Cilt: 8 Sayı: 2, 15.12.2023

Yıl: 2023

Contents

Sistematik Derlemeler ve Meta Analiz

3. Scientific production on tourist security in the period 2002-2021

Journal of Multidisipliner Academic Tourism (JOMAT), 2016 yılında kurulmuş, açıkça uluslararası ve multidisipliner ve disiplinlerarası, hakemli bir bilimsel dergidir. JOMAT, turizm bilgisini üreten ve geliştiren hem ampirik hem de teorik temelli makaleler yayınlamayı amaçlamaktadır. Turizm ve ilgili konuların sosyal, kültürel, politik, organizasyonel, pazarlama, yönetim veya çevresel yönlerine daha çok odaklanmaktadır. Turizmle ilgili faaliyetlere de yeni bir bakış açısı kazandırmaya çalışıyoruz. Dergi, kısa yorumları ve cevapları teşvik eder ve gönderilerin hızlı bir şekilde geri dönüşünü sağlar. Dergi ayrıca ayrıntılı literatür incelemelerini önemli ampirik araştırma ve politika analizi ile birleştiren tek bir konu hakkında genişletilmiş hakemli makaleleri de memnuniyetle karşılamaktadır. Ayrıca video, ses, fotoğraf biçimindeki ek materyalleri ve kağıda dahil edilmeyen verilerle ilgili ek ekleri de memnuniyetle karşılıyoruz. Dergi, araştırma makaleleri, Kitap İncelemeleri, teorik ve kavramsal çalışmaları ve ara sıra Fikir Yazıları yayınlar. Kitap incelemeleri ve Görüş Parçaları yalnızca davetiyeyle verilir.

Dergi, aşağıdaki konularla ve bunların turizm ve otelcilikteki uygulamalarıyla ilgili katkıları davet eder:

pazarlama yönetimi;

yenilikler;

küresel Sorunlar;

ekonomi;

tüketici davranışları;

Örgütsel davranış;

kültür; metodoloji;

Sürdürülebilirlik;

içecek yönetimi;

planlama ve geliştirme;

finansal Yönetim;

cinsiyet sorunları;

etik; girişimcilik;

eğitim; 

gelecekteki trendler.

Ayrıca Özel/Ek Sayıları da görevlendiriyoruz - Özel Sayı veya Görüş Yazısı için bir öneriniz varsa lütfen editörlerle iletişime geçin.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1N9zWVg7e8y2JI8XcKK-NmZWsOkVOrrhV/edit?usp=sharing&ouid=106374540014558016259&rtpof=true&sd=true

