Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Osmanlıcılık Düşüncesi Ve Üç Tarz-I Siyaset’te Osmanlıcılık

Yıl 2018, Cilt 2, Sayı 6, 12 - 20, 31.12.2018

Öz

Osmanlıcılık ideolojisi, II. Mahmut döneminde siyasette kullanılmak üzere “bir Osmanlı milleti oluşturma” düşüncesi olarak ortaya çıkmıştır. Sonrasında Tanzimat Fermanı (1839), Islahat Fermanı (1856) ve Kanun-i Esasi (1876)’nin ilanıyla devletin resmî ideolojisi yapılmaya çalışılmıştır fakat zamanın şartlarında gelişen İslamcılık ve Türkçülük ideolojileri karşısında etkisiz kalmıştır. “Devlet nasıl kurtarılabilir” sorusunun cevabı olarak ortaya çıkan bu üç ideolojiyi bütün yönleriyle ele alan Yusuf Akçura, “Üç Tarz-ı Siyaset” makalesinde bu düşünceleri irdelemiş ve bir çıkar yol bulmaya çalışmıştır.

Çalışmanın amacı, Osmanlıcılık düşüncesinin uygulamada neden başarılı olamadığını açıklayabilmek ve konuyu Yusuf Akçura’nın Üç Tarzı Siyaset makalesi çerçevesinde açıklamaktır. Konu çalışılırken Osmanlıcılık düşüncesi üzerine literatür araştırması yapılmış ve Üç Tarzı Siyaset makalesi Osmanlıcılık düşüncesi çerçevesinde incelenmiştir. Osmanlıcılık düşüncesinin gelişimi ve bu gelişim sırasında yaşanan sosyal ve siyasî olayların Osmanlıcılık düşüncesinin oluşumuna etkileri incelenmiştir

Kaynakça

 • AHMAD, F. (2006). Bir Kimlik Peşinde Türkiye, Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul.
 • AKÇAM, T. (1997). "Hızla Türkleşiyoruz", Cumhuriyet, Demokrasi ve Kimlik, Bağlam Yayıncılık, İstanbul.
 • AKÇURA, Y. (1997). Üç Tarz-ı Siyaset, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara.
 • AKINCI, A. (2011). Milli Kimlik İnşa Stratejileri (Türkiye Örneği 1839-1946). (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Sakarya Üniversitesi.
 • AKINCI, A. (2013). "Osmanlı-Türk Milli Kimliğinin Oluşmasında Rusya Türkleri, Göçler ve Türkoloji Çalışmalarının Rolü", Akademik Bakış Dergisi, Sayı 38, Makale No:48.
 • AKINCI, A. (2014). "Milliyetçilik Kuramları", Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 15, Sayı 1.
 • AKŞİN, S. (2007). Kısa Türkiye Tarihi, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul.
 • BAYRİ, H. (2011). Türkiye'de Kimlik Siyaseti, İslamcı Siyaset ve Etnik Ayrımcılık, Binyıl Yayınevi, Ankara.
 • ERDOĞDU, A. (2008). "Osmanlılığın Evrimi Hakkında Bir Deneme: Bir Grup (Üst Düzey Yönetici) Kimliğinden Millet Yaratma Projesine", Doğu Batı Dergisi, Sayı 45.
 • HANİOĞLU, Ş. (1985). "Osmanlıcılık", Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Türkiye Ansiklopedisi, Cilt 5, İletişim Yayınları, İstanbul.
 • KARPAT, K. (Mayıs 2009). Osmanlı'dan Günümüze Kimlik ve İdeoloji, Timaş Yayıncılık, İstanbul.
 • KAYALI, H. (2003). Jön Türkler ve Araplar, Osmanlı İmparatorluğu'nda Osmanlıcılık, Erken Arap Milliyetçiliği ve İslamcılık (1908-1918), Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul.
 • KOÇAK, C. (2009). "Osmanlı/Türk Siyasi Geleneğinde Modern Bir Toplum Yaratma Projesi Olarak Anayasanın Keşfi, Yeni Osmanlılarve Birinci Meşrutiyet", Modern Türkiye'de Siyasal Düşünce, Cilt 1, İletişim Yayınları, İstanbul.
 • KURTARAN, U. (2011). "Osmanlı İmparatorluğu'nda Millet Sistemi", Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 1, Sayı 8.
 • MARDİN, Ş. (1991). Türk Modernleşmesi, Makaleler 4, İletişim Yayınları, İstanbul.
 • SOMEL, S. A. (2009). "Osmanlı Reform Çağında Osmanlıcılık Düşüncesi (1839-1913)", Modern Türkiye'de Siyasal Düşünce, Cilt 1, İletişim Yayınları, İstanbul.
 • ÜNÜVAR, K. (2009). "İttihatçılıktan Kemalizme İhya'dan İnşa'ya", Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce, Cilt 1, İletişim Yayınları, İstanbul.
 • ZÜRCHER, E. J. (1995). Modernleşen Türkiye'nin Tarihi, (Çev. Y. Saner Gönen), İletişim Yayınları, İstanbul.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Gamze CAN
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 2, Sayı 6

