Diğer
BibTex RIS Kaynak Göster

Jeolojinin Çağımızdaki Önemi Ve Türkiye'nin Ekonomik Hayatında Türk Mühendisine Düşen Görev

Yıl 1984, Cilt: 8 Sayı: 1, 103 - 104, 15.01.1984

Öz

Dünya dofal kaynak potansiyeli tüketiminin bag
döndürücü bir hızla artması her geçen gün jeolojinin
önemini arttırmaktadır. Jeoloji bilim adamı ülkelerin
yaşamında hayati önem taşıyan sosyo-ekonomik, politik
alanlarda, dolayısı ile Ülkeler arası İlişkilerde ve
insaniıfm kalkınmasında etkin olan teknik elemandır,

Kaynakça

  • Hudson, J.A., 1993. Comprehensive Rock Engineering. Pergamon Press, Oxford
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Konular Yer Bilimleri ve Jeoloji Mühendisliği (Diğer)
Bölüm Makaleler - Articles
Yazarlar

Güner Göymen Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 15 Ocak 1984
Gönderilme Tarihi 30 Mart 1983
Yayımlandığı Sayı Yıl 1984 Cilt: 8 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Göymen, G. (1984). Jeolojinin Çağımızdaki Önemi Ve Türkiye’nin Ekonomik Hayatında Türk Mühendisine Düşen Görev. Jeoloji Mühendisliği Dergisi, 8(1), 103-104.