Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Karışık Nikel-Kobalt Hidroksit Çökeleğinin Karbotermik İndirgenmesi

Yıl 2020, Cilt: 3 Sayı: 1, 23 - 26, 30.06.2020

Öz

Karışık hidroksit çökeleği (MHP) nikel laterit cevherlerin hidrometalürjik işlenmesi zincirinde ortaya çıkan bir ara üründür. MHP ticari alıcı bulsa da, içerdiği safsızlıklardan dolayı ekonomik değeri düşük olan bir ara ürün sayılmaktadır. MHP’nin içerdiği nikeli diğer safsızlıklardan ayırarak ekonomik değeri daha yüksek olan ürünlere dönüştürülmesi birçok araştırmanın konusu olmuştur. Bu araştırmada, MHP örneğinin indirgenebilirliği incelenmiştir. Amaç, nikel oksidi metal nikele indirgeyerek diğer safsızlıklardan ayrıştırılması olmuştur. Bunun için MHP numunesi kalsinasyon işlemine tabi tutulduktan sonra, belirli oranda indirgeyici kömür ile karıştırılmıştır. Karışım pelet haline getirildikten sonra tüp fırında ve azot gazı altında 1050 °C’ye ısıtılmıştır. İndirgenen numunelerin mineralojik içeriği ve mikro yapısı incelenmiştir.

Kaynakça

  • R. Holliday, “The Separation of Nickel and Cobalt in a Mixed Sulfide Precipitate,” Metallurgical Transactions B, vol. 24B, pp. 189-192, 1993.
  • C. Köse and Y. Topkaya, “Hydrometallurgical processing of nontronite type lateritic nickel ores by MHP process,” Minerals Engineering, vol. 24, pp. 396-415, 2011.
  • S. Kursunoglu, Z. T. Ichla and M. Kaya, “Solvent extraction process for the recovery of nickel and cobalt from Caldag laterite leach solution: The first bench scale study,” Hydrometallurgy, vol. 169, pp. 135-141, 2017.
  • C. Williams, W. Hawker and J. Vaughan, “Selective leaching of nickel from mixed nickel cobalt hydroxide precipitate,” Hydrometallurgy, vol. 138, pp. 84-92, 2013.
  • Z. Ichlas, M. Mubarok, A. Magnalita, J. Vaughan and A. Sugiarto, “Processing mixed nickel cobalt hydroxide precipitate by sulfuric acid leaching followed by selective oxidative precipitation of cobalt and manganese,” Hydrometallurgy, vol. 191, p. 105185, 2020.

Carbothermic Reduction of Mixed Nickel-Cobalt Hydroxide Precipitate

Yıl 2020, Cilt: 3 Sayı: 1, 23 - 26, 30.06.2020

Öz

Mixed hydroxide precipitation (MHP) is an intermediate product that is produced in the hydrometallurgical processing chain of nickel laterite ores. Although MHP finds buyers as a commercial product, it is considered an intermediate product with low economic value due to impurities it contains. Separating the nickel contained in MHP from other impurities and transforming it into products with higher economic value has been the subject of many researches. In this research, the reducibility of the MHP sample was examined. The aim was to reduce nickel oxide to metallic nickel thereby allowing it to be separated from other impurities. For this, after the MHP sample was calcined, it was mixed with a certain amount of reducing coal. The mixture was pelleted and heated to 1050 ° C in a tube furnace and under nitrogen gas. Mineralogical structure and microstructure of the reduced samples were investigated.

Kaynakça

  • R. Holliday, “The Separation of Nickel and Cobalt in a Mixed Sulfide Precipitate,” Metallurgical Transactions B, vol. 24B, pp. 189-192, 1993.
  • C. Köse and Y. Topkaya, “Hydrometallurgical processing of nontronite type lateritic nickel ores by MHP process,” Minerals Engineering, vol. 24, pp. 396-415, 2011.
  • S. Kursunoglu, Z. T. Ichla and M. Kaya, “Solvent extraction process for the recovery of nickel and cobalt from Caldag laterite leach solution: The first bench scale study,” Hydrometallurgy, vol. 169, pp. 135-141, 2017.
  • C. Williams, W. Hawker and J. Vaughan, “Selective leaching of nickel from mixed nickel cobalt hydroxide precipitate,” Hydrometallurgy, vol. 138, pp. 84-92, 2013.
  • Z. Ichlas, M. Mubarok, A. Magnalita, J. Vaughan and A. Sugiarto, “Processing mixed nickel cobalt hydroxide precipitate by sulfuric acid leaching followed by selective oxidative precipitation of cobalt and manganese,” Hydrometallurgy, vol. 191, p. 105185, 2020.
Toplam 5 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Said Eray 0000-0001-7310-9726

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2020
Gönderilme Tarihi 13 Şubat 2020
Kabul Tarihi 21 Nisan 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 3 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Eray, S. (2020). Karışık Nikel-Kobalt Hidroksit Çökeleğinin Karbotermik İndirgenmesi. Journal of Investigations on Engineering and Technology, 3(1), 23-26.