Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

A study about the problem of qualified labor

Yıl 2022, Cilt: 9 Sayı: 3, 159 - 169, 07.08.2022

Öz

The high technology and qualified labor force presence of developed economies are among the most obvious is-sues that differ from other countries. Naturally, in the past and today, these factors remain relevant. According to the state of development between countries; Although the problem of qualified labor shows differences, it always remains on the agenda. In Turkey, there are problems with the technologies used in production and the labor force needed when using these technologies.The study material consists of face-to-face surveys with employers registered with the Erzurum Chamber of Com-merce and Industry operating in the province of Erzurum. As a result of the study, it was determined that one of the biggest problems experienced by the enterprises was that it was difficult to find qualified personnel who knew the job. Although there is sufficient manpower in the region, it has been concluded that it is difficult to find expert technical staff in the field. Employers have emphasized the importance of the master-apprentice relationship in making the work better and more efficient in the business environment.

Kaynakça

 • AKSOY, Ö. A. (2020). ‘Gündelik hayatı yerinden etmek: Türkiye’den ingiltere’ye göç eden nitelikli işgücünün göç etme nedenleri’. Adam Akademi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(1): 183-218.
 • ALKAN, C., H. DOĞAN & SEZGİN. İ. (2010). ‘Öğretmenlik Uygulaması Dersinde ÖğrenmeÖğretme Sürecinin Cinsiyet Açısından Değerlendirilmesi’. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(1): 271-289.
 • CHİNİ, A.R. BROWN, B.H. & DRUMMOND, E.G. (1999, Nisan). ‘İnşaat kalifiye işgücü sıkıntısının nedenleri ve önerilen çözümler’. 35. Yıllık Konferansın ASC Bildirilerinde (s. 187-196).
 • CHOWDHURY, M. & MUKHERJEE, A. (2015) ‘Labour Market Integration and Innovation: The Implications on Consumers. Manchester: The Manchester School’. 256p.
 • DERELİ, D. D. & AKKARACA KÖSE, M. (2015). ‘Avrupa Birliği’nde Yüksek Nitelikli İşgücü İhtiyacı ve Mavi Kart Planının Avrupa Birliği’nin Rekabet Gücüne Etkisi’. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20 (3).
 • EŞME, İ. (2007), ‘Mesleki ve Teknik Eğitimin Bugünkü Durumu ve Sorunlar’, T.C. YÖK Uluslararası Mesleki ve Teknik Eğitim Konferansı: Ankara.
 • ILO, World Employment Social Outlook: Trends 2021, Dünya ve Türkiye ( Erişim Tarihi:02/04/2022).
 • KEPENEK, E. B. (2020). ‘Türkiye Dijital Oyun Sektöründe Nitelikli İşgücü Sorunsalı: Sosyo Ekonomik Bir Bakış’. Politik Ekonomik Kuram, 4 (2): 296-309.
 • KUTLU, H. A. (2010). ‘Muhasebe Eğitiminin, Nitelikli İşgücü Yetiştirme Açısından Değerlendirilmesi’. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (46): 232-246.
 • MİRAN, B. (2002). ‘Temel İstatistik’, Ege Üniversitesi Basımevi: İzmir,288s.
 • NEWBOLD, P. (1995). ‘Statistics for Business and Economics, Prentice-Hall İnternational’. New Jersey.
 • ÖCAL, A. T. (2014). ‘Güvenceli Esneklik Gündemi: 2008 Mali Krizi Sonrası Danimarka İşgücü Piyasası’. SGD-Sosyal Güvenlik Dergisi, 4(1), 59-86.
 • PEDERSEN, T. SCEDROVA, A. & GRECU, A. (2022). ‘The effects of IT investments and skilled labor on firms’ value added’. Technovation, 116, 102479.
 • SİMONOVA, M.V. ILYUKHİNA, L.A. ROMANTSEV, G.M., ZEER, E.F. & KHAMATNUROV, F.T. (2016). ‘Yeterliliklerin ve niteliklerin izlenmesine yönelik yaklaşımlar’. Uluslararası Elektronik Matematik Eğitimi Dergisi , 11 (7), 2745-2760.
 • ŞAHİN İ., & FİNDİK T. (2008). ‘Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitim: Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri.’ Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 0(3): 65 - 86.
 • T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2(019-2023). On Birinci Kalkınma Planı. (Erişim Tarihi 02.05.2022).
 • Wadley, D. (2021). ‘Technology, capital substitution and labor dynamics: global workforce disruption in the 21st century?’ Futures, 132, 102802.
 • YILDIRIMALP, S. İSLAMOĞLU, E. & YENİHAN, B. (2014). ‘Türkiye’de KOBİ’lerin Nitelikli İşgücü İhtiyacı: İşveren – İşgören – Devlet Ekseninde Bir İnceleme’. Journal of Social Policy Conferences, (66-67): 15-42.

