Yazım Kuralları

Makale Gönderim Tanıtımına buradan ulaşabilirsiniz.

Makale Gönderim Tanıtımı videosuna buradan ulaşabilirsiniz.

Makale şablonunu lütfen buradan indiriniz.

Yayın, hakem değerlendirmesi, yayınlama ve etik standartlar gibi derginin politikaları hakkında kapsamlı bilgilere ulaşmak için lütfen Politikalar sayfasını ziyaret ediniz. Benzer şekilde, dergi hakkında detaylı bilgi için lütfen Amaç ve Kapsam sayfasını ziyaret ediniz.

Değerlendirme için sunulan makaleler orijinal olmalıdır ve daha önce herhangi bir elektronik veya basılı ortamda sunulmamış veya yayınlanmamış olmalıdır. Eğer bir makale daha önce bir konferansta veya toplantıda sunulmuşsa, yazarlar etkinlikle ilgili detaylı bilgi sağlamalı ve bunlar arasında organizasyonun adı, tarihi ve yeri bulunmalıdır.

Yazarların aşağıdaki kılavuzlara göre makalelerini hazırlamaları beklenmektedir.

• Gözlemsel orijinal araştırma çalışmaları: STROBE kılavuzları
• Sistematik derlemeler ve meta-analiz: PRISMA kılavuzları (protokoller için lütfen PRISMA-P)
• Nitel araştırma: SRQR kılavuzları

Araştırmanız için doğru kılavuzu bulmak için lütfen Equator Network'ün buradaki anketi doldurunuz.

Uluslararası İlişkiler Çalışmaları Dergisi, yazarlarına, araştırmalarda cinsiyet ve cinsiyet eşitliği faktörlerini içermeyi teşvik etmek amacıyla, yazılarını hazırlarken 'Sex and Gender Equity in Research - SAGER - kılavuzlarını' takip etmelerini önerir. Göndermeden önce yazarlar, EASE Yazarlar ve Çevirmenler için Kılavuzlarını danışarak, anlaşılır, özlü ve doğru metinler oluşturmayı ve yaygın hatalardan ve tuzaklardan arınmış olmalarını sağlayabilirler.

Makalelerin biçimlendirilmesi American Psychological Association (APA) Yayın Kılavuzu'nun Yedinci Baskısı (2020) doğrultusunda olmalıdır. (APA 7)


MAKALE HAZIRLAMA
Makaleler sadece https://dergipark.org.tr/tr/pub/jirs/policy adresinde yer alan derginin online makale yükleme ve değerlendirme sistemi üzerinden gönderilebilir. Diğer mecralardan gönderilen makaleler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Gönderilen makalelerin dergi yazım kurallarına uygunluğu ilk olarak Editöryel Ofis tarafından kontrol edilecek, dergi yazım kurallarına uygun hazırlanmamış makaleler teknik düzeltme talepleri ile birlikte yazarlarına geri gönderilecektir.

Yazarların; Telif Hakkı Sözleşmesi ve Yazar Katkı Formu ilk gönderim sırasında online makale sistemine yüklemeleri gerekmektedir. Bu formlara https://dergipark.org.tr/tr/pub/jirs/policy adresinden erişilebilmektedir.

Başlık sayfası: Gönderilen tüm makalelerle birlikte ayrı bir başlık sayfası da gönderilmelidir. Bu sayfa;
- Makalenin başlığını ve 50 karakteri geçmeyen kısa başlığını,
- Yazarların isimlerini, kurumlarını ve eğitim derecelerini,
- Finansal destek bilgisi ve diğer destek kaynakları hakkında detaylı bilgiyi,
- Sorumlu yazarın ismi, adresi, telefonu (cep telefonu dahil) ve e-posta adresini,
- Tüm yazarların ORCID numaralarını
-Makale hazırlama sürecine katkıda bulunan ama yazarlık kriterlerini karşılamayan bireylerle ilgili bilgileri içermelidir.

Özet: Özgün araştırma makalelerinin Türkçe ve İngilizce özetleri olmalıdır. Özgün Araştırma makalelerinin özetleri alt başlıklar olmadan hazırlanmalıdır.