YAZARLAR İÇİN GENEL YÖNERGELER
Yazılar elektronik ortamda gönderilmelidir. Başvuru için Dergipark sisteminde hesap oluşturulması gerekmektedir. Kayıt olmak için tıklayın. (https://dergipark.org.tr/en/register). Tercihen yazarların bir Microsoft Word veya pdf dosyası göndermeleri beklenir. Lütfen makaleyi Journal of Multidisipliner Academic Tourism (Jomat) için hazırlanan şablona uygun olarak hazırlayın. Şablonu indirmek için lütfen buraya tıklayın. Sisteme gönderilen yazıda yazar bilgisi bulunmadığından emin olunuz. Makale dosyasıyla birlikte yazarlardan bir Meta Veri dosyası yüklemeleri istenecektir. Metadata excel dosyasını indirmek için lütfen buraya tıklayın. İndirdiğiniz excel dosyasını doldurmanız gereken iki sayfa bulunmaktadır. Sırasıyla “Meta Veri” ve “Yazar Katkıları” sayfalarını doldurun ve kaydedin. Gönderim aşamasında bu dosyayı makale ile birlikte ek dosya olarak yükleyiniz. Metadata excel dosyası excel makroları içerir. Bu nedenle lütfen aktivasyon işleminizi doldurmaya başlamadan önce yapınız. Makale ve metadata dışında yazarların bir "Başlık Sayfası" yüklemeleri önerilir. Deneysel çalışmalar için veri setinin yüklenmesi de önerilir.
Makale Düzeni
1) Ana belge başlığı (başlık cümle formatında yazılmalıdır. Yani cümlenin sadece ilk kelimesinin ilk harfi büyük olmalıdır), özet, 3 ila 7 anahtar kelime, metin, ekler içermelidir. , notlar, referanslar, her tablo ve şekil. Tablolar ve şekiller yazıya uygun şekilde yerleştirilmelidir. Bildiri içindeki dipnotlar ardışık olarak numaralandırılmalıdır.
2) Özet 150 - 300 kelime olacaktır. Kısa ve gerçek bir özet gereklidir. Özet, araştırmanın amacını, metodolojisini, temel sonuçları ve ana sonuçları kısaca belirtmelidir.
3) Mutlak kelime sayısı şartı yoktur, ancak araştırma notları için hedef uzunluklar her şey dahil 3.000 ila 5.000 kelimedir. Tipik bir el yazması 12.000 kelimeyi geçmeyecektir.
Gönderilen yazıların veya önemli bölümlerinin daha önce başka bir yerde yayınlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekir. Toplantıda sunulmak üzere içeriğin kısaltılmış hali yayın olarak kabul edilmez.
Tüm yazarlar, makaleye önemli bir katkı sağladıklarından ve makalenin şekil ve içeriği ile uyumlu olduklarından emin olurlar. Sorumlu yazarlar, makalelerinin yanı sıra yazarların sözleşmesinde yer alan metin ve resimlerin telif haklarının kendilerine ait olduğunu onaylarlar. Başka kaynaklardan alınan materyaller (örn. çizimler veya tablolar) kullanılıyorsa, yazarlar bu materyali jomat'ta yayınlamak için izin aldıklarını belirten telif hakkı sahibi/sahiplerinden/sahiplerinden yazılı bir beyan göndermelidir. jomat tarafından yayınlanan makalelerin yazarları, jomat'a makaleleri kendi veri tabanlarında sınırsız bir süre boyunca saklama ve makaleleri elektronik ortamda dağıtma ve çoğaltma hakkı verir. Yazarlar, makalelerin başka herhangi bir şekilde kullanılması durumunda orijinal yayınlarına atıfta bulunulması koşuluna bağlı olarak, makalelerinin kalan tüm kullanım haklarını elinde tutar ("orijinal olarak JOMAT'ta yayınlanmıştır").
Yazarlar, makalelerinde rapor edilen araştırmanın ücretli bir danışmanlık ilişkisinin sonucu olup olmadığını veya kendilerinin veya işverenlerinin makalenin konusuyla ilgili finansal çıkarlarının olup olmadığını kapak mektubunda veya başlık sayfasında belirtmelidir. çıkar çatışması oluşturur.
Genel olarak, makaleler herhangi bir uzunlukta olabilir, ancak bağımsız olmalıdır. Ayrıca, yeni bulgular sağlamalı veya yeni yöntemlerle uğraşmalıdırlar.
Veri setleri vb. gibi ek materyaller makale ile birlikte sunulmalıdır.
Gönderim ve yayın ücreti veya sayfa ücreti yoktur.


