Niemi J, Harry J, et al. Vibrating insoles and balance control in elderly people. Lancet. 2003;362(9390):1123-1124.
 • 11. Meyer PF, Oddsson LI, De Luca CJ. The role of plantar cutaneous sensation in unperturbed stance. Exp Brain Res. 2004;156:505 512.
 • 12. Magnusson M, Enbom H, Johansson R, et al. Significance of pressor input from the human feet in lateral postural control. The effect of hypothermia on galvanically induced bodysway. Acta Otolaryngol. 1990;110:321-327.
 • 13. Kelleher K, Spence W, Solomonidis S, et al. The effect of textured insoles on gait patterns of people with multiple sclerosis. Gait Posture. 2010; 32:67-71.
 • 14. Citaker S, Gunduz AG, Guclu MB, et al. Relationship between foot sensation and standing balance in patients with multiple sclerosis. Gait Posture. 2011;34:275-278.
 • 15. Waddington G, Adams R. Football boot insoles and sensitivity to extent of ankle inversion movement. Br J Sports Med. 2003;37:170-174.
 • 16. Priplata AA, Patritti BL, Niemi JB, et al. Noiseenhanced balance control in patients with diabetes and patients with stroke. Ann Neurol 2006;59:4-12.
 • 17. Alfuth M. Textured and stimulating insoles for balance and gait impairments in patients with multiple sclerosis and Parkinson’s disease: A systematic review and meta-analysis. Gait Posture. 2017;51:132-141.
 • 18. Dixon J, Hatton AL, Robinson J, et al. Effect of textured insoles on balance and gait in people with multiple sclerosis: an exploratory trial. Physiotherapy. 2014;100:142-149.
 • 19. Kalron A, Pasitselsky D, Greenberg-Abrahami M, et al. Do textured insoles affect postural control and spatiotemporal parameters of gait and plantar sensation in people with Multiple Sclerosis? PM R. 2015;7:17-25.
 • 20. Orth D, Davids K, Wheat J, et al. The role of textured material in supporting perceptualmotor functions. PloS One. 2013;8:e60349.
 • 21. Hatton AL, Dixon J, Rome K, et al. The effects of prolonged wear of textured shoe insoles on gait, foot sensation and proprioception in people with multiple sclerosis: study protocol for a randomised controlled trial. Trials. 2016;17:208.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ata ELVAN Bu kişi benim


Metin SELMANİ Bu kişi benim


Bilge KARA Bu kişi benim


Salih ANGIN Bu kişi benim


İbrahim Engin ŞİMŞEK Bu kişi benim


Egemen İDİMAN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017 Cilt: 4 Sayı: 3

Kaynak Göster

Vancouver Elvan A. , Selmani M. , Kara B. , Angın S. , Şimşek İ. E. , İdiman E. Dokulu tabanlıkların multipl skleroz hastalarında statik denge testleri üzerine etkileri. Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation. 2017; 4(3): 111-117.