Yazım Kuralları

Yazarlar, makalelerini JMSE'ye gönderirken aşağıdaki talimatlara sıkı sıkıya uymalıdır: 

  • Makaleler için yayın stili olarak APA'6 American Psychological Association'ın Yayın Kılavuzu (http://www.apa.org) kullanılmalıdır.
  • Gönderilen çalışmalar İngilizce veya Türkçe olmalıdır.
  • Makalelerin özetleri 120 ile 250 kelime arasında olmalıdır.
  • Makalenin başlığı olabildiğince kısa olmalı ve 15 kelimeyi geçmemelidir.
  • 3 ila 5 anahtar kelime yazılmalıdır.
  • Makale Türkçe ise, beş ana başlık altında (Amaç, Yöntem, Bulgular, Tartışma ve Sonuç) 600-1000 kelimeden oluşan genişletilmiş İngilizce bir özet makaleden önce yazılmalıdır.
  • Makale İngilizceyse kısa ya da uzun Türkçe özet eklenmesine gerek yoktur.
  • Makale 10.000 kelimeyi geçmemelidir (Makale Türkçe ise özet ve genişletilmiş özet kısımları hariç tutulmalıdır).
  • Giriş bölümünde araştırmanın problemi açıkça belirtilmelidir. Makaleler JMSE_Makale Formatına göre hazırlanmalı ve makale üzerinde yazar adı ve adresi olmadan sisteme yüklenmelidir.
  • Gönderilen tüm çalışmaların değerlendirme süreci tamamlandıktan sonra, çalışmanın intihal raporunun sorumlu yazar tarafından editöre platform üzerinden iletilmesi zorunludur.