Gönderme

Yazılar elektronik ortamda gönderilmelidir. Başvuru için Dergipark sisteminde hesap oluşturulması gerekmektedir. Kayıt olmak için tıklayın. (https://dergipark.org.tr/en/register). Tercihen yazarların bir Microsoft Word veya pdf dosyası göndermeleri beklenir. Lütfen makaleyi Journal of Multidisipliner Academic Tourism (Jomat) için hazırlanan şablona uygun olarak hazırlayın. Şablonu indirmek için lütfen buraya tıklayın. Sisteme gönderilen yazıda yazar bilgisi bulunmadığından emin olunuz. Makale dosyasıyla birlikte yazarlardan bir Meta Veri dosyası yüklemeleri istenecektir. Metadata excel dosyasını indirmek için lütfen buraya tıklayın. İndirdiğiniz excel dosyasını doldurmanız gereken iki sayfa bulunmaktadır. Sırasıyla “Meta Veri” ve “Yazar Katkıları” sayfalarını doldurun ve kaydedin. Gönderim aşamasında bu dosyayı makale ile birlikte ek dosya olarak yükleyiniz. Metadata excel dosyası excel makroları içerir. Bu nedenle lütfen aktivasyon işleminizi doldurmaya başlamadan önce yapınız. Makale ve metadata dışında yazarların bir "Başlık Sayfası" yüklemeleri önerilir. Deneysel çalışmalar için veri setinin yüklenmesi de önerilir.

Makale Düzeni
1) Ana belge başlığı (başlık cümle formatında yazılmalıdır. Yani cümlenin sadece ilk kelimesinin ilk harfi büyük olmalıdır), özet, 3 ila 7 anahtar kelime, metin, ekler içermelidir. , notlar, referanslar, her tablo ve şekil. Tablolar ve şekiller yazıya uygun şekilde yerleştirilmelidir. Bildiri içindeki dipnotlar ardışık olarak numaralandırılmalıdır.
2) Özet 150 - 300 kelime olacaktır. Kısa ve gerçek bir özet gereklidir. Özet, araştırmanın amacını, metodolojisini, temel sonuçları ve ana sonuçları kısaca belirtmelidir.
3) Mutlak kelime sayısı şartı yoktur, ancak araştırma notları için hedef uzunluklar her şey dahil 3.000 ila 5.000 kelimedir. Tipik bir el yazması 12.000 kelimeyi geçmeyecektir.

Referanslar
Referans listesi, Web'deki tam metin makalelere köprülerle birlikte metnin sonunda görünmeli ve yeni bir sayfadan başlamalıdır. Kaynaklarda atıfta bulunulan tüm dergiler için sayı numaraları ve sayfalar verilmeli ve APA 7 Stili olmalıdır. APA 7 üzerinden doğru referans için, daha fazla bilgi için aşağıdaki linkler önerilebilir; https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples

formüller
Görüntülenen formüller sağda (1), (2) vb. şeklinde ardışık olarak numaralandırılmalıdır. Tüm karakterler açık bir şekilde tanımlanmalı ve kullanılmalıdır. Standart italik yazı kullanılmalıdır. Metin içindeki formüllere atıfta bulunurken sadece parantez içindeki sayılar kullanılmalıdır, örneğin (1). Cümlelerin başında, parantez içindeki rakamlardan önce "denklem" kelimesi gelmelidir, örneğin Denklem (1).
Tablolar
Tablolar makul sayıda ve boyutta olmalıdır. Sütunlar anlaşılır bir şekilde tasarlanmalı ve açıklamalar tablo gövdesinin altında harfler kullanılarak dipnotlarda verilmelidir. Her sütun başlığındaki ve saplama sütununun her girişindeki yalnızca ilk kelime büyük harfle yazılmalıdır. Başlıklar tabloların üzerinde aşağıdaki gibi biçimlendirilmelidir:
Tablo 1: Ölçüm modelinin sonucu
Not: Kaynak her tablonun altında belirtilmelidir. Tablo yazar(lar) tarafından oluşturulmuşsa aşağıdaki gibi belirtilmelidir:
Kaynak: Yazarların detaylandırılması

