Cilt: 7 Sayı: 2, 30.12.2021

Yıl: 2021
Prof. Dr. Ahmet KARA İnönü Üniversitesi
Eğitim Bilimleri
Eğitim, Eğitim Programları ve Öğretim
Eğitim, Eğitimde Program Geliştirme
Prof. Dr. Yasin DOĞAN PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
Tarih Eğitimi, Sosyal Bilgiler Eğitimi
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

"The Journal of International Lingual, Social and Educational Sciences (JILSES)" dergisinin temel amacı;  Sosyal Bilimler, Dil Bilimleri ve Eğitim Bilimleri alanlarında yapılan bilimsel çalışmaların Türkçe, İngilizce, Fransızca, ve Arapça dillerinde on-line açık-erişimli yayınlar yaparak bu alanlarda bilimsel gelişime katkı sunmaktır. 

Odak ve Kapsam

Derginin temel amacına uygun olarak JILSES’in yayın odak ve kapsamında:

Sosyal Bilimler, Dil Bilimleri ve Eğitim Bilimleri alanlarında yapılmış özgün bilimsel çalışmalar,

Geniş bir yelpaze de ulusal ve uluslararası bilimsel çalışmalara toplu bakış açısı sunan çalışmalar,

Başta Türkçe olmak üzere İngilizce, Fransızca ve Arapça dillerinde, farklı dil ve coğrafyalar arasında köprü oluşturan çalışmalar,

Ulusal ve uluslararası sorunlara yönelik yapılan çalışmalar yer almaktadır.

Yazım Kuralları

Genel

Çalışmanın ilk sayfasında sadece yayın başlığı, özetler ve anahtar kelimeler bulunur.

İkinci sayfa, Giriş ana başlığı ile başlar.

Belge formatı: *.docx veya *.doc (Microsoft Word)

Kâğıt Boyut: A4 (21 cm*29,7 cm)

Kenar Boşlukları: bütün kenarlar 2,5 cm

Font: Times New Roman

Yazı Boyutu: 10 punto

Özetler, anahtar kelimeler: Times New Roman, 9 punto, italik, iki yana yaslı, sol ve sağdan 1 cm girintili, 150-250 kelime olacak şekilde yazılmalıdır. Özetler hem Türkçe hem de İngilizce ya da Fransızca olmalıdır.

Paragraflar arası boşluk: Sadece önceki paragraf 6 nk

Başlıklar ve Tablolardan sonraki paragraf önceki ve sonraki paragraf 6 nk

Tablolar ve Şekiller: APA6 Standardı

Metin içi kaynak gösterimi: APA6 Standardı

Kaynakça: Asılı paragraf, APA6, kitap, dergi, konferans ve tez adı italik yazılır.

 

Çalışma Başlığı

Sosyal Bilgiler Ders Kitapları Nereye Doğru Gidiyor?

Çalışmanın başlığı içeriğe uygun, kapsayıcı olmalı. Bağlaçlar hariç her kelimenin baş harfi büyük yazılmalıdır.  12 punto ve aralık “önce 6nk” olmalıdır. Çalışma tezden veya daha önce konferansta özet sunulmuş ise başlık sonuna “*” işareti ile dipnota açıklama yazılmalıdır dipnot 9 punto olmalıdır.

 

Öz-Abstract

Özet “Öz” şeklinde 12 Punto ve aralık “önce 6nk” olmalıdır. Öz, çalışmanın amacını, yöntemini, sonuç ve önerileri açık ve kısa olarak içermelidir. Öz metni 9 punto “önce ve sonra Aralık 0 nk” seçilmelidir. Türkçe ve İngilizce özet 250 kelimeyi geçmemelidir.

Anahtar Kelimeler: Çalışmanın bütünlüğünü yansıtan en az 3, en çok 5 anahtar kelime olmalıdır. 9 punto, aralık “önce 6nk”

 

Çalışma Başlığı, Giriş, Yöntem, Bulgu ve Yorumlar, Tartışma ve Sonuç, Öneriler, Kaynakça, Ekler

Times New Roman, 12 punto, Kalın, aralık önce 6nk ve yalnızca ilk harfler büyük yazılmalıdır. 

Giriş

Araştırma konusu, önemi, problemi ve amacı ile ilgili yeterli bilgi içermelidir.

Yöntem

Yöntem başlığı altında çalışmanın türü, modeli, veri toplama araç ve yöntemleri, geçerlilik, güvenirlilik, veri analizi varsa etik kurul onayı bu bölümde açıklanmalı.

 

Bulgu ve Yorumlar

Çalışma sonucunda elde edilen bulgular, çalışma problemine yönelik olarak varsa tablo, şekil, grafik veya resimlerle sunulmalıdır. Tablolar mümkün olduğunca tek sayfada bölünmeden konumlandırılmalıdır.