Anahtar Sözcükler: Özgün araştırma makaleleri en az 3 en fazla 6 anahtar kelimeyle birlikte gönderilmeli, anahtar sözcükler özetin hemen altına yazılmalıdır. Kısaltmalar anahtar sözcük olarak kullanılmamalıdır.

Araştırma Makalesi: Orijinal makalelerin kabul edilmesi, araştırmanın özgünlüğü ve önemine dayanmaktadır. Orijinal makalelerin ana metni, Giriş, Yöntemler, Bulgular, Tartışma, ve Sonuç ve Öneriler alt başlıklarıyla yapılandırılmalıdır. Orijinal Makaleler için sınırlamalar için Lütfen Tablo 1'i kontrol ediniz. Türkçe makaleler için, yazarlar İngilizce özet, anahtar kelimeler ve genişletilmiş özet sağlamalıdır. İngilizce makaleler için yazarlar Türkçe özet ve anahtar kelimeler sunmalıdır.

Editöre Mektup: "Editöre Mektup", daha önce yayınlanmış bir makalenin önemli veya gözden kaçırılan yönlerini tartışan bir makale türüdür. Yazarlar ayrıca yayınlanmış makalelerle ilgili yorumlarını paylaşmak için de "Editöre Mektup" formatını kullanabilir. "Editöre Mektup" metni yapılandırılmamış olmalıdır ve özet, anahtar kelimeler, tablolar, şekiller, resimler veya diğer medya türlerini içermemelidir. Yorum yapılan makaleye "Editöre Mektup" içinde uygun şekilde alıntı yapılmalıdır.

Kitap İncelemesi ve Eleştirisi: Dergi, kapsamı içindeki güncel ve dikkat çekici kitapların değerlendirmelerini yayınlanmak üzere değerlendirmeye almaktadır. Bu incelemeler, kitabın güçlü ve zayıf yönlerini, ayrıca derginin kapsamına uygunluğunu vurgulayarak kitabın eleştirel bir değerlendirmesini sunmalıdır. Kitap İncelemelerinin sınırlamaları için lütfen Tablo 1'e başvurunuz.

Tablo 1. Makale türleri için kısıtlamalar

Makale türü 
Sözcük limiti 
Özet Sözcük limiti 
Kaynak limiti 
Tablo limiti 
Görsel limiti
Araştırma makalesi 
8000
250 (Yapılandırılmamış) 
40
65 ya da toplamda 10 görsel
Editöre Mektup 
400
Özet yok 
5Tablo yok 
Görsel yok
Kitap incelemesi 
1500
Özet yok 
5Tablo yok 
Görsel yok

Tablolar
Tablolar ana dosyaya eklenmeli, kaynak listesi sonrasında sunulmalı, ana metin içerisindeki geçiş sıralarına uygun olarak numaralandırılmadır. Tabloların üzerinde tanımlayıcı bir başlık yer almalı ve tablo içerisinde geçen kısaltmaların açılımları tablo altına tanımlanmalıdır. Tablolar Microsoft Office Word dosyası içinde “Tablo Ekle” komutu kullanılarak hazırlanmalı ve kolay okunabilir şekilde düzenlenmelidir. Tablolarda sunulan veriler ana metinde sunulan verilerin tekrarı olmamalı; ana metindeki verileri destekleyici nitelikte olmalılardır.

APA Formatında Tablo Örnekleri

29917


29918

Kaynak: Sample Tables, APA accessed https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/tables-figures/sample-tables

