Yıl 2020, Cilt 10 , Sayı 1, Sayfalar 547 - 555 2020-03-01

Comparison of Two Student Groups in The Skills of Transformation of the Verbal Questions to Mathematical Language
Sözel Soruların Matematik Diline Dönüştürülmesi Becerisinde İki Öğrenci Grubunun Karşılaştırılması

Dinçer ATASOY [1]


In this study; it was investigated that which methods were used and whether these methods were used correctly while transforming the verbally given mathematical problem into mathematics. In this research, the comparison of two groups of students in the 6th grade of secondary school was carried out. While selecting this group of students, two of the secondary schools in Iğdır province were selected. One of these schools consists of students from parents who have middle-high socio-economic status in city center and generally public officials, while the other consists of students from parents who are away from center and generally have tradesmen and socio-economic status with low incomes. Algebraic Verbal Problems Solving Strategies and Determining Errors Form For Students was used as a data collection tool which was used by Lee and Chang (2012); Van Ameron (2003); Akkan et al., (2012) and developed by Bal and Karacaoglu (2017). The answers of 30 students from both schools whom were asked 5 open-ended questions, were examined by means of SPSS package program, under Arithmetical Reasoning, Pre-Algebraic Reasoning and Algebraic Reasoning titles. At the end of the study, it was determined that the level of the sixth grade students’ skills in algebraic verbal problems was not desirable in order to decide the correctness of the result and the solution, make logical discussions about the solution, solve the verbal problem, generalize, determine and use the appropriate reasoning. It was observed that parents' level of education and high socio-economic status contributed to the success of the students.

Bu çalışmada; Öğrencilerin sözel olarak verilen bir matematik problemini matematik diline dönüştürürken ne tür yöntemleri kullandığını ve bu yöntemleri doğru kullanıp kullanmadığı araştırılmıştır. Bu araştırmada ortaokul 6.sınıfta okuyan iki ayrı öğrenci grubunun karşılaştırılması yapılmıştır. Bu öğrenci grubu seçilirken Iğdır ilindeki ortaokullardan iki tanesi seçilmiştir. Bu okullardan biri merkezde ve genelde kamu görevlisi orta-yüksek sosyo-ekonomik duruma sahip ebeveynlerin öğrencilerinden oluşmakta, diğeri ise biraz daha merkeze uzak olan ve genelde esnaf ve dar gelirli sosyo-ekonomik duruma sahip ebeveynlerin öğrencilerinden oluşmaktadır. Lee ve Chang (2012); Van Ameron, (2003); Akkan ve ark. (2012) tarafından kullanılan ve Bal ve Karacaoğlu (2017) tarafından geliştirilen veri toplama aracı olarak Öğrencilerin Cebirsel Sözel Problemleri Çözme Stratejilerini ve Hatalarını Belirleme Formu kullanılmıştır. Her iki okuldan da 30’ar öğrenciye 5 adet açık uçlu soru sorulmuş öğrencilerin verdikleri cevaplar SPSS paket programı vasıtasıyla Aritmetiksel Akıl Yürütme, Cebir Öncesi Akıl Yürütme ve Cebirsel Akıl Yürütme başlıklarında incelenmiştir. Araştırmanın sonucunda ortaokul altıncı sınıf öğrencilerinin cebirsel sözel problemler için sonucun doğruluğuna ve çözüm yoluna karar verme, çözüme ilişkin mantıklı tartışmalar yapma, sözel problemi çözme, genelleme yapma ile uygun muhakemeyi belirleme ve kullanma boyutlarındaki beceri düzeylerinin arzu edilen seviyede olmadığı belirlenmiştir. Ebeveynlerin öğrenim düzeyinin yüksek olması ve sosyo-ekonomik durumunun iyi olması, akademik olarak öğrencinin başarısına katkı sağladığı görülmüştür.