Tartışma ve Sonuç

Elde edilen bulgular alanyazından kaynak gösterilerek desteklenip tartışılmalıdır. Elde edilen sonuçlara yer verilmelidir.

Öneriler

Çalışma kapsamında elde edilen sonuçlara dayalı önerilerde bulunulmalıdır.

Teşekkür

Varsa çalışmaya katkı sunan kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkür edilmelidir.

Kaynakça

Kaynakça APA 6 kaynak gösterme esasları doğrultusunda hazırlanmalıdır. Metin içi gönderme ve atıflar tam metnin diline uygun verilmelidir. Türkçe tam metin için Türkçe kaynak gösterme usul ve esasları, İngilizce tam metin için İngilizce kaynak gösterme usul ve esasları dikkate alınmalıdır.

Extended Abstract

Türkçe yazılan makalelerin sonunda en az 500 sözcükten oluşan İngilizce EXTENDED ABSTRACT yazılmalıdır.

Ekler

Ekler kaynakça sonrası yeni sayfada verilmeli ekler için “Ek 1, Ek 2” ve ek başlığı birlikte yazılmalıdır.


ÖRNEK MAKALE ŞABLONUNA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ.

ETİK İLKELER

Yayın Etiği
Özgün bilimsel çalışmaların yayınlanması sürecinde ilişkili olan tüm paydaşların yazalar, editörler, hakemler ve okuyucuların akademik ve bilimsel etik ilkelere uygun davranması bilimsel bilginin ortaya çıkması ve paylaşılması ve insanlığın gelişimine katkı sunması anlamında çok büyük öneme sahiptir.
Bu bağlamda JILSES açık erişim olarak Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan rehberler ve politikaları benimseyerek tüm paydaşların bu politikalara uygun davranmasını beklemektedir.


Yazarların Etik Sorumlulukları
JILSES’e özgün çalışmaların gönderilmesi
Çalışma içeriğinde yer verilen atıfların doğru ve eksiksiz olması
Çalışma ile ilgili varsa etik kurulu raporları, veri toplama izinleri istendiğinde dergi editörler kurluna sunulmalı
Çalışma ile ilgili veri analizleri talep edilirse dergi editörler kuruluna sunulmalı
Birden fazla dergiye aynı anda başvur yapılmaması
Çalışma ile ilgili fark edilen hataların en kısa sürede dergi editörler kuruluna bildirilmeli


YAYIN POLİTİKALARI

Ön Değerlendirme Koşulları
Yapılan çalışmaların yayın kapsamında değerlendirmeye alınabilmesi için:
Çalışmanın, daha önce başka bir yerde yayınlanmamış, yayın için gönderilmemiş özgün çalışma olmalı.
Çalışma, Sosyal Bilimler, Dil Bilimleri ve Eğitim Bilimleri alanlarında yapılmış olmalı.
Çalışmanın türü, “Araştırma makalesi, kitap inceleme, çeviri eser veya eleştirel derleme yazı” olarak belirtilmeli.
Tüm yazarlar dergi sistemine giriş yapıp gerekli bilgileri “iletişim, çalışılan kurum ve ORCID ID” eksiksiz belirtilmeli.
Çalışma, JILSES yazım kurallarına uygun olarak hazırlanıp dergi sistemine yüklenmeli.


Yayın Sıklığı
JİLSES Haziran ve Aralık olmak üzere yılda iki kez yayınlanır. Yayın sıklığı en geç bir yıl önceden duyurularak artırılabilir.


Yayın Dili
JILSES Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Arapça dillerinde yayın kabul eder.
Türkçe yazılan Makaleler Türkçe ve İngilizce dillerinde “Özet”, ve en az 500 kelime İngilizce “Extended Abstract” içermelidir.
İngilizce, Fransızca ve Arapça dillerinde yazılan makaleler aynı zamanda Türkçe “Özet” içermelidir.
Yayına kabul edilen makaleler dil editörleri tarafından kontrol edilir. Gerekli hallerde dil editörü makalenin dil redaksiyonunun yapılmasını isteyebilir.Gizlilik Beyanı
DergiPark üzerinden JILSES dergi sistemine girilen bilgiler (isim ve elektronik posta, unvan), yalnızca bu derginin bilimsel amaçları doğrultusunda kullanılacaktır. Bu bilgiler başka bir amaç veya bölüm için kullanılmayacak olup, üçüncü taraflarla paylaşılmayacaktır.


Arşivleme
JILSES’te yayınlan tüm makalelere ait üst veriler ve tam metinler PDF formatında saklanmaktadır. Ayrıca dergide yayınlanan makaleler LOCKSS sisteminde arşivlenmektedir.


Sponsorluk ve Reklam
JILSES sponsorluk ve reklam kabul etmemektedir, dergi ile ilgili duyurular dergi sayfasında yayınlanmaktadır.


