Cilt: 12 - Sayı: 3

Yıl: 2015

Research Article

1. Tiroid Hastalıklı Anne Bebeklerinin Tiroid Fonksiyonları

2. İsteğe Bağlı Küretaj Olan Kadınların Kontrasepsiyon Yöntemleri ve Küretaj Nedenleri Açısından Değerlendirilmesi

3. Rahim İçi Araç ve Kronik Hastalıkların Servikal Sitolojiye Etkisi

4. Ki-67/Mib-1 Proliferasyon İndeksinin Hidatiform Mol Tanısındaki Klinik Değeri

5. Jinekolojik Operasyonlarda Postoperatif İleusu Önlemek İçin Tuhaf Bir Yol: Sakız Çiğneme

Collection

7. Parenteral Beslenen Prematüre Bebeklerde Alüminyum Düzeyleri

Case Report

9. Konjenital Diyafragma Hernili Bir Olguda Nadir Görülen Postnatal Erken Dönem Mide Perforasyonu