Şekiller
Şekiller eksiksiz ve net bir şekilde çizilmiş olmalıdır. Harflerin ve simgelerin karşılaştırılabilir boyutta ve okunabilir olmasını sağlamak için özel dikkat gösterilmelidir. Şekiller bilgi ile aşırı yüklenmemelidir. Rakamların vektörel (ölçeklenebilir ve düzenlenebilir) grafikler olarak sağlanması tercih edilir. Mümkün değilse yüksek çözünürlüklü ve boyutlu bir görüntü sağlanmalıdır. Resmin en az 300 dpi olması önerilir. Ancak görsel içeriğe bağlı olarak daha iyi bir çözünürlük gerekebilir. Etiketleme yapılırken ilk büyük harf kullanılmalıdır. Etiket şeklin altında olmalı ve şöyle görünmelidir:
Şekil: Çalışma bölgesi
Not: Kaynak her Şekil altında belirtilmelidir. Şekil yazar(lar) tarafından oluşturulmuşsa aşağıdaki şekilde belirtilmelidir:
Kaynak: Yazarların detaylandırılması

YAZARIN SÖZLEŞMESİ
Jomat'a makale gönderirken yazarlar şunları onaylar:
Bir makaleye katkıda bulunan tüm yazarlar, ilgili yazarın dergi ile iletişim kurmasına izin verir. Sorumlu yazar, tüm yazarlar adına iletişimden sorumludur ve bu iki taraf arasında herhangi bir onay ve sözleşme yapılacaktır. Yazarlar Jomat'a bildiri göndermekle bu durumu kabul etmiş sayılırlar.
Bir makale için en fazla 7 yazar olması tavsiye edilir.
Sorumlu yazarlar, kendileri ve ortak yazarları adına, makalenin orijinal olduğunu, başka bir hakemli dergide resmi olarak yayınlanmadığını, başka bir dergi tarafından değerlendirilmediğini ve mevcut herhangi bir telif hakkını  (veya diğer üçüncü taraf hakları) ihlal etmediğini garanti eder.;
Makalenin tek yazarları onlar ve bu sözleşmeyi imzalama konusunda tam yetkiye sahipler ve Jomat'a hak verme konusunda başka herhangi bir yükümlülüğü ihlal etmiyorlar. Yasa, makalenin kamu malı olarak yayınlanmasını gerektiriyorsa, gönderim anında Jomat'a bildireceklerdir.
Makalede yasa dışı, iftira niteliğinde veya yayınlandığında sözleşmenin veya güvenin veya gizliliğe verilen taahhüdün ihlali teşkil edecek hiçbir şey içermemesi; makalenin bütünlüğünü sağlamak için gerekli özeni göstermişlerdir. Ellerinden gelenin en iyisini - ve şu anda kabul edilen bilimsel - bilgisine göre, içinde yer alan ve gerçek olduğu iddia edilen tüm ifadeler doğrudur ve makalede yer alan herhangi bir formül veya talimat, doğru bir şekilde takip edildiği takdirde, kullanıcıda herhangi bir yaralanma, hastalık veya hasara neden olmaz.
Makaledeki her içerikten yazar(lar) sorumludur. Bildiri göndererek Jomat'ın tüm kural ve politikalarını kabul etmiş sayılırlar.

Yazarlar, makalelerinin JOMAT tarafından Creative Commons Attribution 4.0 (CC-BY) kapsamında yayınlanabileceğini kabul eder.

ETİK İLKELER

Tüm makaleler, editör kriterleri ve Committee on Publication Ethics (COPE)'nin değerlendirme ilkeleri doğrultusunda, alana önemli katkı, kavramsal kalite, uygun metodoloji ve ifadenin açıklığı gibi ilk taramaya dayalı çift kör hakemlik sürecine tabidir. Bir makalenin "çift kör hakemli" bir dergide yayınlanması, tutarlı ve saygın bir bilgi ağının geliştirilmesinde esastır. Çift kör hakem değerlendirmesinde, 'prestijli' veya tanınmış yazarlar tarafından yazılan makaleler, yazarın ününden ziyade, makalelerinin içeriğine göre değerlendirilir. Bu nedenle, yayıncılık eylemine dahil olan tüm taraflar için beklenen etik davranış standartları üzerinde anlaşmaya varmak çok önemlidir: yazarlar, dergi editörü, hakemler ve yayıncı. Yazarlar, tamamen özgün eserler yazdıklarından ve eğer başkalarının çalışmalarını ve/veya sözlerini kullanmışlarsa, bunun uygun bir şekilde alıntılandığından emin olmalıdırlar.

