Cilt: 10 - Sayı: 37

Yıl: 2013

Research Article

1. Hirşutizmi Olan Ergenlerde Psikopatolojik Belirtiler

5. Nonreaktif Nst Ön Tanısının Düşük Riskli Gebeliklerde Değerlendirilmesi

Collection

Case Report

8. Epizyotomi Skarında Gelişen Endometriozis

10. 12 Haftalık İnterstisiyel Gebelikte Yaklaşım