Tuğba Mert profil resmi
Tuğba Mert Dr. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
Yayın 3 Hakemlik 11
3 Yayın
11 Hakemlik

Uzmanlık Alanları

Sağlık Bilimleri Hemşirelik Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Hemşirelik Eğitimi Hemşirelik Esasları İnsan Kaynakları Yönetimi Hastane İşletmeciliği Kalite Yönetimi

Biyografi

A. Kişisel Bilgiler
Doğum Yeri ve Tarihi: Altındağ, Ankara, 09 Ekim 1986
Email Adres : tugba_mertt@hotmail.com
Telefon Numarası : 0543 7319912
Dil Bilgisi : İngilizceB. Eğitim Durumu

2017 - 2021 Gazi Üniversitesi, Ankara
Hemşirelikte Yönetim Doktora Programı

Tez Konusu: Hemşirelerde Cinsiyet ve Medeni Durum Değişkeninin İş Aile Çatışması Üzerine Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması

2011 – 2009 Gazi Üniversitesi, Ankara
Hemşirelikte Yönetim Yükseklisans Programı

Tez Konusu: Servislerde Hemşirelik Hizmetlerinin Yönetsel Performansı Kontrol Formu Oluşturulmasında Bir Model

2003 – 2008 Başkent Üniversitesi, Ankara
Hemşirelik Ve Sağlık Hizmetleri Bölümü ( %100 Burslu)

1998 – 2003 Keçiören Lisesi, Ankara

C. İş Deneyimi

Eylül 2012 – TOBB ETÜ Hastanesi, Ankara
Kalite, Eğitim ve Hasta Güvenliği Sorumlu Hemşiresi
(2014-2017 yılları arasında süpervizör olarak çalıştı)
(JCI, SKS ve ISO Denetimlerinden sorumlu olarak göreve devam edilmektedir.)
(Pandemi ve aşı sürecinde aktif rol alınmıştır.)

Temmuz 2012 – Eylül 2012 Medicana Hastanesi, Ankara
Transplantasyon ve Genel Yoğun Bakım Hemşiresi
(Konya şubesinde Eğitim hemşiresi olarak terfi ettirildim)

Temmuz 2011 - 2012 Güven Hastanesi, Ankara
Transplantasyon ve Karma Cerrahi Servis Hemşiresi

Temmuz 2008 - 2011 Başkent Üniversitesi Hastanesi, Ankara
Transplantasyon Servis ve Yoğun Bakım Hemşiresi

20 – 26 Eylül 2010 American Hastanesi, İstanbul
Hemşirelikte Yönetim Yükseklisans Programı, Yönetim Stajı

9 Kasım 2009-10 Ocak 2010 Bayındır Hastanesi, Ankara
Hemşirelikte Yönetim Yükseklisans Programı, Yönetim Stajı

5-13 Eylül 2009 Acıbadem Hastanesi, İstanbul
Hemşirelikte Yönetim Yükseklisans Programı, Yönetim Stajı
D. Kitap/lar

• Ekici D, Cerit K, Gür E, Mert T, Türkmen S (2019) Sağlık Hizmetinde Yönetsel Sorunların Analizi, SIM Matbaacılık, Şubat, 2.Baskı ISBN- 978-605-86352-2-7

E. Uluslararası / Ulusal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

• Ekici D, Gürhan N, Mert T, Hızlı İ. (2020) Effects of Work to Family Conflicts on Services and Individuals in Healthcare Professionals, International Journal of Caring Sciences, 13(2), 1355 -1364. www.internationaljournalofcaringsciences.org

• Ekici D, Mert T. (2020).Development and Psychometric Evaluation of Nursing Audit Tool, Hospital Practices and Research, 5(2), 47-55. http://www.jhpr.ir

• Mert T, Ekici D. (2015). Development of an Assessment Model for Evaluating the Performance of Nursing Services, International Journal of Hospital Research, 4(1), 9-14. www.ijhr.iums.ac.ir