Yayın Etiği Komitesi Hakkında (COPE,https://publicationethics.org/)
COPE, editörlere ve yayıncılara yayın etiğinin tüm yönleri ve özellikle de araştırma ve yayın suiistimali vakalarının nasıl ele alınacağı konusunda tavsiyelerde bulunur. Ayrıca üyelerine münferit vakaları tartışabilecekleri bir forum sağlar. COPE bireysel vakaları soruşturmaz, ancak editörleri vakaların uygun makamlar (genellikle bir araştırma kurumu veya işveren) tarafından soruşturulmasını sağlamaya teşvik eder. Tüm COPE üyelerinin, temel uygulamalarda özetlenen COPE yayın etiği ilkelerini uygulaması beklenir.

Editörlerin sorumlulukları

1- Yayın kararları

Editör, dergiye gönderilen makalelerden hangilerinin yayınlanacağına karar vermekten sorumludur. Editör, makaleleri yazarların ırk, cinsiyet, cinsel yönelim, dini inanç, etnik köken, vatandaşlık veya siyasi felsefelerine bakmadan değerlendirecektir. Karar, makalenin önemi, özgünlüğü ve açıklığı ile çalışmanın geçerliliği ve derginin kapsamı ile ilgisine göre verilecektir. İftira, telif hakkı ihlali ve intihal ile ilgili mevcut yasal gereklilikler de dikkate alınmalıdır.

2- Gizlilik
Editör ve herhangi bir editoryal personel, gönderilen bir makale hakkındaki herhangi bir bilgiyi, uygun olduğu şekilde, sorumlu yazar, hakemler, potansiyel hakemler, diğer editoryal danışmanlar ve yayıncı dışında kimseye açıklamamalıdır.

3- Açıklama ve çıkar çatışmaları
Gönderilen bir makalede açıklanan yayınlanmamış materyaller, yazarın açık yazılı izni olmadan editör veya yayın kurulu üyeleri tarafından kendi araştırma amaçları için kullanılmayacaktır.

Hakemlerin sorumlulukları

1- Editoryal kararlara katkı
Hakem değerlendirme süreci, editöre ve yayın kuruluna editoryal kararlar almada yardımcı olur ve ayrıca yazara makaleyi geliştirmede hizmet edebilir.

2- Zamanındalık
Bir makalede rapor edilen araştırmayı incelemek için yeterli olmadığını düşünen veya hızlı incelemenin imkansız olacağını bilen seçilmiş herhangi bir hakem, editörü bilgilendirmeli ve inceleme sürecinden çekilmelidir.

3- Gizlilik
İncelenmek üzere alınan tüm yazılar gizli belgeler olarak ele alınmalıdır. Editör tarafından izin verilmedikçe başkalarına açıklanmamalı veya tartışılmamalıdır.

4- Tarafsızlık standartları
Değerlendirmeler objektif bir şekilde yapılmalıdır. Yazara yönelik kişisel eleştiriler uygun değildir. Hakemler görüşlerini destekleyici argümanlarla birlikte açıkça ifade etmelidir.

5- Kaynaklara teşekkür
Hakemler, makalede atıfta bulunulan ilgili yayınlanmış çalışmaların referans bölümünde belirtilmediği durumları tespit etmelidir. Diğer yayınlardan türetilen gözlem veya argümanlara ilgili kaynağın eşlik edip etmediğini belirtmelidirler. Hakemler, değerlendirilmekte olan makale ile kişisel bilgi sahibi oldukları diğer yayınlanmış makaleler arasındaki önemli benzerlik veya örtüşmeleri editöre bildireceklerdir.

