Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

BİLGİSAYAR DESTEKLİ LİNEER CEBİR UYGULAMALARININ ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRSELLEŞTİRMELERİNE ETKİSİ VE MEMNUNİYETİ

Yıl 2017, Cilt: 6 Sayı: 3, 125 - 132, 07.11.2017

Öz

Bu çalışmanın amacı bilgisayar destekli lineer cebir uygulamalarının
öğretmen adaylarının uygulamalara yönelik görselleştirme becerilerine ve
memnuniyetlerine etkisini ortaya çıkarmaktır. Çalışmada nitel araştırma yöntemi
kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemi amaca uygun örneklem metodu yoluyla
ilköğretim matematik 2. Sınıf 36 öğretmen adayından oluşmaktadır. Veriler yarı
yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla bire bir görüşmeler ile
toplanmıştır. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre genel olarak öğretmen
adaylarının materyallere karşı pozitif görüşlere sahip oldukları görülmüştür.
Sonuçlara göre Lineer cebir dersine yönelik hazırlanan materyallerin öğrenme
ortamını olumlu yönde etkilediği ve görselleştirmeyi kolaylaştırdığı
düşünülmektedir. Bu nedenle bilgisayar destekli materyallerin kullanılması önemli
görülmektedir.

Kaynakça

  • Baki, A. (2000). Bilgisayar donanımlı ortamda matematik öğrenme, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(19), 186-193.
Yıl 2017, Cilt: 6 Sayı: 3, 125 - 132, 07.11.2017

Öz

Kaynakça

  • Baki, A. (2000). Bilgisayar donanımlı ortamda matematik öğrenme, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(19), 186-193.
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Bölüm 16. SAYI
Yazarlar

Gizem Çevik Bu kişi benim

Aslan Gülcü

Yayımlanma Tarihi 7 Kasım 2017
Yayımlandığı Sayı Yıl 2017 Cilt: 6 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Çevik, G., & Gülcü, A. (2017). BİLGİSAYAR DESTEKLİ LİNEER CEBİR UYGULAMALARININ ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRSELLEŞTİRMELERİNE ETKİSİ VE MEMNUNİYETİ. Journal of Instructional Technologies and Teacher Education, 6(3), 125-132.