Ücret Politikası

Hiçbir ad altında yazar veya kurumundan ücret alınmaz.

Sağlık Profesyonelleri Araştırma Dergisi yazarlardan ücret almamaktadır.

SAĞLIK PROFESYONELLERİ ARAŞTIRMA DERGİSİ / JOURNAL OF HEALTH PROFESSIONALS RESEARCH /J HEALTH PRO RES