PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

The Relevance of Translation-Focused Contrastive Grammar in the Acquisition of Basic Translation Skills

Yıl 2016, Cilt 2, Sayı 2, 41 - 52, 26.08.2016

Öz

Kaynakça

 • Arak, Hüseyin 2006. İkinci Yabancı Dil Olarak Almancanın Öğrenilmesinde İngilizcenin ve Karşılaştırmalı Dilbilgisinin Rolü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Sayı 21, Yıl 2006/2 (s. 205-216).
 • Bezel, Nail 1991. An outline for a notation of sentence analysis as a step and visual aid to translation. Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi, sayı 1/1991, ID 11910, s.211-226.
 • Boztaş, İsmail 1991. Çevirinin Dil Öğretimi ve Dil Öğretim Programlarındaki Yeri. Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi, sayı 1/1991, ID 11912, s. 237-249.
 • Durmuşoğlu, Gül 1987. Karşılaştırmalı Metin Dilbilim ve Çeviri. y.y.: 1. Dilbilim Sempozyumu. Dilbilimin Dünü, Bugünü, Yarını. 18-19 Haziran 1987: s.60-63. Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
 • Durmuşoğlu, Gül 1991. Metin Dilbilim, Çeviri Süreci ve Çeviri Değerlendirmesi. y.y.: Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi, sayı 1: s.105-114. Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
 • Erkman Akerson, Fatma 1991. Anlam Çeviri Karşılaştırma. İstanbul: ABC kitabevi.
 • Eruz, Sakine 2003. Çeviriden Çeviribilime. İstanbul: Multilingual.
 • Güler, Havva Berna 2001. Karşılaştırmalı Dilbilgisi Derslerinin Çeviri Derslerine Etkisi üzerine. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi s.13 (2001), s.81-84.
 • Güneş, Firdevs 2013. Dil Bilgisi Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar. Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, 2(7), 71-92.
 • Yılmaz, Emine (2012). Türkiye Türkolojisi ve Karşılaştırma(ma)lı Dilbilim. Muğla Üniversitesi, IV. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu (Muğla, 22-24 Aralık 2011), s. 779-789.
 • Yücel, F. (2007). Etkili bir Çeviri Eğitimi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 22, s. 144-155.

Çeviri Odaklı Karşılaştırmalı Dilbilgisinin Temel Çeviri Becerisi Edinimindeki Önemi

Yıl 2016, Cilt 2, Sayı 2, 41 - 52, 26.08.2016

Öz

Bu çalışma, Almanca çeviri bölümü 2. yıl öğrencilerine, çeviri odaklı karşılaştırmalı dilbilgisi yöntemiyle, uygulamaya yönelik ilk çeviri becerilerini edindirme yönünde alternatif bir çeviri eğitimi yöntemi sunmayı amaçlamaktadır. Çalışmada ele alınan çeviri eğitim yöntemi yapısalcı bir eğilimi temel almaktadır, ancak bu yöntem, günümüz çeviri bölümü öğrencilerinin genel profili, performansı, dil düzeyi ve beklentileri, ayrıca Türkiye’de üniversiter koşullar gözetilerek tercih edilmiştir. Çoğunda yabancı dil hâkimiyeti tam gelişmemiş ve çeviri deneyimi henüz oldukça zayıf olan söz konusu öğrencilerin, kaynak odaklı ve bire bir çeviri yapma eğilimleri, uygulamalı çeviri derslerinde gözlemlenmektedir. Çalışmada betimleyici yöntemle önerilen çeviri odaklı karşılaştırmalı dilbilgisi yöntemi, öğrencilerin gerek Almanca dilbilgisi bilgilerini pekiştirmek gerekse çeviri uygulamasına yönelik temel stratejileri edindirmek ve aynı zamanda da anadiline yönelik dil bilincini pekiştirmek için uygun bir araç olduğu bulgulanmıştır. Önerilen bu yöntemin, derste öğrencilerin ilgisini çektiği, öğrencilerde Türkçe ve Almanca dil bilincini pekiştiği, öğrencilerin çeviri yapma motivasyonlarının ve çeviri uygulamasındaki başarılarının arttığı gözlemlenmiştir.

Kaynakça

 • Arak, Hüseyin 2006. İkinci Yabancı Dil Olarak Almancanın Öğrenilmesinde İngilizcenin ve Karşılaştırmalı Dilbilgisinin Rolü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Sayı 21, Yıl 2006/2 (s. 205-216).
 • Bezel, Nail 1991. An outline for a notation of sentence analysis as a step and visual aid to translation. Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi, sayı 1/1991, ID 11910, s.211-226.
 • Boztaş, İsmail 1991. Çevirinin Dil Öğretimi ve Dil Öğretim Programlarındaki Yeri. Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi, sayı 1/1991, ID 11912, s. 237-249.
 • Durmuşoğlu, Gül 1987. Karşılaştırmalı Metin Dilbilim ve Çeviri. y.y.: 1. Dilbilim Sempozyumu. Dilbilimin Dünü, Bugünü, Yarını. 18-19 Haziran 1987: s.60-63. Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
 • Durmuşoğlu, Gül 1991. Metin Dilbilim, Çeviri Süreci ve Çeviri Değerlendirmesi. y.y.: Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi, sayı 1: s.105-114. Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
 • Erkman Akerson, Fatma 1991. Anlam Çeviri Karşılaştırma. İstanbul: ABC kitabevi.
 • Eruz, Sakine 2003. Çeviriden Çeviribilime. İstanbul: Multilingual.
 • Güler, Havva Berna 2001. Karşılaştırmalı Dilbilgisi Derslerinin Çeviri Derslerine Etkisi üzerine. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi s.13 (2001), s.81-84.
 • Güneş, Firdevs 2013. Dil Bilgisi Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar. Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, 2(7), 71-92.
 • Yılmaz, Emine (2012). Türkiye Türkolojisi ve Karşılaştırma(ma)lı Dilbilim. Muğla Üniversitesi, IV. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu (Muğla, 22-24 Aralık 2011), s. 779-789.
 • Yücel, F. (2007). Etkili bir Çeviri Eğitimi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 22, s. 144-155.

Ayrıntılar

Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Emra DURUKAN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 26 Ağustos 2016
Gönderilme Tarihi 10 Haziran 2016
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 2, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Durukan, E. (2016). The Relevance of Translation-Focused Contrastive Grammar in the Acquisition of Basic Translation Skills . Journal of Language Education and Research , 2 (2) , 41-52 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jlere/issue/24516/259793

________________________________________________

Journal of Language Education and Research (JLERE)
Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi

https://dergipark.org.tr/en/pub/jlere

ISSN: 2149-5602
Facebook Grup
Copyright © Journal of Language Education and Research