6- Açıklama ve çıkar çatışması
Hakem değerlendirmesi yoluyla elde edilen ayrıcalıklı bilgi veya fikirler gizli tutulmalı ve kişisel avantaj için kullanılmamalıdır. Hakemler, yazarlardan, şirketlerden veya makalelerle ilişkili kurumlardan herhangi biriyle rekabetçi, işbirlikçi veya diğer ilişkilerden veya bağlantılardan kaynaklanan çıkar çatışmalarının olduğu makaleleri değerlendirmemelidir.

Yazarların sorumlulukları

1- Raporlama standartları
Orijinal araştırma raporlarının yazarları, yapılan çalışmanın doğru bir açıklamasını ve öneminin objektif bir tartışmasını sunmalıdır. Altta yatan veriler makalede doğru bir şekilde temsil edilmelidir. Bir makale, başkalarının çalışmayı tekrarlamasına izin vermek için yeterli ayrıntı ve referans içermelidir. Hileli veya bilerek yanlış ifadeler etik dışı davranış teşkil eder ve kabul edilemez.

2- Verilere erişim ve saklama
Yazarlardan çalışmalarının ham verilerini editoryal inceleme için makaleyle birlikte sunmaları istenebilir ve mümkünse verileri kamuya açık hale getirmeye hazır olmalıdırlar. Her halükarda yazarlar, katılımcıların gizliliğinin korunabilmesi ve tescilli verilere ilişkin yasal hakların yayınlanmalarını engellememesi koşuluyla, bu verilerin yayınlandıktan sonra en az on yıl boyunca (tercihen kurumsal veya konu bazlı bir veri havuzu veya başka bir veri merkezi aracılığıyla) diğer yetkin profesyonellerin erişimine açık olmasını sağlamalıdır.3- Özgünlük, intihal ve kaynakların belirtilmesi
Yazarlar yalnızca tamamen özgün çalışmalar sunacak ve başkalarının çalışmalarına ve/veya sözlerine uygun şekilde atıfta bulunacak veya alıntı yapacaklardır. Rapor edilen çalışmanın niteliğinin belirlenmesinde etkili olan yayınlara da atıfta bulunulmalıdır.

4- Çoklu, gereksiz veya eşzamanlı yayın

Genel olarak, temelde aynı araştırmayı anlatan makaleler birden fazla dergide yayınlanmamalıdır. Aynı makalenin birden fazla dergiye gönderilmesi etik olmayan bir yayıncılık davranışıdır ve kabul edilemez.

Başka bir yerde telif hakkı saklı olarak yayınlanmış makaleler gönderilemez. Ayrıca, dergi tarafından incelenmekte olan makaleler telif hakkı saklı yayınlara yeniden gönderilmemelidir. Bununla birlikte, bir makale göndererek, yazar (lar) yayınlanan materyalin haklarını elinde tutar. Yayınlanması durumunda, çalışmalarının CC-BY lisansı (Creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0) altında kullanılmasına izin verirler.

5- Makalenin yazarlığı
Yazarlık, rapor edilen çalışmanın konseptine, tasarımına, yürütülmesine veya yorumlanmasına önemli katkıda bulunanlarla sınırlı olmalıdır. Önemli katkıları olan herkes ortak yazar olarak listelenmelidir.

Sorumlu yazar, katkıda bulunan tüm ortak yazarların ve çalışmaya dahil olmayan hiçbir kişinin yazar listesine dahil edilmemesini sağlar. Sorumlu yazar ayrıca tüm ortak yazarların makalenin son halini onayladığını ve yayınlanmak üzere gönderilmesini kabul ettiğini doğrular.

6- Açıklama ve çıkar çatışmaları
Tüm yazarlar, makalelerinin sonuçlarını veya yorumunu etkileyebilecek herhangi bir mali veya diğer önemli çıkar çatışmalarını açıklayan bir beyan eklemelidir. Proje için tüm finansal destek kaynakları açıklanmalıdır.

