ISSN: 2645-9205
Başlangıç: 2017
Yayımcı: Eğitim Araştırmaları ve Yayınları Derneği (ERPA)
Kapak Resmi
 

JMSE, eğitim alanıyla ilgili makaleleri kabul eden uluslararası, hakemli, kar amacı gütmeyen, profesyonel bilimsel bir dergidir. JMSE üç ayda bir çevrimiçi yayınlanmakta ve İngilizce ya da Türkçe olarak yazılmış makaleleri kabul etmektedir. Yazarlar, yayın etiğini titizlikle takip etmelidirler. Farklı kurum ve ülkelerden gelen makaleleri memnuniyetle kabul eden JMSE, Eğitim Araştırmaları ve Yayınları Derneğinin (ERPA) bir yayın organıdır.

JMSE, aşağıdaki türlerde nitel ve / veya nicel araştırmaları yayınlamaktadır:

  • Standart Makaleler (orijinal araştırma)
  • Proje Raporları (orijinal araştırma)
  • Teknik Raporlar (yöntemler, teknikler vs. ile ilgili)
  • Derleme (genel ilgi alanları üzerine kısa incelemeler)
  • Kısa Makale (yeni bilgiler sunan kısa makaleler veya yayınlanmış makalelere yanıtlar)