• Mert T, Serpil ÇD. (2019). Professional Values in Nursing and the Factors Which Affect Them: A Specific Example of a Private Hospital, Hospital Practices and Research, 4(3), 97-101. http://www.jhpr.ir

• Ekici D, Mert T. (2017). The Effect of Mobbing on Organizational Culture and Organizational Justice Perception of Nurses, New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences, 4(2), 210-217. www.prosoc.eu

• Ekici D, Cerit K, Mert T. (2017) Factors That Influence Nurses’Work – Family Conflict, Job Satisfaction and Intention to Leave in a Private Hospital in Turkey, Hospital Practices and Research, 2(4), 102-108. http://www.jhpr.ir/

• Biçer E, Özkaya İ, Mert T, Tecirli A (2017) “The Evalution of Nutritional Status in Patients with Type 2 Diabetes, Diyabet, Obezite ve Hipertansiyonda Hemşirelik Forumu Dergisi, 9(1), 60-67.
F. Uluslararası/Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler
• Mert T., Özkan Y., Yücel A., Arslan M. Bir Üniversite Hastanesinde Sözel İstem Alma Süreci, Kontrolü ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi, 23.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 6-10 Ekim 2021, KKTC (Sözel sunum)

• Mert T., Özkan Y., Arslan M., Dülek S., Aynacıoğlu F., Yaman Y., Aybirdi G. Covıd Hastalarının Ortak Tanılarından Bakım Haritasına Giden Yol: Olgu Sunumu, 23.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 6-10 Ekim 2021, KKTC (Poster sunum)

• Mert T., Poyraz B. ve Eren B. Bir Üniversite Hastanesinde Mavi Kod Uygulaması ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi, 13.Uluslarası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi, 24-27 Nisan 2019, Antalya (Sözel sunum)

• Mert T., Poyraz B. ve Çoşkun K. Ameliyat Olacak Hastanın Klinikten Ayrılmadan ve Anestezi Verilmeden Önce Hazırlık Sürecinin Kontrolü ve Değerlendirilmesi, 13.Uluslarası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi, 24-27 Nisan 2019, Antalya (Poster sunum)

• Ekici D, Mert T. Development and Psychometric Evaluation of Nursing Audit Tool, 7th International Nursing Management Conference, October 25-27th 2018, Bodrum (Sözel Sunum)

• Ekici D, Mert T, Gür E.. The Impact of Perceived Organizational Culture on Ethical Leadership Behaviour in Private Hospitals, 7th International Nursing Management Conference, October 25-27th 2018, Bodrum (Poster Sunum)

• Şahin A, Ekici D, Mert T. Türkiye'de Hemşirelerde Örgütsel Kültür Ve Adalet Algısının Mobbing Davranışları Üzerine Etkisi, 5.Uluslararası 16.Ulusal Hemşirelik Kongresi, 5-9 Kasım 2017, Ankara (Poster Sunum)

• Mert T, Ekici D. İlaç Uygulama Hatası: Vaka Sunumu, 5.Uluslararası 16.Ulusal Hemşirelik Kongresi, 5-9 Kasım 2017, Ankara (Poster Sunum)

• Mert T, İşeri A. Hemşirelerin Bakım Odaklı Hemşire – Hasta Etkileşimine Yönelik Tutum ve Davranışları: Bir Özel Hastane Örneği, 4.Temel Hemşirelikte Bakım Kongresi, 25-27 Mayıs 2017, Bodrum (Sözel sunum)

• Özkan Y, Mert T. Hemşirelerin Profesyonel Değerleri ve Etkileyen Faktörler: Bir Özel Hastane Örneği, 4.Temel Hemşirelikte Bakım Kongresi, 25-27 Mayıs 2017,Bodrum (Sözel sunum)
• Ekici D, Mert T. The Effect of Mobbing on Organizational Culture and Organizational Justice Perception of Nurses, International Conference on Nursing, 16-18 March 2017, Antalya (Sözel sunum)
• Ekici D, Cerit K, Mert T. Factors That Influence Nurses’ Work- Family Conflict, Job Satisfaction and Intention to Leave, International Conference on Nursing,16-18 March 2017, Antalya (Sözel sunum)
• Ekici D, Mert T. Özel Bir Hastanede Çalışan Hemşirelerin İş Aile Çatışması, İş Doyumu ve İşten Ayrılma Niyetlerine Etki Eden Faktörler, 2.Ulusal Hemşirelikte Yönetim Kongresi, 08-10 Aralık 2016, İstanbul (Sözel sunum)

