Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Bilişim Teknolojilerinin Rekabet Amacıyla Kullanımının Analizi (E-Devlet Örneği)

Yıl 2020, Cilt 4, Sayı 10, 65 - 73, 23.06.2020

Öz

Günümüzde teknolojik gelişimleri sürecinde insan yaşamının ve hizmetlerin kolaylaştırılması sonucu; sosyal ve ekonomik yaşamda insanlar en az imkanlar ile daha fazlasını elde etmek için çabalamaktadır. Kurumlar hizmet kalitelerini arttırırken aynı zamanda vatandaşlara daha etkin ve kısa zamanda karşılıklı olarak erişebililme yollarını aramaktadırlar. Bu bağlamda hem özel sektör hem de kamu sektöründe faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar bir yandan sunmuş oldukları hizmetin kalitesini arttırmaya çalışırken, diğer yandan vatandaşlara daha etkin ve kısa zamanda karşılıklı olarak erişebilmenin yollarını aramaktadır. Devletlerin hizmet/verimliliğini ve ekonomik büyümesini artırmada bilgi teknolojileri kullanımının kilit rol oynadığı belirtilmektedir. Bu çalışmada, Bilgi Teknolojilerinin Rekabetçi Amaçlar için kullanımı özellikle E-Devlet için araştırılmıştır.

Kaynakça

 • Akın, B. H., “Bilişim Teknolojilerinin Evrimi ve Bilişim Teknolojilerinin Çağdaş İşletmelerde Stratejik Yönetim Üzerine Etkileri”, Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi, Sayı 8/1, 1998, s. 3.
 • Barca, M. (2002). “Yeni ekonomide bilgi yönetiminin stratejik önemi.”(Ed. İ.Dalay). Stratejik boyutuyla modern yönetim yaklaşımları (ss.65-83). İstanbul: Beta.
 • Çevik,H.(2004)Türkiye’de Kamu Yönetimi Sorunları,Seçkin Yay.Ankara
 • Ekinci:Hasan (2006) “Bilgi Teknolojilerinin Rekabet Açısından Önemi ve Değişim Yönetimindeki Etkilerine İlişkin Yöneticilerin Algılarını Ölçmeye Yönelik Bir Araştırma” Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (11) / 1 : 54-70
 • Dura, Cihan ve Atik,Hayriye. (2002) Bilgi Toplumu, Bilgi Ekonomisi ve Türkiye, Literatür Yayıncılık, İstanbul
 • Erdal,M.,(2004)Elektronik Devlet,E-Türkiye ve Kurumsal Dönüşüm,FilizKtb,İst
 • Erkul, E. R., “E-devlet, Dijital Devlet Nedir”, http://www.digitaldevlet.net/edevlet_nedir.htm , er.12.05.2020)
 • İnce, M. İ., Elektronik Devlet Kamu Hizmetlerinin Sunulmasında Yeni İmkanlar, DPT, Mayıs, 2001,
 • Kırçova, İ., “E-Devlet Uygulamaları Ve Ekonomiye Etkileri”, İstanbul Ticaret Odası, Acar Matbaacılık, Ekim, 2003, s. 17-22.
 • Porter, Michael E. (2000)Rekabet Stratejisi: Sektör ve Rakip Analizi Teknikleri.( Çev. Gülen Ulubilgen) Sistem Yay., İstanbul
 • Şahin, A. ve E. ÖRSELLİ, (2003) “E-Devlet Anlayışı Sürecinde Türkiye”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 9
 • Şahin;A.(2014)_E-Devlet,Çizgi yay. Konya
 • Sarıhan, H. (1999), Teknoloji Yönetimi, Desnet Yayınları, İstanbul
 • TUİK Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, 2016

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İktisat
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yahya ÖZDEMİR Bu kişi benim (Sorumlu Yazar)
YALOVA ÜNİVERSİTESİ, YALOVA MESLEK YÜKSEKOKULU
0000-0002-0529-551X
Türkiye


Ömer Faruk ACAR Bu kişi benim (Sorumlu Yazar)
GAZİ ÜNİVERSİTESİ, TUSAŞ-KAZAN MESLEK YÜKSEKOKULU
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 23 Haziran 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 4, Sayı 10

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { joecopol747303, journal = {Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Bilimleri Akademik Araştırmalar Dergisi}, issn = {2564-7822}, eissn = {2564-7822}, address = {joecopol@hotmail.com}, publisher = {Şahin ÇETİNKAYA}, year = {2020}, volume = {4}, pages = {65 - 73}, doi = {}, title = {Bilişim Teknolojilerinin Rekabet Amacıyla Kullanımının Analizi (E-Devlet Örneği)}, key = {cite}, author = {Özdemir, Yahya and Acar, Ömer Faruk} }
APA Özdemir, Y. & Acar, Ö. F. (2020). Bilişim Teknolojilerinin Rekabet Amacıyla Kullanımının Analizi (E-Devlet Örneği) . Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Bilimleri Akademik Araştırmalar Dergisi , 4 (10) , 65-73 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/joecopol/issue/55062/747303
MLA Özdemir, Y. , Acar, Ö. F. "Bilişim Teknolojilerinin Rekabet Amacıyla Kullanımının Analizi (E-Devlet Örneği)" . Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Bilimleri Akademik Araştırmalar Dergisi 4 (2020 ): 65-73 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/joecopol/issue/55062/747303>
Chicago Özdemir, Y. , Acar, Ö. F. "Bilişim Teknolojilerinin Rekabet Amacıyla Kullanımının Analizi (E-Devlet Örneği)". Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Bilimleri Akademik Araştırmalar Dergisi 4 (2020 ): 65-73
RIS TY - JOUR T1 - Bilişim Teknolojilerinin Rekabet Amacıyla Kullanımının Analizi (E-Devlet Örneği) AU - Yahya Özdemir , Ömer Faruk Acar Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Bilimleri Akademik Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 65 EP - 73 VL - 4 IS - 10 SN - 2564-7822-2564-7822 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Bilimleri Akademik Araştırmalar Dergisi Bilişim Teknolojilerinin Rekabet Amacıyla Kullanımının Analizi (E-Devlet Örneği) %A Yahya Özdemir , Ömer Faruk Acar %T Bilişim Teknolojilerinin Rekabet Amacıyla Kullanımının Analizi (E-Devlet Örneği) %D 2020 %J Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Bilimleri Akademik Araştırmalar Dergisi %P 2564-7822-2564-7822 %V 4 %N 10 %R %U
ISNAD Özdemir, Yahya , Acar, Ömer Faruk . "Bilişim Teknolojilerinin Rekabet Amacıyla Kullanımının Analizi (E-Devlet Örneği)". Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Bilimleri Akademik Araştırmalar Dergisi 4 / 10 (Haziran 2020): 65-73 .
AMA Özdemir Y. , Acar Ö. F. Bilişim Teknolojilerinin Rekabet Amacıyla Kullanımının Analizi (E-Devlet Örneği). joecopol. 2020; 4(10): 65-73.
Vancouver Özdemir Y. , Acar Ö. F. Bilişim Teknolojilerinin Rekabet Amacıyla Kullanımının Analizi (E-Devlet Örneği). Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Bilimleri Akademik Araştırmalar Dergisi. 2020; 4(10): 65-73.
IEEE Y. Özdemir ve Ö. F. Acar , "Bilişim Teknolojilerinin Rekabet Amacıyla Kullanımının Analizi (E-Devlet Örneği)", Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Bilimleri Akademik Araştırmalar Dergisi, c. 4, sayı. 10, ss. 65-73, Haz. 2020