Yıl 2020, Cilt 3 , Sayı 1, Sayfalar 71 - 86 2020-06-30

TÜRKİYE’NİN AV TURİZMİ POTANSİYELİ KONUSUNDA BİR DEĞERLENDİRME
REGARDING TURKEY'S HUNTING TOURISM POTENTIAL EVALUATION

Osman ÖZER [1]


Bu araştırmanın amacı, Türkiye’nin av turizmi potansiyelini ortaya koymak ve turizm gelirlerinin artırılmasında av faaliyetlerinin de değerlendirilmesi konusunda öneriler sunmaktadır. Av turizmi yaban hayatının ve turistik ürünlerin bir arada oluşturduğu bir olgudur. Türkiye faunası ve florasındaki zenginliğinden dolayı av açısından çok elverişli avlaklara sahip olmakla beraber, av turizmi açısından bir fırsat oluşturmaktadır. Bu fırsatı da turistik harcamalar için elverişli bir hale getirmek çok önemlidir. Böylelikle av turizmine eğilimin artması ve çekicilik kazandırılması için önemli bir araç haline gelerek, ulusal turizm gelirlerine katsı artacaktır. Bu araştırma, alternatif turizm türlerinden birisi olan av turizminin önemine ve av faaliyetlerinin ekonomik potansiyeline dikkat çekerek, Türkiye’nin turizm gelirlerinin ve kişi başı turist harcamasının artırılması konusunda literatüre ve yöneticilere öneriler sunduğu için önemlidir. Bu araştırmada ikincil verilere dayalı olarak Türkiye’deki ulusal (genel) ve uluslararası(özel) av turizminin sayısal değerlendirmeleri, av hayvanı potansiyeli ortaya koyulmuştur. Bununla birlikte araştırmada birincil verilere ulaşmak için alan araştırması yapılmıştır. Türkiye’deki avcılara uygulanan anketle avcıların demografik özellikleri ve av faaliyetleri için yaptıkları harcamalar konusunda veri toplanmıştır. Böylece, Türkiye’deki av faaliyetlerine yapılan harcamaların turizm gelirine oranı hesaplanabilmiştir. Türkiye’deki av faaliyetlerine yapılan harcamaların turizm gelirlerine oranının oldukça önemli bir rakama yaklaşık % 7’sine karşılık geldiği görülmüştür. Ayrıca Türkiye’deki avcıların(avcı turist) düşüncelerindeki av turizminin negatif algısını pozitife çevirmeye çalışılmıştır. Avcıların yani avcı turistlerin yaptığı her bir avcılık faaliyetinin av turizmi kapsamında değerlendirildiğinin bilinmesi gereklidir.
Av Turizmi, Av Hayvanları, Avcı Turist, Avcılık, Turist Avcı, Ürün Çeşitliliği, 3E
 • Başkaya, Ş., Başkaya, E., Arpacik, A. (2012). Relationship Between Forest Protection and Hunting Tourism in Turkey. African Journal of Agricultural Research. 7(4): 5620-5628.
 • Başkaya, Ş. (1999). Av Turizmi. Orman ve Av. 1(1): 19-21.
 • Başkaya, Ş. (1999). Çengel Boynuzlu Dağ Keçisi (Rupicapra rupicapra l.)’nin Boynuz Yapısı ve Boynuzlarından Yaş Tespiti. Orman ve Av. 75(6): 19-23.
 • Başkaya, Ş. (1998). Ülkemizin Av ve Yaban Hayatı Çalışmalarındaki Durumu. Orman Mühendisliği Dergisi. 35(1-2): 9-11.
 • Başkaya, Ş. (1998). Türkiye’nin Av ve Yaban Hayatı Kapasitesi. Av Tutkusu. 9: 12-13.
 • Başkaya, Ş. (1997). Ülkemizdeki Av ve Yaban Hayatı Çalışmalarına Genel Bir Bakış. Orman ve Av. 3(3): 5-7.
 • Bayat, F. (2009). Türk Kültüründe Av; Sosyo-Ekonomik Bağlamlı Avdan Bozkır Eğlence Avlarına Geçiş. Acta Turcica Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi. 1: 11.
 • Demirsoy, A. (1982) Türkiye Faunası. Ankara, TÜBİTAK Yayınları.
 • Doğa Koruma ve Milli Parklar (2019). 2018-2019 Av Yılı (1 Nisan 2018-31 Mart 2019) Av Turizmi Uygulama Talimatı. Retrieved from http://www.milliparklar.gov.tr/duyurular/2018/04/12/2018-2019-av-yili-(1-nisan-2018-31-mart-2019)-av-turizmi-uygulama-talimati
