Hakkında

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından yayınlanan SAĞLIK PROFESYONELLERİ ARAŞTIRMA DERGİSİ kar amacı gütmeyen ve kamu yararını gözeten hakemli bir dergidir. Sağlık bilimleri ve meslekleri alanında ulusal ve uluslararası nitelikli çalışmaların yayınlanması ile sağlık profesyonellerinin gelişimine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Uluslararası hakemli bir dergi olan "SAĞLIK PROFESYONELLERİ ARAŞTIRMA DERGİSİ" Şubat, Haziran ve Ekim aylarında olmak üzere yılda üç kez elektronik olarak yayımlanır.  Yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. 

Dizinlendiği indeksler:Türk Medline- Süreli Yayınlar Veritabanı (2019- ), ASOS İndeks (2019- )Türkiye Atıf Dizini (2020- )


SAĞLIK PROFESYONELLERİ ARAŞTIRMA DERGİSİ / JOURNAL OF HEALTH PROFESSIONALS RESEARCH /J HEALTH PRO RES