Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 2020, Cilt 16, Sayı 1, 73 - 88, 29.03.2020
https://doi.org/10.17263/jlls.712655

Öz

Kaynakça

  • Akar, A. (2014). “Türk Sözlük Biliminde Tanımsız Bir Alan: Sövgü Sözleri”. Dil Araştırmaları, 14., 27-33. Aktunç H. (1998). Büyük Argo Sözlüğü. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. Aydın, H. (2006). “G.o.r.a. Filmindeki argo ve Küfür kullanımının mizahi işlevi”. Millî Folklor, 18 (71). 90-95 http://www.millifolklor.com. Aydın, Y. (2016). “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Öğrencilerin Argoya İlişkin Görüşleri”. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, 5(11), 9-18. Aydın, Y. (2016). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Argonun Yeri Üzerine Bir Tartışma. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(2), 308-326. Çifçi, M. (2006). “Argonun Niteliği ve Argoya Bakış Açımız”. Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi / Journal of Turkish World Studies, 6(2), ss. 297-301. Devellioğlu, F. (1990). Türk Argosu. Ankara: Aydın Kitabevi Yayınları. Dinçay, T. (2012) “Why Not Teach Slang in The Classroom”. Dil Dergisi, 155, 24-34. Fein, D. A. (2015). “Promoting Vulgarity by Teaching Slang in the Classroom.” Rocky Mountain Review, 65.1 (2011): n.pag. Web. 02 Mar. 2015. Heiman, E. (1967). “The Use of Slang in Teaching Linguistics”, National Council of Teachers of English is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to The English Journal. Vol. 56, No. 2 (Feb., 1967), pp. 249-252. Accessed: 19-06-2019 20:24 UTC Izmaylova, G. A., Zamaletdinova, G. R., Zholshayeva, M. S. (2017). “Linguistic and Social Features of Slang”. International Journal of Scientific Study. September. Vol 5. Issue 6. 75-78. Karasar, N. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayınları MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Çeviri Komisyonu, (2013), Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni Öğrenme-Öğretme-Değerlendirme. Ankara: Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı Yayınları. https://www.telc.net/fileadmin/user_upload/Publikationen/Diller_iain_Avrupa_Ortak_oneriler_AEeraevesi.pdf Rahmaniah S. (2018). “Teachıng Polıteness Of Usıng Slang In Speakıng: Analysıs Of Conversatıons In Tuesdays Wıth Morrıe”. Jurnal Tarbiyah: Jurnal Ilmiah Kependidikan. 7 (1), 25-36. Terzioğlu, Ö. (2006). “Anonim Bir Halk Edebiyatı Ürünü Olarak Argo”. Millî Folklor, 18(71), 102-106. http://www.millifolklor.com https://www.turkiyemaarif.org/uploads/yabancidilolarakturkceogretimi.pdf 25.10.2019 tarihinde erişilmiştir.

The views of teachers and students on slang in teaching Turkish as a foreign language

Yıl 2020, Cilt 16, Sayı 1, 73 - 88, 29.03.2020
https://doi.org/10.17263/jlls.712655

Öz

The aim of this study is to determine the views of teachers and students about the teaching and learning of slang in teaching Turkish as a foreign language. The student-based working group of the study, using a screening model of quantitative research methods, is composed of B1, B2 and C1 level students who learn Turkish as a foreign language reached by means of easily accessible status sampling method of purposeful sampling methods and the teacher-based working group of the study, using a screening model of quantitative research methods, is composed of teachers reached by the same method. The data of the study were collected by two separate questionnaires prepared by the researchers to determine the opinions of teachers and students. Based on the findings of the study, it was concluded that the majority of teachers and students generally had a positive opinion about the learning and teaching of slang words in Turkish and it was concluded that the students wanted to learn slang words because of “better communication with the Turks”, “hearing too many slang words on the street”, “living in Turkey”, “being curious” and “just learning more words”. In addition to this result, teachers stated that this situation which students use without knowing the meaning of some words may cause problems in their social environment. For this reason, it is concluded from the teachers' opinions that either a separate book for the use of slang should be published or the other slang words except for swearword should be taught in the lessons.