Resim ve Resim Altyazıları
Resimler, grafikler ve fotoğraflar (TIFF ya da JPEG formatında) ayrı dosyalar halinde sisteme yüklenmelidir. Görseller bir Word dosyası dokümanı ya da ana doküman içerisinde sunulmamalıdır. Alt birimlere ayrılan görseller olduğunda, alt birimler tek bir görsel içerisinde verilmemelidir. Her bir alt birim sisteme ayrı bir dosya olarak yüklenmelidir. Resimler alt birimleri belli etme amacıyla etiketlenmemelidir (a, b, c vb.). Resimlerde altyazıları desteklemek için kalın ve ince oklar, ok başları, yıldızlar, asteriksler ve benzer işaretler kullanılabilir. Makalenin geri kalanında olduğu gibi resimler de kör olmalıdır. Bu sebeple, resimlerde yer alan kişi ve kurum bilgileri de körleştirilmelidir. Görsellerin minimum çözünürlüğü 300DPI olmalıdır. Değerlendirme sürecindeki aksaklıkları önlemek için gönderilen bütün görsellerin çözünürlüğü net ve boyutu büyük (minimum boyutlar 100x100 mm) olmalıdır. Resim altyazıları ana metnin sonunda yer almalıdır.

Makale içerisinde geçen tüm kısaltmalar, ana metin ve özette ayrı ayrı olmak üzere ilk kez kullanıldıkları yerde tanımlanarak kısaltma tanımın ardından parantez içerisinde verilmelidir.

Tüm kaynaklar, tablolar ve resimlere ana metin içinde uygun olan yerlerde sırayla numara verilerek atıf yapılmalıdır.

Özgün araştırmaların kısıtlamaları, engelleri ve yetersizliklerinden Sonuç paragrafı öncesi “Tartışma” bölümünde bahsedilmelidir.

Ek Materyaller
Ek materyaller, ses dosyaları, videolar, veri kümesi ve ek dokümanlar (örneğin, ekler, ek figürler, tablolar gibi), makalenin ana metnini tamamlamak amacıyla kullanılır. Bu ek materyaller, referans listesinden sonra ayrı bir bölüm olarak sunulmalıdır. Her bir ek materyalin makale ile ilgisini açıklamak için kısa açıklamalar eklenmelidir. Ek materyaller için sayfa numarası gerekli değildir.

Kaynaklar
Atıf yapılırken en son ve en güncel yayınlar tercih edilmelidir.Kaynakların doğruluğundan yazarlar sorumludur. Hem metin içi kaynaklar hem kaynakça bölümü Amerikan Psikologlar Birliği tarafından yayınlanan Publication Manual of American Psychological Association (APA) 7. versiyona göre (Microsoft Word uygulamasında, Başvurular, Kaynakları Yönet) hazırlanmalıdır. Metin içi referanslarda, parantez içerisinde yazar soy ismi ve yayın tarihi olacak şekilde atıf yapılmalıdır.

Örnek (APA 7)

Yazar
Parantez içinde alıntı 
Anlatım atıfı 
Parantez içinde doğrudan alıntı atıfı 
Anlatım içeren doğrudan alıntı atıfı
Tek yazarlı 
(Gonzalez, 2019) 
Gonzalez (2019)
(Gonzalez, 2019, s. 20)
Gonzalez (2019, s. 20)
İki yazarlı 
(Gonzalez ve Jones, 2019)
Gonzalez ve Jones (2019)
(Gonzalez ve Jones, 2019, s. 20)
Gonzalez ve Jones (2019, s. 20)
Üç ve daha fazla yazarlı 
(Gonzalez ve ark., 2019) 
Gonzalez ve ark. (2019) 
(Gonzalez ve ark., 2019, s. 20)
Gonzalez ve ark. (2019, s. 20)
Kısaltmalı grup yazarı:

İlk alıntı

Sonraki alıntılar
(American Psychological Association [APA], 2020)

(APA, 2020)
American Psychological Association (APA, 2020)

APA (2020)
(American Psychological Association [APA], 2020, s. 19),

(APA, 2020, s. 19)
American Psychological Association (APA, 2020, s. 19)

APA (2020, s. 19)
Kısaltmasız grup yazarı 
(University of California, 2020) 
University of California (2020) 
(University of California, 2020, s. 21) 
University of California (2020, s. 21)
Yazar bilgisi olmayan 
("New drug," 1993)

