e-ISSN: 2528-9470
Başlangıç: 2016
Yayımcı: Erkan YULA
Kapak Resmi
 

DERGİ HAKKINDA

• İmmünoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi üç ayda bir, MART, HAZİRAN, EYLÜL, ARALIK aylarının son takvim gününde olmak üzere yılda dört kez yayımlanmaktadır.
• Hakemli ve bilimsel bir dergidir.
• Dergi yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir.
• Makale değerlendirme süreci ortalama 3 ay sürmektedir.

• Dergi ilk sayısını 2016 tarihinde çıkarmıştır.
• İmmünoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi’nde yayınlanan hakemli orijinal bilimsel makalelerin konu yelpazesi oldukça geniştir.
• İmmünoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi aşağıdaki alanlardaki araştırmaları kapsayan açık erişimli bir dergidir.

• Dergi sahibi QMEL adına Erkan YULA’dır .

İmmünnoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi 2016 yılı itibariyle aktif olarak devam ettiği yayın hayatında ulusal ve uluslararası alanda varlığını güçlendirmek ve kalitesini arttırmak misyonuyla devam ettiği yolcuğunda 2023 yılı itibariyle makalelerini DOI’li biçimde yayınlamaya başlamış, halihazırda yer aldığı DRJI, ASOS Index, Türk Medline, ResearchBib, Google Scholar, ACARINDEX indexlerine bir yenisini daha eklemek üzere TR DİZİN için Takip Sürecine dahil olmuştur. 


• İmmünoloji ve Klinik Mikrobiyoloji ve Genel Tıp
• Adaptif bağışıklık sistemi
• Allerji
• Antimikrobiyaller ve direnç
• Antijen-antikor etkileşimleri
• Otoimmunite
• Uygulamalı mikrobiyoloji ve biyoteknoloji
• Bakteriyel patojenler ve enfeksiyonlar
• Kanser immünolojisi
• Klinik immünoloji
• Enfeksiyöz patojenlerin teşhisi (moleküler ve konvansiyonel)
• Fungal (küf ve maya) patojenleri ve enfeksiyonları
• Bağışıklık sistemi
• İmmunogenetik
• İmmunofarmakoloji
• İmmünoterapi ve aşılar
• Enfeksiyon sürveyansır 
• Organ Sistemleri ile ilgili Enfeksiyonlar
• Doğal immünite ve etkileşimleri
• Mikrobiyolojide yeni teşhis yöntemleri
• Patoloji (enfeksiyon, bağışıklık sistemi)
• Patofizyoloji (enfeksiyon, bağışıklık sistemi)
• Paraziter patojenler (Protozoa, Helmint ve Arthropod Vektörler)
• Pediatrik Enfeksiyonlar
• Romatoloji
• Transplantasyon immünolojisi
• Bulaşıcı hastalıkların tedavisi
• Bağışıklık sistemini etkileyen tedavi yöntemleri (Geleneksel ve tamamlayıcı tıp)
• Viral patojenler ve enfeksiyonlar
• Diğer bağışıklık sistemi bozuklukları
• Diğer patojenler ve enfeksiyonlar
• Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp
• Genel Tıp
• Tıbbi Beslenme

Dergide makale tam metinlerine kaydedilebilir şekilde, internet aracılığıyla ve Dergipark Dizini üzerinden ücretsiz olarak ulaşılmaktadır.

Açık Erişim Politikası
JICM açık erişimli ve tam metin kaydedilebilir şekilde, internet aracılığıyla Dergipark Dizini üzerinden ücretsiz olarak ulaşılmaktadır. Makalelerin değerlendirilmesi ve yayımlanması yazarlardan ücret alınmamaktadır.

Bu, açık erişimli bir dergidir, yani tüm içerik, kullanıcı veya kurumu tarafından ücretsiz olarak kullanılabilir. Kullanıcıların, yayıncıdan veya yazardan önceden izin almaksızın makalelerin tam metinlerini okumasına, indirmesine, kopyalamasına, yazdırmasına, aramasına veya bağlantı vermesine veya başka herhangi bir yasal amaç için kullanmasına izin verilmektedir.

İmmünoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Açık Erişim Politikası kapsamında yayınlanmaktadır.

Açık Erişim Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/jicm

Yayın Etiği
Yayımlanmak üzere dergiye gönderilen çalışmalar daha önce bir dergide yayımlanmamış, yayımlanmak üzere kabul edilmemiş ve değerlendirme altına alınmamış olmalıdır.

Yurt dışında yayınlanmış olan çalışmalar yayımlanan derginin editöründen yazılı izin alınarak değerlendirmek üzere dergiye gönderilebilir. Kongre ya da sempozyumda sunulmuş olan çalışmalar üst yazıda belirtilmelidir.

Dergide yayımlanmak üzere gönderilen tüm araştırmalar Helsinki Bildirgesi, Laboratuar Hayvanlarının Bakım Rehberi, COPE ve ICMJE ilkelerine uygun olmalıdır.

Makalelerde araştırma ve yayın etiğine uyulduğu ifadesine yer verilmesi gerekmektedir.

Gönderilen araştırmalarda katılımcılardan bilgilendirilmiş onam alındığı belirtilmelidir. Karar verebilecek yeterlilikte olmayan bireylerin (çocuk, komadaki hastalar vs.) adına birinci dereceden sorumlu olan kişilerden bilgilendirilmiş onam alındığı belirtilmelidir.

Gönderilen araştırmalara herhangi bir maddi destek sağlanmış ise yazarlar bu desteği sağlayan kurumlarla çıkar ilişkisi olup olmadığını varsa nasıl bir ilişkisi olduğunu açıklamalıdır.

Makalelerin etik, bilimsel, yasal vb. kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır.

Başka bir dergide değerlendirme aşamasında olan makalelerin başvurusu kabul edilmez.

Yazar/yazarlar başvuru aşamasında makalenin başka bir dergide değerlendirmek üzere başvuru yapılmadığını kabul eder, aksi belirlenirse tüm sorumluluk yazara/yazarlara aittir. Dergi gerekli resmi işlemleri yapma hakkını saklı tutar.

Yazarlar makale yüklenmesi aşamasında "Telif Hakkı Devir" formunu doldurup sisteme yüklemek zorundadır.

Ayrıca; Makalenin sorumlu yazarına teknik düzeltme ve yazım kuralları ile ilgili üç kere bilgi verildiği halde istenilen düzeltmeler yapılmazsa makalesi değerlendirme sürecinden çıkarılır ve bu konu yazara iletilir. Minör ve majör hakem önerileri için yazarlara 4 hafta süre verilir.

Kabul edilen makalenin yayınlanacağı sayı hakkında yazar/yazarlara bilgi verilmez,

Kabul edilen makalelerin yayınlanma sırası kabul sırasına göre sıralanır,

Yayına kabul edilen makalenin son şekli pdf şablonu şeklinde yayınlanmadan önce sorumlu yazara göndererek onaylatılır.

Genel Bilgilendirme

• İmmunoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi’ni (JICM) çalışmanız için doğru yer olarak gördüğünüz için teşekkür ederiz.
• Dergimiz İmmünoloji ve Mikrobiyoloji ile ilgili alanlarda dünyanın ilk hakemli metin ve video dergisidir.
• İmmünoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi (JICM) uluslararası hakemli bir dergidir.
• Lütfen dergimizin Yazar(lar)dan yayın/işlem ücreti almadığını unutmayınız.
• Bu hem yazarlar hem de okuyucular için tamamen ücretsiz bir dergidir.
JICM Editoryal Ekibi
2023 - Cilt: 8 Sayı: 1

88x31.png 

Creative Commons Attribution Non-Commercial License: The articles in the Journal of Immunology and Clinical Microbiology are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

JICM bir QMEL® Tıp & Yayınevi ürünüdür.