Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2667-6869 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı | http://tuseb.gov.tr/tuska/index.phpDERGİ HAKKINDA


Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Dergisi sağlık alanında kalite ve akreditasyon konularına yönelik, araştırma makalesi, derleme, olgu/vaka sunumları, editöre mektup gibi çalışmaları kabul eden, ulusal ve uluslararası yayınlanan hakemli bir dergidir.  Haziran ve Aralık ayları olmak üzere yılda iki sayı Türkçe ve İngilizce dillerinde yayınlanmaktadır. Dergimiz elektronik ortamda yayınlanan ve açık erişimli bir dergidir. Tüm bilimsel yazılar herhangi bir ücret talebi bulunmaksızın tüm kullanıcıların erişimine açıktır.

Yazarlara telif ücreti ödenmemektedir.

Dergimize gönderilen çalışmalar başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmamalı, daha önce bilimsel bir toplantıda sunulmuş ise bu durum belirtilmelidir. Çalışmada daha önce yayımlanmış; alıntı yazı, tablo, resim vs. kullanılmış ise makale yazarı, yayın hakkı sahibi ve yazarlarından yazılı izin alınmalı ve makalede belirtilmelidir. Bu konudaki hukuki sorumluluk yazarlara aittir.

Dergimize gönderilen Türkçe çalışmalarda, Türk Dil Kurumu’nun Türkçe sözlüğü ( http://www.tdk.org.tr ) ayrıca Türk Tıbbi Derneklerinin kendi branşlarına ait terimler sözlüğü esas alınmalıdır.

Dergimize gönderilen yazılar, referans sistemi, dipnot gösterme biçimi ve kaynakça düzenlenmesinde American Psychological Association (APA) stili 6. versiyonuna göre hazırlanmalıdır. 

Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Dergisi

ISSN 2667-6869 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı | http://tuseb.gov.tr/tuska/index.php
Kapak ResmiDERGİ HAKKINDA


Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Dergisi sağlık alanında kalite ve akreditasyon konularına yönelik, araştırma makalesi, derleme, olgu/vaka sunumları, editöre mektup gibi çalışmaları kabul eden, ulusal ve uluslararası yayınlanan hakemli bir dergidir.  Haziran ve Aralık ayları olmak üzere yılda iki sayı Türkçe ve İngilizce dillerinde yayınlanmaktadır. Dergimiz elektronik ortamda yayınlanan ve açık erişimli bir dergidir. Tüm bilimsel yazılar herhangi bir ücret talebi bulunmaksızın tüm kullanıcıların erişimine açıktır.

Yazarlara telif ücreti ödenmemektedir.

Dergimize gönderilen çalışmalar başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmamalı, daha önce bilimsel bir toplantıda sunulmuş ise bu durum belirtilmelidir. Çalışmada daha önce yayımlanmış; alıntı yazı, tablo, resim vs. kullanılmış ise makale yazarı, yayın hakkı sahibi ve yazarlarından yazılı izin alınmalı ve makalede belirtilmelidir. Bu konudaki hukuki sorumluluk yazarlara aittir.

Dergimize gönderilen Türkçe çalışmalarda, Türk Dil Kurumu’nun Türkçe sözlüğü ( http://www.tdk.org.tr ) ayrıca Türk Tıbbi Derneklerinin kendi branşlarına ait terimler sözlüğü esas alınmalıdır.

Dergimize gönderilen yazılar, referans sistemi, dipnot gösterme biçimi ve kaynakça düzenlenmesinde American Psychological Association (APA) stili 6. versiyonuna göre hazırlanmalıdır.