Başlığın kısaltılmış bir sürümünü kullanın
Dergi Makalesi: Temizgüney, F. (2015). Demiryolu Ulaşımının Erzurum’a katkıları. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, (53), 255-272.
Birden fazla yazarlı dergi makalesi: Geniş, K. C., & Geniş, B. (2021). News About Turkey in the American Current History Magazine After World War I. Journal of Atatürk, (2), 233-272

Kitaplar

Tek Yazarlı Kitap:
Yıldırım, İ. (2001). Cumhuriyet Döneminde Demiryolları (1923-1950).
İki veya Daha Fazla Yazarlı: DiFonzo, N., & Bordia, P. (2007). Rumor psychology: Social and organizational approaches. American Psychological Association.
Düzenlenmiş Kitap: Rhodewalt, F. (Ed.). (2008). Personality and social behavior. Psychology Press.
Editörlü Kitap Bölümü: McCormack, B., McCance, T., & Maben, J. (2013). Outcome evaluation in the development of person-centred practice. In B. McCormack, K. Manley, & A. Titchen (Eds.), Practice development in nursing and healthcare (pp. 190-211). John Wiley & Sons.
Tez: Valentin, E. R. (2019, Summer). Narcissism predicted by Snapchat selfie sharing, filter usage, and editing (Thesis No: 1848) [Master's thesis, California State University Dominguez Hills]. CSU ScholarWorks.
https://scholarworks.calstate.edu/concern/theses/3197xm925?locale=en
Yazar Bilgisi Olmayan: The universal declaration of human rights. (1974). U.S. Catholic Conference, Division of Latin America.
Web Sayfası: Available from: http://www.rayhaber.com/2014/06/erzurum-tren-gari-ndaki-muzeyle-tarihe-yolculuk/ Erişim Tarihi: 03.07.2018
Arşiv: Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi (BCA).
Resmi Yayın ve Tutanaklar: TBMMZC (1950). IV/3, Ankara, 5.

Yedinci baskıda, şimdi bir referans listesi girişine en fazla 20 yazar dahil edilmelidir. 20'den fazla yazarı olan kaynaklar için, listede yer alan 19. yazardan sonra, ek yazarların adları bir üç nokta (…) ile değiştirilir ve ardından son listelenen yazarın adı gelir:
Author, A. A., Author, B. B., Author, C. C., Author, D. D., Author, E. E., Author, F. F., Author, G. G., Author, H. H., Author, I. I., Author, J. J., Author, K. K., Author, L. L., Author, M. M., Author, N. N., Author, O. O., Author, P. P., Author, Q. Q., Author, R. R., Author, S. S., . . . Author, Z. Z.

REVİZYONLAR
Yazarlar makalelerinin revizyon dosyalarını gönderirken, ana metin üzerinde yaptıkları değişiklikleri işaretlemeli, ek olarak, hakemler tarafından öne sürülen önerilerle ilgili notlarını “Hakemlere Cevap” dosyasında göndermelidir. Hakemlere Cevap dosyasında her hakemin yorumunun ardından yazarın cevabı gelmeli ve değişikliklerin yapıldığı satır numaraları da ayrıca belirtilmelidir. Revize makaleler karar mektubunu takip eden 30 gün içerisinde dergiye gönderilmelidir. Makalenin revize versiyonu belirtilen süre içerisinde yüklenmezse, revizyon seçeneği iptal olabilir. Yazarların revizyon için ek süreye ihtiyaç duymaları durumunda uzatma taleplerini ilk 30 gün sona ermeden dergiye iletmeleri gerekmektedir.

Yayına kabul edilen makaleler profesyonel dil editörleri tarafından dil bilgisi, noktalama ve biçim açısından kontrol edilir. Yayın süreci tamamlanan makaleler, yayın planına dahil edildikleri sayıyla birlikte yayınlanmadan önce erken çevrimiçi formatında dergi web sitesinde yayına alınır. Kabul edilen makalelerin baskıya hazır PDF dosyaları sorumlu yazarlara iletilir ve yayın onaylarının 2 gün içerisinde dergiye iletilmesi istenir.

Son Güncelleme Zamanı: 4.06.2024 10:12:16

Content of this journal is licensed under a Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License

29929