PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 2015, Cilt: 4 Sayı: 2 - NINTH ISSUE, - , 17.12.2015

Öz

Öğretmenlik Uygulaması Sürecinin Dijital Öyküler İle Yansıtılması

Yıl 2015, Cilt: 4 Sayı: 2 - NINTH ISSUE, - , 17.12.2015

Öz

Öğretmen adaylarının daha nitelikli öğretmen olması için eğitim öğretim uygulamalarında yansıtıcı düşünme becerilerinin kazandırılması ve geliştirilmesi önemli bulunmaktadır. Bu çalışmada, öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersi sürecinde edinmiş olduğu tecrübeleri ve öğretmenlik uygulaması dersine ilişkin görüşlerini dijital öykülerle yansıtmaları amaçlanmıştır. Özel durum çalışmasının kullanıldığı çalışma 2014- 2015 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılında öğretmenlik uygulaması dersi kapsamında toplam 16 hafta boyunca yürütülmüştür. Çalışmanın örneklemini Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü son sınıfına devam eden 12 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak dijital öyküler, öğretmen adaylarının tutmuş oldukları günlükler ve staj raporları kullanılmıştır. Çalışma, içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Bu çalışma kapsamında Bilişim Teknolojileri öğretmen adaylarının mezun olmadan önceki son dönem derslerinden biri olan öğretmenlik uygulaması dersi sürecinde yansıttıkları öğretmen rolü, dijital öykülerde odaklandıkları konular ve dijital öyküleme uygulamasına yönelik görüşlerinin belirlenmeye çalışılmıştır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Bölüm NINTH ISSUE
Yazarlar

Zeynep TATLI


Ayşe BAYRAMOĞLU Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 17 Aralık 2015
Yayımlandığı Sayı Yıl 2015 Cilt: 4 Sayı: 2 - NINTH ISSUE

Kaynak Göster

APA
TATLI, Z., & BAYRAMOĞLU, A. (2015). Öğretmenlik Uygulaması Sürecinin Dijital Öyküler İle Yansıtılması. Journal of Instructional Technologies and Teacher Education, 4(2).