Journal of Immunology and Clinical Microbiology
Kapak Resmi
Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim ... Giriş
e-ISSN 2528-9470 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Erkan YULA | http://www.jiacm.com


İmmünoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
JICM Artık Türkçe Yayın Kabulüne de Başladı!
* Türkiye'nin ilk metin ve video dergisi!
Journal of immunology and clinical microbiology (JICM) uluslararası hakemli dergidir. Klasik makale tiplerine ek olarak video makale versiyonlarını da yayınlamaktadır (isteğe bağlı). 
* Doçentlik başvurularında ve Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği kapsamında aşağıda yazılı yayın kriterlerini karşılamaktadır:
   Doçentlik Başvuruları:   - Uluslararası Makale
  b)Uluslararası alan indeksleri tarafından taranan (SCI Expanded dışındaki indekslerde) dergilerde yayımlanmış özgün araştırma makalesi, 10 puan
   Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği:
   - SSCI, SCIE, AHCI, ESCI dışındaki alan indekslerindeki dergilerde yayımlanan araştırma veya derleme yazıları 30 puan, teknik not, kısa makale, yorum, olgu sunumu, editöre mektup, özet vb. yazıları 6 puan.
JICM Editoriyal Ekibi
editorial@jiacm.com
JICM'de yayın avantajları nelerdir?
- Hızlı işlem ve değerlendirme (2-3 hafta)
- Ücretsiz yayın yükleme ve işleme
- En az iki tur uzman bilim insanı düzeltme turu
- Araştırmanın daha ulaşılabilir olması için "Açık Erişimin Avantajları" 
- Yazarlar bir "Creative Commons lisansı" altında telif hakkı saklı tutar.
- JICM deneyimli bilim adamları ve akademisyenler ekibine sahiptir

Journal of Immunology and Clinical Microbiology

e-ISSN 2528-9470 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Erkan YULA | http://www.jiacm.com
Kapak Resmi


İmmünoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
JICM Artık Türkçe Yayın Kabulüne de Başladı!
* Türkiye'nin ilk metin ve video dergisi!
Journal of immunology and clinical microbiology (JICM) uluslararası hakemli dergidir. Klasik makale tiplerine ek olarak video makale versiyonlarını da yayınlamaktadır (isteğe bağlı). 
* Doçentlik başvurularında ve Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği kapsamında aşağıda yazılı yayın kriterlerini karşılamaktadır:
   Doçentlik Başvuruları:   - Uluslararası Makale
  b)Uluslararası alan indeksleri tarafından taranan (SCI Expanded dışındaki indekslerde) dergilerde yayımlanmış özgün araştırma makalesi, 10 puan
   Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği:
   - SSCI, SCIE, AHCI, ESCI dışındaki alan indekslerindeki dergilerde yayımlanan araştırma veya derleme yazıları 30 puan, teknik not, kısa makale, yorum, olgu sunumu, editöre mektup, özet vb. yazıları 6 puan.
JICM Editoriyal Ekibi
editorial@jiacm.com
JICM'de yayın avantajları nelerdir?
- Hızlı işlem ve değerlendirme (2-3 hafta)
- Ücretsiz yayın yükleme ve işleme
- En az iki tur uzman bilim insanı düzeltme turu
- Araştırmanın daha ulaşılabilir olması için "Açık Erişimin Avantajları" 
- Yazarlar bir "Creative Commons lisansı" altında telif hakkı saklı tutar.
- JICM deneyimli bilim adamları ve akademisyenler ekibine sahiptir