 • Erdoğan, S. ve Yazıcıoğlu, Y. (2004). SPSS uygulamalı bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Karasar, N. (1999). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara, 9. Baskı. Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kayaöz, E Bağcı, A., Baycın, A., CoĢar, A., Kabakçı, B., Deveci, İ., Beşkardeş, V., Vaassen, E.,., Gülçur, H.C., Yey, İ., Arıhan, O., Borovalı, Ö., Kırıkçı, K., Uzuntaş, R., Akbaş, S.N., Arpaz, M., Uyanık, M. (2014). Sürdürülebilir Avcılık Temel Eğitim Kitabı. Ankara, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Yayınları.
 • Kozak, M. A., Bahçe, S. (2009). Özel İlgi Turizmi. Ankara, Detay Yayıncılık.
 • Outdoor Industry Association (2019). The Outdoor Recreation Economy. Retrieved from https://outdoorindustry.org/wp-content/uploads/2017/04/OIA_RecEconomy_FINAL_Single.pdf
 • Özer, O. (2015). Av turizmi ve görsel medya: Yaban TV'nin Türkiye'deki Yerli Turist Avcıların Tutumlarına Yönelik Etkileri. İzmir, Yüksek Lisans Tezi.
 • Şafak, İ. (2003). Türkiye’deki Av Turizmi Uygulamalarının Özel Avlak İşletmelerine Etkileri. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi. A(2): 133-148.
 • Tarım ve Orman Bakanlığı 9.bölge Müdürlüğü (2019). Avcılık Belgesi İçin Gerekli Belgeler. Retrieved from http://bolge9.ormansu.gov.tr/9bolge/anasayfa/avcilikbelgesi.aspx?sflang=tr
 • T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı (2019). Av Turizmi. Retrieved from http://yigm.kulturturizm.gov.tr/TR-9874/av-turizmi.html
 • T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı (2019). Turizm İstatistikleri. Retrieved from http://yigm.kulturturizm.gov.tr/TR-9851/turizm-istatistikleri.html
 • Timetürk (2019). Avcılar İçin Avbis Çağrı Merkezi Oluşturuldu. Retrieved from https://www.timeturk.com/avcilar-icin-avbis-cagri-merkezi-olusturuldu/haber-673041
 • The Wall Street Journal (2019). How Big Is the Hunting Economy? Retrieved from https://www.wsj.com/articles/how-big-is-the-hunting-economy-1476320189
 • Ulusoy H. (2015). Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Köyceğiz Meslek Yüksekokulu Ormancılık Bölümü, Muğla Av Turizminin Kırsal Turizm Açısından Kırsal Kalkınma Üzerindeki Etkisinin İrdelenmesi Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi. 8(2): 74-80.
 • U.S. Census Bureau (2019). 2011 National Survey of Fishing, Hunting, and Wildlife Associated Recreation. Retrieved from https://www2.census.gov/programs-surveys/fhwar/publications/2011/fhw11-nat.pdf?#
 • U.S. Fish and Wildlife Service (2019). Hunting Refuge Opportunities for All Hunters. Retrieved from https://www.fws.gov/refuges/hunting/refuge-opportunities-for-all-hunters/
 • Vikipedi (2019).Türkiye faunası. Retrieved from https://tr.wikipedia.org/wiki/Türkiye_faunası
 • Yüncü, D.K. ve Kozak, N. (2010). Türk Akademisyenlerin Kongre Tercihleri Üzerine Bir Araştırma Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi. 21(1): 109-120.
Birincil Dil tr
Konular Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Osman ÖZER
Kurum: Nevşehir Hacı Bektaş Veli University
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2020

APA Özer, O . (2020). TÜRKİYE’NİN AV TURİZMİ POTANSİYELİ KONUSUNDA BİR DEĞERLENDİRME . Journal of Gastronomy Hospitality and Travel , 3 (1) , 71-86 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/joghat/issue/55375/759854