 • Akkan Y, Baki Ü, Çakıroğlu Ü, 2012. 5-8. Sınıf öğrencilerinin aritmetikten cebire geçiş problem çözme bağlamında incelenmesi. Hacettepe Eğitim Fakültesi Dergisi, 43: 1-13.
 • Anderson J, 2009. Mathematics Curriculum Development and the Role of Problem Solving, The University of Sydney, ACSA Conference.
 • Anonim., 2018 Cebir Biliminin Kurucusu El Harizmi, http://www.altunkaynak.net/bilim-onculeri/cebir-biliminin-kurucusu-el-harizmi-nin-hayati-eserlerli-arastirmalari-ve-dunyadaki-etkileri. (20 Mayıs2019).
 • Atasoy D, 2018. Meslek yüksekokulu öğrencilerinin matematik fobisi üzerine Bir araştırma International Iğdır Congress On Multidisciplinary Studies November 6-8, 3: 2298-2316.
 • Atasoy D, 2018. Üniversite öğrencilerinin verimli ders çalışmalarının motivasyonları üzerine etkisi International Iğdır Congress On Multidisciplinary Studies November 6-8, 3: 2282-2297.
 • Bal A P, Karacaoğlu A, 2017. Cebirsel Sözel Problemlerde Uygulanan Çözüm Stratejilerinin ve Yapılan Hataların Analizi. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 26, 3: 313-327.
 • Bektaş M, Kahraman S, Korkmaz Y T, 2018. Ortaokul Ve İmam Hatip Ortaokulu Matematik 6 Ders Kitabı Devlet Kitapları Birinci Baskı 210-222.
 • Çağlayan N, Dağıstan A, Korkmaz B, 2018. Ortaokul Ve İmam Hatip Ortaokulu Matematik 6 Ders Kitabı Devlet Kitapları Birinci Baskı, 133-138.
 • Kaya D, 2017. Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Cebirsel Düşünme Düzeyleri İle Becerilerinin İncelenmesi Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 6, 2: 657-675.
 • Küçükkeleş A, Aktaş Ş, 2018. Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Matematik 6 Ders Kitabı, Devlet Kitapları, Berkyayınları 194-202.
 • Lee H, Chang K, 2012. Elementary student’s algebraic reasoning abilities in mathematics problem solving, 12th International Congress on Mathematical Education, July 8-15, COEX, Seoul, Korea.
 • Memnun D S, 2014. Beşinci ve Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Sözel Problemleri Çözme Konusundaki Yetersizlikleri ve Problem Çözümlerindeki Hataları Turkish Journal of Computer and Mathematics Education Vol.5 No.2, 158-175.
 • PISA, 2015. PISA 2015 Ulusal Raporu Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı. Umay, A., Kaf, Y. (2005). Matematikte kusurlu akıl yürütme üzerine bir çalışma. Hacettepe Üniversitesi
 • Uzun, N., Sağlam, N. (2005). Sosyo-Ekonomik Durumun Çevre Bilinci ve Çevre Akademik Başarısı Üzerindeki Etkisi. Hacettepe Üniversitesi.
 • Van Amerom, B. (2002) Reinvention of early algebra: Developmental research on the transition from arithmetic to algebra. Unpublished doctoral dissertation, University of Utrecht, Netherlands, 2002.
Birincil Dil tr
Konular Matematik
Yayımlanma Tarihi Mart-2020
Bölüm Matematik / Mathematics
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-0389-1059
Yazar: Dinçer ATASOY (Sorumlu Yazar)
Kurum: IĞDIR ÜNİVERSİTESİ, IĞDIR MESLEK YÜKSEKOKULU
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 24 Mayıs 2019
Kabul Tarihi : 16 Eylül 2019
Yayımlanma Tarihi : 1 Mart 2020

Bibtex @araştırma makalesi { jist569857, journal = {Journal of the Institute of Science and Technology}, issn = {2146-0574}, eissn = {2536-4618}, address = {}, publisher = {Iğdır Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {10}, pages = {547 - 555}, doi = {10.21597/jist.569857}, title = {Sözel Soruların Matematik Diline Dönüştürülmesi Becerisinde İki Öğrenci Grubunun Karşılaştırılması}, key = {cite}, author = {ATASOY, Dinçer} }
APA ATASOY, D . (2020). Sözel Soruların Matematik Diline Dönüştürülmesi Becerisinde İki Öğrenci Grubunun Karşılaştırılması. Journal of the Institute of Science and Technology , 10 (1) , 547-555 . DOI: 10.21597/jist.569857
MLA ATASOY, D . "Sözel Soruların Matematik Diline Dönüştürülmesi Becerisinde İki Öğrenci Grubunun Karşılaştırılması". Journal of the Institute of Science and Technology 10 (2020 ): 547-555 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jist/issue/52503/569857>
Chicago ATASOY, D . "Sözel Soruların Matematik Diline Dönüştürülmesi Becerisinde İki Öğrenci Grubunun Karşılaştırılması". Journal of the Institute of Science and Technology 10 (2020 ): 547-555
RIS TY - JOUR T1 - Sözel Soruların Matematik Diline Dönüştürülmesi Becerisinde İki Öğrenci Grubunun Karşılaştırılması AU - Dinçer ATASOY Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.21597/jist.569857 DO - 10.21597/jist.569857 T2 - Journal of the Institute of Science and Technology JF - Journal JO - JOR SP - 547 EP - 555 VL - 10 IS - 1 SN - 2146-0574-2536-4618 M3 - doi: 10.21597/jist.569857 UR - https://doi.org/10.21597/jist.569857 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Sözel Soruların Matematik Diline Dönüştürülmesi Becerisinde İki Öğrenci Grubunun Karşılaştırılması %A Dinçer ATASOY %T Sözel Soruların Matematik Diline Dönüştürülmesi Becerisinde İki Öğrenci Grubunun Karşılaştırılması %D 2020 %J Journal of the Institute of Science and Technology %P 2146-0574-2536-4618 %V 10 %N 1 %R doi: 10.21597/jist.569857 %U 10.21597/jist.569857
ISNAD ATASOY, Dinçer . "Sözel Soruların Matematik Diline Dönüştürülmesi Becerisinde İki Öğrenci Grubunun Karşılaştırılması". Journal of the Institute of Science and Technology 10 / 1 (Mart 2020): 547-555 . https://doi.org/10.21597/jist.569857
AMA ATASOY D . Sözel Soruların Matematik Diline Dönüştürülmesi Becerisinde İki Öğrenci Grubunun Karşılaştırılması. Iğdır Üniv. Fen Bil Enst. Der.. 2020; 10(1): 547-555.
Vancouver ATASOY D . Sözel Soruların Matematik Diline Dönüştürülmesi Becerisinde İki Öğrenci Grubunun Karşılaştırılması. Journal of the Institute of Science and Technology. 2020; 10(1): 555-547.