Journal of Multidisciplinary Studies in Education
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2645-9205 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Edugarden Org. Kongre Ve Yay. San. Ve Tic. Ltd. Şti. |


JMSE, eğitim alanıyla ilgili makaleleri kabul eden uluslararası, hakemli, kar amacı gütmeyen, profesyonel bilimsel bir dergidir. JMSE üç ayda bir çevrimiçi yayınlanmakta ve İngilizce ya da Türkçe olarak yazılmış makaleleri kabul etmektedir. Yazarlar, yayın etiğini titizlikle takip etmelidirler. Farklı kurum ve ülkelerden gelen makaleleri memnuniyetle kabul eden JMSE, Eğitim Araştırmaları ve Yayınları Derneği (ERPA) tarafından desteklenen EDUGARDEN'in bir yayın organıdır.

JMSE, aşağıdaki türlerde nitel ve / veya nicel araştırmaları yayınlamaktadır:

  • Standart Makaleler (orijinal araştırma)
  • Proje Raporları (orijinal araştırma)
  • Teknik Raporlar (yöntemler, teknikler vs. ile ilgili)
  • Derleme (genel ilgi alanları üzerine kısa incelemeler)
  • Kısa Makale (yeni bilgiler sunan kısa makaleler veya yayınlanmış makalelere yanıtlar)

Journal of Multidisciplinary Studies in Education

ISSN 2645-9205 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Edugarden Org. Kongre Ve Yay. San. Ve Tic. Ltd. Şti. |
Kapak Resmi


JMSE, eğitim alanıyla ilgili makaleleri kabul eden uluslararası, hakemli, kar amacı gütmeyen, profesyonel bilimsel bir dergidir. JMSE üç ayda bir çevrimiçi yayınlanmakta ve İngilizce ya da Türkçe olarak yazılmış makaleleri kabul etmektedir. Yazarlar, yayın etiğini titizlikle takip etmelidirler. Farklı kurum ve ülkelerden gelen makaleleri memnuniyetle kabul eden JMSE, Eğitim Araştırmaları ve Yayınları Derneği (ERPA) tarafından desteklenen EDUGARDEN'in bir yayın organıdır.

JMSE, aşağıdaki türlerde nitel ve / veya nicel araştırmaları yayınlamaktadır:

  • Standart Makaleler (orijinal araştırma)
  • Proje Raporları (orijinal araştırma)
  • Teknik Raporlar (yöntemler, teknikler vs. ile ilgili)
  • Derleme (genel ilgi alanları üzerine kısa incelemeler)
  • Kısa Makale (yeni bilgiler sunan kısa makaleler veya yayınlanmış makalelere yanıtlar)