Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

İSTANBUL/BEYOĞLU-TAKSİM BÖLGESİNDEKİ 4-5 YILDIZLI OTEL MUTFAK PERSONELİNİN ÇELİŞKİ DUYGULU CİNSİYETİÇİLİK DÜZEYLERİ İLE KADIN ÇALIŞANLARA YÖNELİK TUTUMLARI İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

Yıl 2017, Cilt 4, Sayı 4, 125 - 142, 30.10.2017

Öz

Kadın çalışanlar istihdamın önemli parçalarıdır. İş dünyası, sosyal hayat ve teknolojik değişimler kadın çalışanların sayısını arttırmıştır. Kadın çalışanlar çalışma yaşamalarında birçok sorunla karşı karşıyadır. Bunlardan en önemlisi ise olumsuz tutumlardır. Yapılan araştırmalar göstermektedir ki, kadın çalışanlara yönelik olumsuz tutumların temel nedenlerinden birisi cinsiyetçiliktir. Cinsiyetçi davranışların temelinde toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ve özel bir türü olan çelişik duygulu davranışların bulunduğu araştırmalar sonucunda elde diğer bir bilgidir. Bu çalışmanın amacı kadına karşı olumsuz tutumlar ile çelişik duygulu cinsiyetçilik ilişkisinin araştırılmasıdır. Çalışma kapsamında İstanbul Beyoğlu- Taksim bölgesindeki 4 ve 5 yıldızlı otel işletmelerinin mutfak departmanlarında 117 çalışan üzerinde araştırma yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre personelin kadın çalışanlara karşı olumsuz tutumları ile çelişik duygulu cinsiyetçilikleri arasında pozitif ilişki tespit edilmiştir. Ayrıca çalışanlara karşı olumsuz tutum ile çelişik duygulu cinsiyetçilik düzeylerinin demografik faktörlere göre değişiklik gösterdiği elde edilen bir diğer sonuçtur. 

Kaynakça

  • Alptekin, D. (2014). Çelişik Duygularda Toplumsal Cinsiyet Ayrımcılığı Sorgusu: Üniversite Gençliğinin Cinsiyet Algısına Dair Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (32), 203-211. Ayan, Sezer (2014) Cinsiyetçilik: Çelişik Duygulu Cinsiyetçilik, Cumhuriyet Tıp Dergisi, 36, 147-156. Aycan, Z. (2004). Key success factors for women in management in Turkey. Applied Psychology: An International Review, 53(3), 453-477. Bass, M. Bernard M; Krusell, Judith; Alexander, A. Ralph (1971) Male Managers' Attitudes Toward Working Women: Methods Subjects, The American Behavioral Scientist, 15(2), 221-237. Bebekoğlu, Gözdem; S. Arzu Wasti (2002). Çalışan Kadınlara Yönelik Cinsiyet Temelli Düşmanca Davranışların Sebepleri ve Sonuçları Üzerine Bir Araştırma, Yönetim Araştırmaları Dergisi (Yönetim Alanında Bilimsel Yaklaşım ve Yöntem Sorunları Özel Sayısı), 2(2), 215-238. Cikara, Mina; Jennifer L. Eberhardt; Susan T. Fiske (2011). From agents to objects: Sexist attitudes and neural responses to sexualized targets, Journal of Cognitive Neuroscience 23(3), 540-551. Clifford, T. Morgan (2015) Psikolojiye Giriş, Öğrenmenin İlkeleri, Çev. Aydın, Orhan Ed. Karakaş, Sibel; Eski, Rükzan, Eğitim Yayınevi, s.336-358. Delina, G.; Raya, R. Prabhakara (2013) A Study on Work-Life Balance in Working Women, International Journal of Commerce, Business and Management (IJCBM), 2(5), 274- 282. Dowler, Kenneth; Arai, Bruce (2006) Stress, gender and policing: the impact of perceived gender discrimination on symptoms of stress, International Journal of Police Science & Management, 10 (2), 123-135. European Comission (2017) 2017 Report on Equality Between Women and Men in the EU, Justice and Consumers, Belgium. Giddens, Anthony (2008). Sosyoloji, çev. Güzel, Cemal, Kırmızı Yayınları, İstanbul. Glick Peter, Fiske,T. Susan (1996) The Ambivalent Sexism Inventory: Differentiating hostile and benevolent sexism. Journal of Personality and Social Psychology , 70, 491-512. Glick, Peter; Fiske T. Susan (1999).The Ambivalence toward Men Inventory: Differentiating hostile and benevolent beliefs about men, Psychology of women quarterly 23(3), 519-536. Glick, Peter; Fiske T. Susan (2001) An Ambivalent Alliance: Hostile and Benevolent Sexism as Complementary Justification for Gender Inequality, American Psychologist, 56(2), 109-118.

EVALUATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN AMBIVALENT SEXISM LEVELS AND ATTITUDES TOWARD WOMEN EMPLOYEES OF KITCHEN STAFF OF THE 4-5 STARS HOTELS IN İSTANBUL/BEYOĞLU-TAKSİ REGION

Yıl 2017, Cilt 4, Sayı 4, 125 - 142, 30.10.2017

Öz

Women constitute an essential part of employees comprise important part of men power resources. The number of women in the labor force has been increasing with effect of improvements and changes on work life conditions, social life and technology. There are several issues and problems that women face at work place. Negative attitudes toward women are one those problems. According to researches results gender inequality and gender based behavior that are main reasons of negative attitudes. In addition according to results, gender based behaviors are caused by ambivalent sexism as custom type of gender discrimination in the community. The current study examines relationship between negative attitudes toward women and ambivalent sexism. The questionnaire was applied to 117 kitchen staff, working in four and five star hotels in Beyoğlu-Taksim region in Istanbul. According to results significant positive correlation between negative attitudes toward women and ambivalent sexism were determined. In addition negative attitudes toward women and levels of ambivalent sexism have a significant difference according to demographic characteristics of participants. 

Kaynakça

  • Alptekin, D. (2014). Çelişik Duygularda Toplumsal Cinsiyet Ayrımcılığı Sorgusu: Üniversite Gençliğinin Cinsiyet Algısına Dair Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (32), 203-211. Ayan, Sezer (2014) Cinsiyetçilik: Çelişik Duygulu Cinsiyetçilik, Cumhuriyet Tıp Dergisi, 36, 147-156. Aycan, Z. (2004). Key success factors for women in management in Turkey. Applied Psychology: An International Review, 53(3), 453-477. Bass, M. Bernard M; Krusell, Judith; Alexander, A. Ralph (1971) Male Managers' Attitudes Toward Working Women: Methods Subjects, The American Behavioral Scientist, 15(2), 221-237. Bebekoğlu, Gözdem; S. Arzu Wasti (2002). Çalışan Kadınlara Yönelik Cinsiyet Temelli Düşmanca Davranışların Sebepleri ve Sonuçları Üzerine Bir Araştırma, Yönetim Araştırmaları Dergisi (Yönetim Alanında Bilimsel Yaklaşım ve Yöntem Sorunları Özel Sayısı), 2(2), 215-238. Cikara, Mina; Jennifer L. Eberhardt; Susan T. Fiske (2011). From agents to objects: Sexist attitudes and neural responses to sexualized targets, Journal of Cognitive Neuroscience 23(3), 540-551. Clifford, T. Morgan (2015) Psikolojiye Giriş, Öğrenmenin İlkeleri, Çev. Aydın, Orhan Ed. Karakaş, Sibel; Eski, Rükzan, Eğitim Yayınevi, s.336-358. Delina, G.; Raya, R. Prabhakara (2013) A Study on Work-Life Balance in Working Women, International Journal of Commerce, Business and Management (IJCBM), 2(5), 274- 282. Dowler, Kenneth; Arai, Bruce (2006) Stress, gender and policing: the impact of perceived gender discrimination on symptoms of stress, International Journal of Police Science & Management, 10 (2), 123-135. European Comission (2017) 2017 Report on Equality Between Women and Men in the EU, Justice and Consumers, Belgium. Giddens, Anthony (2008). Sosyoloji, çev. Güzel, Cemal, Kırmızı Yayınları, İstanbul. Glick Peter, Fiske,T. Susan (1996) The Ambivalent Sexism Inventory: Differentiating hostile and benevolent sexism. Journal of Personality and Social Psychology , 70, 491-512. Glick, Peter; Fiske T. Susan (1999).The Ambivalence toward Men Inventory: Differentiating hostile and benevolent beliefs about men, Psychology of women quarterly 23(3), 519-536. Glick, Peter; Fiske T. Susan (2001) An Ambivalent Alliance: Hostile and Benevolent Sexism as Complementary Justification for Gender Inequality, American Psychologist, 56(2), 109-118.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Oğuz DİKER (Sorumlu Yazar)
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Oğuz TAŞPINAR
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Yasin SOYLU Bu kişi benim
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, AYVACIK MESLEK YÜKSEKOKULU
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Ekim 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 4, Sayı 4

Kaynak Göster

APA Diker, O. , Taşpınar, O. & Soylu, Y. (2017). İSTANBUL/BEYOĞLU-TAKSİM BÖLGESİNDEKİ 4-5 YILDIZLI OTEL MUTFAK PERSONELİNİN ÇELİŞKİ DUYGULU CİNSİYETİÇİLİK DÜZEYLERİ İLE KADIN ÇALIŞANLARA YÖNELİK TUTUMLARI İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ . Journal of Life Economics , 4 (4) , 125-142 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jlecon/issue/37066/426084

joa-2   jsp  arts  homeros  jos