Kaynakça

  • Akar, A. (2014). “Türk Sözlük Biliminde Tanımsız Bir Alan: Sövgü Sözleri”. Dil Araştırmaları, 14., 27-33. Aktunç H. (1998). Büyük Argo Sözlüğü. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. Aydın, H. (2006). “G.o.r.a. Filmindeki argo ve Küfür kullanımının mizahi işlevi”. Millî Folklor, 18 (71). 90-95 http://www.millifolklor.com. Aydın, Y. (2016). “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Öğrencilerin Argoya İlişkin Görüşleri”. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, 5(11), 9-18. Aydın, Y. (2016). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Argonun Yeri Üzerine Bir Tartışma. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(2), 308-326. Çifçi, M. (2006). “Argonun Niteliği ve Argoya Bakış Açımız”. Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi / Journal of Turkish World Studies, 6(2), ss. 297-301. Devellioğlu, F. (1990). Türk Argosu. Ankara: Aydın Kitabevi Yayınları. Dinçay, T. (2012) “Why Not Teach Slang in The Classroom”. Dil Dergisi, 155, 24-34. Fein, D. A. (2015). “Promoting Vulgarity by Teaching Slang in the Classroom.” Rocky Mountain Review, 65.1 (2011): n.pag. Web. 02 Mar. 2015. Heiman, E. (1967). “The Use of Slang in Teaching Linguistics”, National Council of Teachers of English is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to The English Journal. Vol. 56, No. 2 (Feb., 1967), pp. 249-252. Accessed: 19-06-2019 20:24 UTC Izmaylova, G. A., Zamaletdinova, G. R., Zholshayeva, M. S. (2017). “Linguistic and Social Features of Slang”. International Journal of Scientific Study. September. Vol 5. Issue 6. 75-78. Karasar, N. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayınları MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Çeviri Komisyonu, (2013), Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni Öğrenme-Öğretme-Değerlendirme. Ankara: Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı Yayınları. https://www.telc.net/fileadmin/user_upload/Publikationen/Diller_iain_Avrupa_Ortak_oneriler_AEeraevesi.pdf Rahmaniah S. (2018). “Teachıng Polıteness Of Usıng Slang In Speakıng: Analysıs Of Conversatıons In Tuesdays Wıth Morrıe”. Jurnal Tarbiyah: Jurnal Ilmiah Kependidikan. 7 (1), 25-36. Terzioğlu, Ö. (2006). “Anonim Bir Halk Edebiyatı Ürünü Olarak Argo”. Millî Folklor, 18(71), 102-106. http://www.millifolklor.com https://www.turkiyemaarif.org/uploads/yabancidilolarakturkceogretimi.pdf 25.10.2019 tarihinde erişilmiştir.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Emrah BOYLU>
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
Türkiye


Demet KARDAŞ Bu kişi benim
Gazı University
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 29 Mart 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 16, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { jlls712655, journal = {Journal of Language and Linguistic Studies}, issn = {1305-578X}, address = {}, publisher = {Hacettepe Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {16}, number = {1}, pages = {73 - 88}, doi = {10.17263/jlls.712655}, title = {The views of teachers and students on slang in teaching Turkish as a foreign language}, key = {cite}, author = {Boylu, Emrah and Kardaş, Demet} }
APA Boylu, E. & Kardaş, D. (2020). The views of teachers and students on slang in teaching Turkish as a foreign language . Journal of Language and Linguistic Studies , 16 (1) , 73-88 . DOI: 10.17263/jlls.712655
MLA Boylu, E. , Kardaş, D. "The views of teachers and students on slang in teaching Turkish as a foreign language" . Journal of Language and Linguistic Studies 16 (2020 ): 73-88 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jlls/issue/53516/712655>
Chicago Boylu, E. , Kardaş, D. "The views of teachers and students on slang in teaching Turkish as a foreign language". Journal of Language and Linguistic Studies 16 (2020 ): 73-88
RIS TY - JOUR T1 - The views of teachers and students on slang in teaching Turkish as a foreign language AU - EmrahBoylu, DemetKardaş Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.17263/jlls.712655 DO - 10.17263/jlls.712655 T2 - Journal of Language and Linguistic Studies JF - Journal JO - JOR SP - 73 EP - 88 VL - 16 IS - 1 SN - 1305-578X- M3 - doi: 10.17263/jlls.712655 UR - https://doi.org/10.17263/jlls.712655 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Dil ve Dilbilimi Çalışmaları Dergisi The views of teachers and students on slang in teaching Turkish as a foreign language %A Emrah Boylu , Demet Kardaş %T The views of teachers and students on slang in teaching Turkish as a foreign language %D 2020 %J Journal of Language and Linguistic Studies %P 1305-578X- %V 16 %N 1 %R doi: 10.17263/jlls.712655 %U 10.17263/jlls.712655
ISNAD Boylu, Emrah , Kardaş, Demet . "The views of teachers and students on slang in teaching Turkish as a foreign language". Journal of Language and Linguistic Studies 16 / 1 (Mart 2020): 73-88 . https://doi.org/10.17263/jlls.712655
AMA Boylu E. , Kardaş D. The views of teachers and students on slang in teaching Turkish as a foreign language. Journal of Language and Linguistic Studies. 2020; 16(1): 73-88.
Vancouver Boylu E. , Kardaş D. The views of teachers and students on slang in teaching Turkish as a foreign language. Journal of Language and Linguistic Studies. 2020; 16(1): 73-88.
IEEE E. Boylu ve D. Kardaş , "The views of teachers and students on slang in teaching Turkish as a foreign language", Journal of Language and Linguistic Studies, c. 16, sayı. 1, ss. 73-88, Mar. 2020, doi:10.17263/jlls.712655