7- Yayınlanan çalışmalardaki temel hatalar
Bir yazar kendi yayınlanmış çalışmasında önemli bir hata veya yanlışlık fark ettiğinde, dergi editörünü veya yayıncıyı derhal bilgilendirmek ve makaleyi bir erratum şeklinde geri çekmek veya düzeltmek için editörle işbirliği yapmak yazarın yükümlülüğüdür.Etik Kurul Onayı gerektiren makaleler için

Tüm disiplinlerde yürütülen çalışmalar için etik kurul kararı gerektiren çalışmalarda etik kurul onayı alınmalıdır.
Etik Kurul izni gerektiren araştırmalar aşağıdaki gibidir:

1- Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel veya nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırma.

2- İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel veya diğer bilimsel amaçlarla kullanılması,

3- İnsanlar üzerinde klinik araştırmalar,

4- Hayvanlar üzerinde araştırmalar,

5- Kişisel verilerin korunması kanunu uyarınca retrospektif çalışmalar,YAYIN POLİTİKASI


JOMAT, Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Lisansı (Eylül 2022'den itibaren) altında lisanslanmıştır. Açık erişim olarak yayınlanan tüm makaleler, uygulanan lisans tarafından tanımlandığı şekilde herkesin okuması, indirmesi, kopyalaması ve dağıtması için anında ve kalıcı olarak ücretsiz olacaktır.
Bu lisans, kullanıcıların makaleyi kopyalamasına ve dağıtmasına izin verir:
- Bu ticari amaçlarla yapılmaz ve ayrıca Makalenin herhangi bir şekilde değiştirilmesi veya düzenlenmesi durumunda dağıtımına izin vermez.
- Kullanıcı uygun şekilde atıfta bulunur (ilgili DOI aracılığıyla resmi yayına bir bağlantı ile) ve lisansa bir bağlantı sağlar, ancak lisans verenin kullanıcıyı veya çalışmanın kullanımını onayladığını hiçbir şekilde ima etmez.
- Remiks, dönüştürme veya materyal üzerine inşa etme dahil olmak üzere hiçbir türevin dağıtımına izin verilmemiştir.

Lisansın tüm ayrıntılarına https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ adresinden ulaşılabilir.

Yazarlar ve telif hakkı sahipleri, tüm kullanıcıların ücretsiz erişime sahip olduğunu kabul eder. Yazarlar, makalelerini ilgili kullanıcı lisansı kapsamında üçüncü taraflara izin verilen şekilde paylaşma hakkına ve belirli bilimsel kullanım haklarına sahip olacaklardır. Bu, herhangi bir kullanıcının, kullanımın yalnızca ticari olmayan amaçlarla olması, herhangi bir değişiklik veya uyarlama yapılmaması, Yazarlara ve orijinal yayıncıya uygun şekilde atıfta bulunulması ve makalenin bütünlüğünün korunması koşuluyla, materyali herhangi bir ortamda veya formatta kopyalamakta ve yeniden dağıtmakta özgür olacağı anlamına gelir.
JOMAT makalelerinin telif hakkı, ticari kullanımı veya uyarlanması ile ilgili her türlü soru/özel durum için lütfen iletişime geçiniz: info@jomat.org

Yayın Ücreti

JOMAT yazarlardan herhangi bir ücret talep etmemektedir.


Telif Hakkı

Jomat'a gönderilen her içeriğin telif hakkı yazara ait olup, orijinal yayın hakkı Jomat'a aittir ve CC-BY lisansı (Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)) ile lisanslanmıştır.
Jomat'ta yayınlanan makalelerin içeriğine ilişkin tüm hukuki ve bilimsel sorumluluklar yazar(lar)a aittir.
Jomat makaleler için telif ücreti ödemez.
Yazarlar, telif hakkı kendilerine ait olan çalışmaları CC-BY lisansı altında kullanmakta serbesttir. Lisans koşulları için lütfen aşağıdaki bağlantıya bakınız.
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/Açık Erişim
Journal of Multidisciplinary Academic Tourism - Jomat, herhangi bir yazar ücreti, makale gönderimi veya herhangi bir makale işleme ücreti talep etmeyen ücretsiz bir açık erişimli elektronik dergidir. Bu, kurucu araştırmacı ve akademisyenlerin desteğinden kaynaklanmaktadır.