Nitelikli işgücü sorunu üzerine çalışma

Yıl 2022, Cilt: 9 Sayı: 3, 159 - 169, 07.08.2022

Öz

Gelişmiş ekonomilerin sahip oldukları yüksek teknoloji ve nitelikli işgücü varlığı, diğer ülkelerden ayrıştığı en belirgin konulardandır. Doğal olarak geçmişte ve günümüzde bu faktörler güncelliğini korumaktadır. Ülkeler arasındaki gelişmişlik durumuna göre; nitelikli işgücü problemi farklılıklar gösterse de, her zaman gündemde kalmaktadır. Türkiye’de de üretimde kullanılan teknolojiler ve bu teknolojileri kullanırken ihtiyaç duyulan işgücü konusunda sorunlar yaşanmaktadır.
Çalışma materyali, Erzurum ilinde faaliyet gösteren Erzurum Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı işverenlerle yüz yüze yapılan anketler oluşturmaktadır. Çalışma sonucunda işletmelerin yaşadığı en büyük sorunlarından biri işi bilen kalifiye eleman bulmanın zor olduğu belirlenmiştir. Bölgede yeterli sayıda insan gücü olmasına rağmen alanında uzman teknik eleman bulmanın zor olduğu sonucuna varılmıştır. İşverenler iş ortamında işin daha iyi ve verimli olmasında usta-çırak ilişkisinin önemine vurgu yapmışlardır. İşverenler, çalışanlarının sözlü ve yazılı etkili iletişim kurma becerisine sahip olduklarını ve teknoloji alanındaki gelişmeleri takip ettiklerini beyan etmişlerdir.

Kaynakça

 • AKSOY, Ö. A. (2020). ‘Gündelik hayatı yerinden etmek: Türkiye’den ingiltere’ye göç eden nitelikli işgücünün göç etme nedenleri’. Adam Akademi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(1): 183-218.
 • ALKAN, C., H. DOĞAN & SEZGİN. İ. (2010). ‘Öğretmenlik Uygulaması Dersinde ÖğrenmeÖğretme Sürecinin Cinsiyet Açısından Değerlendirilmesi’. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(1): 271-289.
 • CHİNİ, A.R. BROWN, B.H. & DRUMMOND, E.G. (1999, Nisan). ‘İnşaat kalifiye işgücü sıkıntısının nedenleri ve önerilen çözümler’. 35. Yıllık Konferansın ASC Bildirilerinde (s. 187-196).
 • CHOWDHURY, M. & MUKHERJEE, A. (2015) ‘Labour Market Integration and Innovation: The Implications on Consumers. Manchester: The Manchester School’. 256p.
 • DERELİ, D. D. & AKKARACA KÖSE, M. (2015). ‘Avrupa Birliği’nde Yüksek Nitelikli İşgücü İhtiyacı ve Mavi Kart Planının Avrupa Birliği’nin Rekabet Gücüne Etkisi’. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20 (3).
 • EŞME, İ. (2007), ‘Mesleki ve Teknik Eğitimin Bugünkü Durumu ve Sorunlar’, T.C. YÖK Uluslararası Mesleki ve Teknik Eğitim Konferansı: Ankara.
 • ILO, World Employment Social Outlook: Trends 2021, Dünya ve Türkiye ( Erişim Tarihi:02/04/2022).
 • KEPENEK, E. B. (2020). ‘Türkiye Dijital Oyun Sektöründe Nitelikli İşgücü Sorunsalı: Sosyo Ekonomik Bir Bakış’. Politik Ekonomik Kuram, 4 (2): 296-309.
 • KUTLU, H. A. (2010). ‘Muhasebe Eğitiminin, Nitelikli İşgücü Yetiştirme Açısından Değerlendirilmesi’. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (46): 232-246.
 • MİRAN, B. (2002). ‘Temel İstatistik’, Ege Üniversitesi Basımevi: İzmir,288s.
 • NEWBOLD, P. (1995). ‘Statistics for Business and Economics, Prentice-Hall İnternational’. New Jersey.
 • ÖCAL, A. T. (2014). ‘Güvenceli Esneklik Gündemi: 2008 Mali Krizi Sonrası Danimarka İşgücü Piyasası’. SGD-Sosyal Güvenlik Dergisi, 4(1), 59-86.
 • PEDERSEN, T. SCEDROVA, A. & GRECU, A. (2022). ‘The effects of IT investments and skilled labor on firms’ value added’. Technovation, 116, 102479.
 • SİMONOVA, M.V. ILYUKHİNA, L.A. ROMANTSEV, G.M., ZEER, E.F. & KHAMATNUROV, F.T. (2016). ‘Yeterliliklerin ve niteliklerin izlenmesine yönelik yaklaşımlar’. Uluslararası Elektronik Matematik Eğitimi Dergisi , 11 (7), 2745-2760.
 • ŞAHİN İ., & FİNDİK T. (2008). ‘Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitim: Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri.’ Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 0(3): 65 - 86.
 • T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2(019-2023). On Birinci Kalkınma Planı. (Erişim Tarihi 02.05.2022).
 • Wadley, D. (2021). ‘Technology, capital substitution and labor dynamics: global workforce disruption in the 21st century?’ Futures, 132, 102802.
 • YILDIRIMALP, S. İSLAMOĞLU, E. & YENİHAN, B. (2014). ‘Türkiye’de KOBİ’lerin Nitelikli İşgücü İhtiyacı: İşveren – İşgören – Devlet Ekseninde Bir İnceleme’. Journal of Social Policy Conferences, (66-67): 15-42.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İşletme
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Adem AKSOY Bu kişi benim 0000-0003-4342-9272

Ferda Nur ÖZDEMİR Bu kişi benim 0000-0002-5177-153X

Ümit AVCIOĞLU Bu kişi benim 0000-0002-9823-3173

Yayımlanma Tarihi 7 Ağustos 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 9 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA AKSOY, A., ÖZDEMİR, F. N., & AVCIOĞLU, Ü. (2022). Nitelikli işgücü sorunu üzerine çalışma. Journal of Life Economics, 9(3), 159-169.

joa-2   jsp  arts  homeros  jos