PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yabancı Dil Olarak Türkçede Bildirişim Konularına Göre Kalıp Sözler

Yıl 2016, Cilt 2, Sayı 2, 1 - 28, 26.08.2016

Öz

Bir dilin ait olduğu toplumun dünya görüşünü, değerlerini en iyi yansıtan dil birimlerinden biri olan kalıp sözler, yabancı dil öğretim sürecinde destekleyici bir rol oynamaktadır. Yabancı dil olarak Türkçede kalıp sözlerin öğretimi de çalışmanın temelini oluşturmaktadır. Bu çalışmada doküman inceleme yöntemi kullanılmıştır. Bu çalışmanın amacı, kalıp sözlerle ilgili alanyazın çalışmalarını incelemek, Avrupa Ortak Başvuru Metni’nde yer alan bildirişim konuları bağlamında kalıp sözleri listelemektir. Öncelikli olarak alanyazın taramaları sonucunda kalıp sözlerin tanımı, özellikleri, yabancı dil olarak Türkçe öğretimindeki yeri betimlenmiştir. Ardından Avrupa Ortak Başvuru Metni’nde yer alan bildirişim konuları bölümündeki çeşitli başlıklar altında kalıp sözler listelenmiştir.

Kaynakça

 • Aksan, D. (2003). Türkçenin Gücü. (Sekizinci Basım) Ankara: Bilgi Yayınevi
 • Aksan, D. (2006). Türkçenin Sözvarlığı. (Dördüncü Basım) Ankara: Engin Yayınevi.
 • Aksan, D. (2011). Dil, Şu Büyülü Düzen. (Üçüncü Basım) Ankara: Bilgi Yayınevi.
 • Avrupa Konseyi/Modern Diller Bölümü. (2013). Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi Öğrenim, Öğretim ve Değerlendirme. (İkinci Baskı) Almanya: telc GmbH.
 • Canbulat, M. ve Dilekçi, A. (2013). Türkçe Ders Kitaplarındaki Kalıp Sözler ve Öğrencilerin Kalıp Sözleri Kullanma Düzeyleri. Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkishor Turkic Volume 8/7 Summer. [217-232]
 • Erol, Ç. (2007). Türkiye Türkçesinde Kalıp Sözler Üzerine Bir İnceleme. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Fernandez Parra, M.A. (2008) Translating Formulaic Expression in Instruction Manuals: A Corpus Study. New Castle Working Papers in Linguistics Vol: 14. [51-60].
 • Gökdayı, H. (2008). Türkçede Kalıp Sözler. Bilig. Sayı 44: 89-110 (Kış 2008).
 • Gökdayı, H. (2011). Türkçede Kalıp Sözler. İstanbul: Kriter Yayınları.
 • Güzel, A. ve Barın, E. (2013). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi. Ankara: Akçağ Basım Yayım Pazarlama A.Ş.
 • İmer, K., Kocaman, A. ve Özsoy, A.S. (2011). Dilbilim Sözlüğü. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi.
 • Koreli, Z.D. (2007). Eylem ve Ad Olarak Kullanılan ve Türkçe Sözlükte Bulunmayan Öbekler ve Bunların Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimindeki Yeri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Martı, L. (2011). Türkçe Öğrenenler Açısından Kalıp Sözler ve İşlevleri. (Ed. Yaylı, D. ve Bayyurt, Y.).Yabancılara Türkçe Öğretimi Politika Yöntem ve Beceriler. (İkinci Basım) Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Vardar, B. (Ed.). (2002). Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sözlüğü. İstanbul: Multilingual Yabancı Dil Yayınları.
 • Wray, A. (2000). Formulaic Sequences in Second Language Teaching: Principle and Practise. Applied Linguistics Vol:21 No:4. [463-489].

Formulaic Expressions According to Communication Themes in Turkish as a Foreign Language

Yıl 2016, Cilt 2, Sayı 2, 1 - 28, 26.08.2016

Öz

Kaynakça

 • Aksan, D. (2003). Türkçenin Gücü. (Sekizinci Basım) Ankara: Bilgi Yayınevi
 • Aksan, D. (2006). Türkçenin Sözvarlığı. (Dördüncü Basım) Ankara: Engin Yayınevi.
 • Aksan, D. (2011). Dil, Şu Büyülü Düzen. (Üçüncü Basım) Ankara: Bilgi Yayınevi.
 • Avrupa Konseyi/Modern Diller Bölümü. (2013). Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi Öğrenim, Öğretim ve Değerlendirme. (İkinci Baskı) Almanya: telc GmbH.
 • Canbulat, M. ve Dilekçi, A. (2013). Türkçe Ders Kitaplarındaki Kalıp Sözler ve Öğrencilerin Kalıp Sözleri Kullanma Düzeyleri. Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkishor Turkic Volume 8/7 Summer. [217-232]
 • Erol, Ç. (2007). Türkiye Türkçesinde Kalıp Sözler Üzerine Bir İnceleme. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Fernandez Parra, M.A. (2008) Translating Formulaic Expression in Instruction Manuals: A Corpus Study. New Castle Working Papers in Linguistics Vol: 14. [51-60].
 • Gökdayı, H. (2008). Türkçede Kalıp Sözler. Bilig. Sayı 44: 89-110 (Kış 2008).
 • Gökdayı, H. (2011). Türkçede Kalıp Sözler. İstanbul: Kriter Yayınları.
 • Güzel, A. ve Barın, E. (2013). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi. Ankara: Akçağ Basım Yayım Pazarlama A.Ş.
 • İmer, K., Kocaman, A. ve Özsoy, A.S. (2011). Dilbilim Sözlüğü. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi.
 • Koreli, Z.D. (2007). Eylem ve Ad Olarak Kullanılan ve Türkçe Sözlükte Bulunmayan Öbekler ve Bunların Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimindeki Yeri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Martı, L. (2011). Türkçe Öğrenenler Açısından Kalıp Sözler ve İşlevleri. (Ed. Yaylı, D. ve Bayyurt, Y.).Yabancılara Türkçe Öğretimi Politika Yöntem ve Beceriler. (İkinci Basım) Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Vardar, B. (Ed.). (2002). Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sözlüğü. İstanbul: Multilingual Yabancı Dil Yayınları.
 • Wray, A. (2000). Formulaic Sequences in Second Language Teaching: Principle and Practise. Applied Linguistics Vol:21 No:4. [463-489].

Ayrıntılar

Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Funda UZDU YILDIZ>


Mine DEMİR Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 26 Ağustos 2016
Gönderilme Tarihi 8 Haziran 2016
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 2, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Uzdu Yıldız, F. & Demir, M. (2016). Formulaic Expressions According to Communication Themes in Turkish as a Foreign Language . Journal of Language Education and Research , 2 (2) , 1-28 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jlere/issue/24516/259791

________________________________________________

Journal of Language Education and Research (JLERE)
Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi

https://dergipark.org.tr/en/pub/jlere

ISSN: 2149-5602
Facebook Grup
Copyright © Journal of Language Education and Research