e-ISSN: 2791-8645
Başlangıç: 2021
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Atatürk Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Laboratuvar Hayvanları Bilimi ve Uygulamaları Dergisi (ISSN 2791-8645), ulusal ve uluslararası düzeyde Türkçe ve İngilizce dillerinde bilimsel niteliklere sahip özgün araştırma makalesi, kitap kritiği (review) ve olgu sunumu yayımlamaktadır.

Laboratuvar Hayvanları Bilimi ve Uygulamaları Dergisi açık erişimli bir dergidir, hakemli ve online olarak yayınlanmaktadır. Dergimiz yayın kabulü ve basımı için ücret talep etmemektedir.

Laboratuvar Hayvanları Bilimi ve Uygulamaları dergisi Araştırma ve Yayın etiğine azami önem göstermekle birlikte başvurusu yapılan tüm makaleler ticari intihal belirleme programları ile intihal değerlendirmesinden geçirilmektedir.

Laboratuvar Hayvanları Bilimi ve Uygulamaları dergisi, Laboratuvar hayvanlarının kullanıldığı "Tıp Hekimliği, Veteriner Hekimliği, Diş Hekimliği, Su Ürünleri, Fen Bilimleri, Ziraat, Eczacılık ve benzeri alanlarındaki ulusal ve uluslararası çalışmalarla bilime katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Her yılın Eylül ve Mart ayları olmak üzere yılda 2 sayı çıkarılmaktadır.

Dergimiz ROAD (Directory of Open Access scholarly Resources) indexte taranmaktadır.

Atatürk Üniversitesi, Tıbbi Deneysel Uygulama ve Araştırma Merkezi, Laboratuvar Hayvanları Bilimi ve Uygulamaları Dergisi. E-Mail: jlasp@atauni.edu.tr Tlf: +90 442 344 87 62

Arşiv

ARCHIVING
ANASAY Journal is archived in some libraries in print and electronically in “DergiPark” system and various indexes. In case the journal ends its publishing life for any reason, the articles published in the past can be found here.
Our journal uses the LOCKSS system.