Çeviri
BibTex RIS Kaynak Göster

Delta Ortamında Log Değerlendirmesi

Yıl 1984, Cilt: 8 Sayı: 1, 89 - 92, 15.01.1984

Öz

Bir delta ortamında çökelen kum malzemesi değişik miktarlarda kil içerirler, Kil yüzdesi ve kilin düşey
dağılımı çeşitli log ölçümlerini etkiler ve belirgin efri şekillerini olugturur. Bu belirgin ef ri gekilleri dipme»
ter ölçümleri ile beraber genetik kum kütlelerinin belirlenmesinde ve bunların çökelme ortamlarının saptanmasında
kullanılabilir.

Kaynakça

  • Hudson, J.A., 1993. Comprehensive Rock Engineering. Pergamon Press, Oxford
Yıl 1984, Cilt: 8 Sayı: 1, 89 - 92, 15.01.1984

Öz

Kaynakça

  • Hudson, J.A., 1993. Comprehensive Rock Engineering. Pergamon Press, Oxford
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Konular Yer Bilimleri ve Jeoloji Mühendisliği (Diğer)
Bölüm Makaleler - Articles
Yazarlar

J. A. Gilreath Bu kişi benim

R. W. Stephens Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 15 Ocak 1984
Gönderilme Tarihi 30 Mart 1983
Yayımlandığı Sayı Yıl 1984 Cilt: 8 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Gilreath, J. A., & Stephens, R. W. (1984). Delta Ortamında Log Değerlendirmesi. Jeoloji Mühendisliği Dergisi, 8(1), 89-92.