Telif ve Açık Erişim Politikası
Yazarlar makalenin telif hakkını saklı tutar ve JILSES'e CC-BY-NC-SA Lisansı altında ilk yayın hakkı verir.
JILSES, 2014'ten bu yana CC BY-NC-SA lisansı altında materyallerini - dergi içeriğini - yayınlamaktadır.
JILSES, dünyanın her yerinden okuyuculara aşağıdaki izni verir:
JILSES tarafından yayınlanan makaleler; herhangi bir ortamda veya biçimde paylaşılabilir, kopyalanabilir ve yeniden dağıtılabilir. Materyal üzerinden adapte edebilir, karıştırma, aktarma ve eser üzerine ekleme yapabilir aşağıda belirtilen şartlar altında.
Şartlar:
• Atıf — uygun bilgiyi, lisansa linki, and ve değişiklik yapıldıysa değişiklik bilgisinivermelisiniz. Sizi veya kullanımınızı lisansörün onayladığı bilgisini içermemek kaydıyla, size uygun şekilde bu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.
• GayriTicari — Bu materyali ticari amaçlarla kullanamazsınız.
• AynıLisanslaPaylaş — Eğer materyali karıştırdınızsa, aktardınızsa ya da materyalin üzerine çalıştınızsa, ancak aynı lisans ile dağıtabilirsiniz.

Creative Commons Lisansı
Bu dergide yer alan eserler Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


DOİ Numarası
Yayın için kabul edilen çalışmalara Digital Object Identifier (DOI) numarası verilir.


Özgünlük (Intihal Taraması)
JILSES yalnızca özgün çalışmaları kabul eder.
Hakem inceleme sürecinden geçen makaleler son düzenlemeden önce www.intihal.net yazılımı ile taranır.

İntihal içeren makaleler reddedilir. İntihal içeren makale yazarlarının JILSES’e birdaha yayın göndermelerine izin verilmez.


Dil Redaksiyonu, Mizanpaj ve Dizgi İşlemleri
JILSES’te makalelerin yayınlanması için gerekli olan “Dil Redaksiyonu, Mizanpaj ve Dizgi İşlemleri” yayın kurulu tarafından yapılmaktadır. Yoğunluğun artması sonucu gerekli görüldüğü takdirde Dil Redaksiyonu, Mizanpaj ve Dizgi İşlemleri yayın kurulunun kararı ve en az 6 ay önce duyurmak kaydı ile yayın kurulunun uygun bulduğu bir firma tarafından gerçekleştirilmesi istenebilir.


Kör Hakemlik ve Değerlendirme Süreci
The Journal of International Lingual, Social and Educational Sciences (JILSES); çifte-kör hakemlik süreci sonunda kabul edilen bilimsel araştırmalara yer veren uluslararası hakemli bir dergidir.
JILSES’e gönderilen çalışmalar editör kontrolünden geçtikten sonra çalışma içeriğine uygun alanında uzman iki (2) hakeme editör tarafından gönderilir. Çalışmalar elektronik ortamda isimsiz olarak hakemlere gönderilir. Hakemlerin bilgileri gizli tutulur. İstendiğinde hakem olarak katkı sağlayan hakemlere yazılı belge verilir.


Ön Değerlendirme
JILSES’e gönderilen çalışmalar önce dergi editörleri kontrolünden geçer. Bu aşamada dergi amaç ve kapsamına uygunluk, özgünlük, dil ve anlatım yönlerinden değerlendirilir. Bu aşamada uygun bulunmayan çalışmalar reddedilir. Çalışmanın ret veya kabul edildiğini yazar sistem üzerinden takip etmelidir.


Hakemlik Süreci
Ön değerlendirmeden geçen çalışmalar editörler veya alan editörleri tarafından uzmanlık alanına uygun en az iki hakem belirlenip çalışma yazar isimleri çıkarılarak hakemlere iletilir. Hakemler çalışmayı ve değerlendirme raporlarını sisteme yükler. Hakemler 2 ay içinde değerlendirmelerini yapmaları beklenir. Hakemler ve editörlerden gelen düzeltme önerileri yazarlar tarafından 2 hafta içerisinde yapılmalıdır.
Hakemlik sürecinden sonra intihal denetimi yapılarak uygun bulunan çalışmalar gelecek sayıda yayınlanır.
Yazarlar çalışmalarını değerlendirme aşamasında geri çekebilirler. Geri çekme gerekçesi yazılarak yazarların her biri tarafından imzalanıp taratılmış olarak dergi epostasına gönderebilirler.
Erken görünüm ve yayın aşamasında intihal tespit edilen çalışmalar ile ilgili soruşturma dergi yönetimi tarafından başlatılır.

Jilses ücretsiz bir dergidir.

Creative Commons Lisansı
Bu dergide yayınlanan eserler  Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.