• Şahin H, Mert T. Bir Özel Hastanede Doğum Öncesi Anne Sütü Ve Emzirme Eğitimi Alan Annelerin, Doğum Sonu Dönemdeki Bilgi, Tutum Ve Davranışlarının Ölçülmesi, 3.Fetal Hayattan Çocukluğa İlk 1000 Gün Gebe ve Çocuk Beslenmesi Kongresi, 13-14 Mart 2015, Ankara (Poster sunum)

• Bulut D, Mert T. Özel Bir Hastanede Doğum Yapan Kadınların Doğum Tercihlerini Etkileyen Faktörler, 2. Uluslar arası & 6. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 27–30 Nisan 2015, İstanbul (Poster sunum)

• Kır Biçer E, Tecirli A, Mert T, Özkaya İ. Tip 2 Diyabetli Hastaların Beslenme Durumlarının Değerlendirilmesi, 51.Ulusal Diyabet Kongresi, 22 – 26 Nisan 2015, Antalya (Poster sunum)

• Mert T, İşeri A, Doğan L. İş-Aile Yaşam Çatışmasının Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi: Bir Özel Hastanede Çalışan Hemşireler Örneği, Sağlık Çalışanlarının Sağlığı IV. Ulusal Kongresi, 16-17 Kasım 2013, Ankara (Poster sunum)

G. Sertifikalar
İç Denetçi Sertifikası
• Eğitim Hemşireliği Eğitimi, 18.07.2018 -20.08.2018, Selçuk Üniversitesi, Konya
• Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkikçi Eğitimi, İstanbul İşletme Enstitüsü, 4 -9 Haziran 2018, İstanbul
• Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası, 24 Eylül 2008- 3 Haziran 2009, Ankara
• Hemşirelikte Yönetim ve Liderlik Sertifikası, 20-28 Aralık 2010, Ankara
• Hemşire İnsan Gücü Planlaması Sertifikası, 5-8 Eylül 2007, Ankara

H. Kurs, Kongre ve Konfrenslarda Katılımcı Olarak Yer Almak
• 13.Uluslarası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi, 24-27 Nisan 2019, Antalya
• VII.Uluslararası Sağlıkta Performans Ve Kalite Kongresi, 10-13 Ocak 2018, Antalya
• Kateter Bakım Sanatı Ankara Toplantısı, 26 Kasım 2016, Ankara
• Yara Bakım ve Yönetimi Sempozyumu, 11 Şubat 2015, Ankara
• 14. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 22-26 Nisan 2015, Kayseri
• BD Intravenöz Tedavi Eğitim Programı, 28-29 Nisan 2015, Ankara
• Hasta ve Çalışan Güvenliği Sempozyumu, 11 Mayıs 2013, Ankara
• 2. Hemşirelik Sınıflama Sistemleri Sempozyumu, 2-3 Ekim 2009, Ankara
• Kalite Yönetim Sistemi Semineri, 24 Eylül 2008- 3 Haziran 2009, Ankara
• 4.Uluslararası 11.Ulusal Hemşirelik Kongresi, 5-8 Eylül 2007, Ankara

I. Ödüller
“Mesleki Gelişim Başarı Ödülü” (2017), TOBB ETÜ Hastanesi, Ankara

Kurum

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

Yayınlar

0

319

STOMA BAKIMININ YÖNETİMİ: OLGU SUNUMU
Yayın Bilgisi: 2023 , Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi
DOI: -
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 1436

0

1436

0

260

Crossref atıf bulunmamaktadır.
İnteraktif Rehber Aracı
Panel tanıtımını görmek istiyorsanız Turu Başlat' a tıklayabilirsiniz.