Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Uranyumun Organik jeokimyası

Yıl 1984, Cilt: 8 Sayı: 1, 16 - 22, 15.01.1984

Öz

Birçok laboratuvar arattırmaları bataklıklarda
bol bulunan ve çözünmeyen hümlk asitlerin uranyumun
biyolitler biçiminde zenginleşmesinden sorumlu jeokimyasal
bir etken olduğunu göstermiştir. Bitkilerin
ölümünden sonra gelifen hümikle§me sırasında olu|an
çözünmesi güğ hümik asltlerce uranyum zenginleşmesi
gerçeklefir, Hünıik asit İse hafif asitli ko§uliarda
(PH^6) çözünmeyen humus malzemesi olarak tanımlanır,
Âttûak bu bileşik %1 NaOH çözeltisinde kolayca
çözünür. Uranyum ve benzeri metaller ile organik
malzeme arasında Uifki özellikle Sovyet araştırıcılar
tarafüıdan yofun biçimde araştırılmıştır,

Kaynakça

 • HORVATH, Béf i960, Laboratory study of factors inf. luencing the aqueous leaching of uranium from rocks. Doctoral Dim, Kossut Univ, Debrecen. Hung, Acad. Sei,
 • IRVING, A.B., and BEUL M„ 1955, Organic geochemistry of uranium, U,S, Geol, Surv. Prof, paper. No: 300, pp 505-510,
 • LOPTAKÏNA, A.P., 1967, Conditions of accumulation of uranium in peat, Geohlmlya, No, 6, pp 708- 718,
 • MANSKAYA, S.M., a^d Drozdova T.V., 1968, Geochemistry of organic subtances, Int. Ser. Monographs in Earth Sei, Vol. 28, Pergamon Press.
 • PUTNAM, P., 1953,, Energy in the Future, pp 126-133, 260, Van Nostrand. New York,
 • SHVARTSEV, S,Lif Udodov, P.A. and Raskazov, N, M., 1975, Some Features of the migration of microcomponents in neutral waters of superge« ne zones, J, Geoehem, Expl., No,, pp 533-439,
 • SZALAY, A,, 1964, Cation exchange properties of humic asids and their importance in. the geochemical enrichment of UO.2 + + and other cations, Geochemical et Cosmochimica Acta, Vol 28» pp 1605=1614,
 • SZILAGYI, M,, 1972, The geochemical role of Stan, dart potential in reactions between humic SUDtances and metals, Geohimiya, No, 5, pp 618- 622,
 • WAKSMAN, S.A., 1938, Humua, Williams and Wilkins, Baltimore.
Yıl 1984, Cilt: 8 Sayı: 1, 16 - 22, 15.01.1984

Öz

Kaynakça

 • HORVATH, Béf i960, Laboratory study of factors inf. luencing the aqueous leaching of uranium from rocks. Doctoral Dim, Kossut Univ, Debrecen. Hung, Acad. Sei,
 • IRVING, A.B., and BEUL M„ 1955, Organic geochemistry of uranium, U,S, Geol, Surv. Prof, paper. No: 300, pp 505-510,
 • LOPTAKÏNA, A.P., 1967, Conditions of accumulation of uranium in peat, Geohlmlya, No, 6, pp 708- 718,
 • MANSKAYA, S.M., a^d Drozdova T.V., 1968, Geochemistry of organic subtances, Int. Ser. Monographs in Earth Sei, Vol. 28, Pergamon Press.
 • PUTNAM, P., 1953,, Energy in the Future, pp 126-133, 260, Van Nostrand. New York,
 • SHVARTSEV, S,Lif Udodov, P.A. and Raskazov, N, M., 1975, Some Features of the migration of microcomponents in neutral waters of superge« ne zones, J, Geoehem, Expl., No,, pp 533-439,
 • SZALAY, A,, 1964, Cation exchange properties of humic asids and their importance in. the geochemical enrichment of UO.2 + + and other cations, Geochemical et Cosmochimica Acta, Vol 28» pp 1605=1614,
 • SZILAGYI, M,, 1972, The geochemical role of Stan, dart potential in reactions between humic SUDtances and metals, Geohimiya, No, 5, pp 618- 622,
 • WAKSMAN, S.A., 1938, Humua, Williams and Wilkins, Baltimore.
Toplam 9 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Konular Yer Bilimleri ve Jeoloji Mühendisliği (Diğer)
Bölüm Makaleler - Articles
Yazarlar

Hüseyin Yılmaz Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 15 Ocak 1984
Gönderilme Tarihi 28 Mart 1983
Yayımlandığı Sayı Yıl 1984 Cilt: 8 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Yılmaz, H. (1984). Uranyumun Organik jeokimyası. Jeoloji Mühendisliği Dergisi, 8(1), 16-22.