Amaç ve Kapsam

Journal of Multidisciplinary Academic Tourism (JOMAT) , 2016 yılında kurulmuş uluslararası çift kör hakemli bilimsel bir dergidir. Dergi, kapsadığı konulardaki bilimsel makaleleri yayınlayarak, bilimsel bilgiye katkıda bulunmayı ve birçok yönetsel ve içgörüsel faydayı ortaya çıkararak topluma hitap etmeyi amaçlamaktadır. Alanında uzman bilim insanlarının çalışmalarını açık erişimli olarak yayınlayı yaygınlaşmasını sağlayarak teorik ve sektörel sürdürülebilir kalkınmaya katkı ağlamaya çalışır. Hem multidisipliner hem de interdisipliner çalışmalara değer veren bu dergi, bilgiyi tamamen açık erişimli ve ücretsiz olarak yaymayı hedeflemektedir. Dergi, kapsadığı araştırma alanının ekonomik, sosyal, kültürel, politik, örgütsel, pazarlama, yönetim veya çevresel yönlerinden birini veya birkaçını inceleyen araştırmaları memnuniyetle karşılamaktadır. Jomat, orijinal araştırma makaleleri, literatür taraması makaleleri, teorik çalışmalar, sistematik incelemeler ve araştırma notları vb. makaleleri yayınlar. Bu sayede doğru, güvenilir, erişilebilir ve etki gücü yüksek bilginin yayılmasını destekleyerek prestijli bir süreli yayın olmayı hedeflemektedir.

Turizm endüstrisi her geçen yıl büyüyerek gelişen oldukça önemli insan hareketlilikleridir. Ekonomik, sosyal, kültürel, çevresel vb. birçok açıdan olumlu ve olumsuz etkileri olan turizm faaliyetleri hem çok disiplinli hemde disiplinler arası bir bakış ile incelenmesi elzemdir. Bu kapsamda JOMAT, turizm ve ilgili alanlarda ortaya çıkan gerçeklikleri inceleyen ve farklı disiplinlerin teorik arka planları ile beslenebilecek bilimsek makaleleri yayınlamayı kendine göre edinmiştir. Bu kapsamda turizm başlığı aldında aşağıdaki konuları içeren (bunlarla sınırlı olmamakla beraber) çalışmaları bkapsamına almaktadır:

Pazarlama yönetimi,
İnavasyon,
Sürdürülebilir kalkınma,
Ekonomi,
Örgütsel davranış,
Tüketici davranışı,
Metedoloji,
planlama, politika geliştirme,
Stratejik yönetim,
Discrimination,
Eğitim,
Gelecek trendleri
Gıda endüstrisi
Turist destinasyonu araştırmalar
...

Yayımlanma Ayları
Nisan Ağustos Aralık
Son Güncelleme Zamanı: 10.05.2024 16:06:3388x31.png   All the contents of this journal are licensed under a Creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 License (From September 2022) and available as full open access.

© Copyrights of all contents published in this journal are retained by their author(s).