Cilt: 8 Sayı: 1, 15.01.1984

Yıl: 1984

Makaleler - Articles

Araştırma Makalesi

3. Uranyumun Organik jeokimyası

Araştırma Makalesi

6. Sinop Havzasının Jeolojisi ve Petrol Olanakları

Çeviri

8. Delta Ortamında Log Değerlendirmesi