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { joecopol508715, journal = {Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Bilimleri Akademik Araştırmalar Dergisi}, issn = {2564-7822}, eissn = {2564-7822}, address = {joecopol@hotmail.com}, publisher = {Şahin ÇETİNKAYA}, year = {2018}, volume = {2}, pages = {12 - 20}, doi = {}, title = {Osmanlıcılık Düşüncesi Ve Üç Tarz-I Siyaset’te Osmanlıcılık}, key = {cite}, author = {Can, Gamze} }
APA Can, G. (2018). Osmanlıcılık Düşüncesi Ve Üç Tarz-I Siyaset’te Osmanlıcılık . Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Bilimleri Akademik Araştırmalar Dergisi , 2 (6) , 12-20 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/joecopol/issue/42277/508715
MLA Can, G. "Osmanlıcılık Düşüncesi Ve Üç Tarz-I Siyaset’te Osmanlıcılık" . Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Bilimleri Akademik Araştırmalar Dergisi 2 (2018 ): 12-20 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/joecopol/issue/42277/508715>
Chicago Can, G. "Osmanlıcılık Düşüncesi Ve Üç Tarz-I Siyaset’te Osmanlıcılık". Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Bilimleri Akademik Araştırmalar Dergisi 2 (2018 ): 12-20
RIS TY - JOUR T1 - Osmanlıcılık Düşüncesi Ve Üç Tarz-I Siyaset’te Osmanlıcılık AU - Gamze Can Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Bilimleri Akademik Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 12 EP - 20 VL - 2 IS - 6 SN - 2564-7822-2564-7822 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Bilimleri Akademik Araştırmalar Dergisi Osmanlıcılık Düşüncesi Ve Üç Tarz-I Siyaset’te Osmanlıcılık %A Gamze Can %T Osmanlıcılık Düşüncesi Ve Üç Tarz-I Siyaset’te Osmanlıcılık %D 2018 %J Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Bilimleri Akademik Araştırmalar Dergisi %P 2564-7822-2564-7822 %V 2 %N 6 %R %U
ISNAD Can, Gamze . "Osmanlıcılık Düşüncesi Ve Üç Tarz-I Siyaset’te Osmanlıcılık". Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Bilimleri Akademik Araştırmalar Dergisi 2 / 6 (Aralık 2018): 12-20 .
AMA Can G. Osmanlıcılık Düşüncesi Ve Üç Tarz-I Siyaset’te Osmanlıcılık. joecopol. 2018; 2(6): 12-20.
Vancouver Can G. Osmanlıcılık Düşüncesi Ve Üç Tarz-I Siyaset’te Osmanlıcılık. Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Bilimleri Akademik Araştırmalar Dergisi. 2018; 2(6): 12-20.
IEEE G. Can , "Osmanlıcılık Düşüncesi Ve Üç Tarz-I Siyaset’te Osmanlıcılık", Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Bilimleri Akademik Araştırmalar Dergisi, c. 2, sayı. 6, ss. 12-20, Ara. 2019