JOMAT, araştırmaların kamuya ücretsiz olarak sunulmasının daha büyük bir küresel bilgi alışverişini desteklediği ilkesinden hareketle içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır.JOMAT tamamen açık erişimli bir yayındır; bu da literatürün, herhangi bir kullanıcının bu makalelerin tam metinlerini okumasına, indirmesine, kopyalamasına, dağıtmasına, yazdırmasına, aramasına veya bunlara bağlantı vermesine, indeksleme için taramasına, yazılıma veri olarak aktarmasına veya internete erişimin kendisinden ayrılamaz olanlar dışında finansal, yasal veya teknik engeller olmaksızın başka herhangi bir yasal amaç için kullanmasına izin veren okuyuculara herhangi bir ücret ödemeden kamuya açık internet üzerinden ücretsiz olarak erişilebilir olduğu anlamına gelir.

Bu doğrultuda JOMAT, Budapeşte Açık Erişim Girişimi (BOAI) (https://www.budapestopenaccessinitiative.org/read) tarafından ortaya konan tanıma uygun bir Açık Erişim politikasını benimsemekte ve desteklemektedir. Bu nedenle, kullanıcıların bu makalelerin tam metinlerini okuma, indirme, kopyalama, dağıtma, yazdırma, arama veya bağlantı verme hakkını kabul ediyoruz.Araştırma sonuçlarının paylaşılması araştırma sürecinin önemli bir bileşenidir; araştırma ancak sonuçların paylaşılmasıyla ilerleyebilir ve araştırmaya yapılan yatırımın değeri ancak sonuçlarının geniş çaplı kullanımıyla en üst düzeye çıkar. Açık Erişim makaleleri ilgilenen tüm okuyuculara ücretsizdir ve yayıncılar okuyucular ile makale arasına hiçbir mali veya telif hakkı engeli koymaz.


İntihal Tespiti
İntihalin önlenmesi, bilimsel ve akademik bütünlüğün sağlanması açısından son derece önemlidir. JOMAT'a gönderilen her çalışma öncelikle bir intihal programında (Turnitin, iThenticate veya İntihal.Net gibi) analiz edilir. Değerlendirme öncesinde kaynakça hariç tek kelime bazında analiz edilir. Analiz sonunda toplam benzerlik oranı en fazla %20, tek bir çalışma için benzerlik oranı ise en fazla %5 olmalıdır. Çalışmanın benzerlik düzeyi yukarıda belirtilenden yüksek ise reddedilecektir. Benzerlik sınırları içinde olsa bile, bu çalışmaların benzerlik raporları manuel olarak incelenir. Editörün gerekli görmesi halinde değerlendirme ve revizyonlar sonrasında intihal analizi yapılabilir. Bir makalenin sahtekarlık nedeniyle reddedilip reddedilmeyeceğine veya hakem değerlendirme sürecine devam edip etmeyeceğine ilişkin karar, makaleyi ele alan editöre aittir.ARŞİVLEME POLİTİKASI
JOMAT'da yayınlanan her içerik hem Dergipark platformunda hem de LOCKSS'de arşivleniyor. Dergi 2018 yılında isim değişikliğine gitmiştir. Bu nedenle LOCKSS öncesi ve sonrası linkleri aşağıda verilmiştir:
2018'den önce LOCKSS
2018'den sonra LOCKSS
Ayrıca içerikler cabdirect.org adresinde tam metin olarak mevcuttur.
Dergi, açık atıflar için I4OC standartlarına uygundur. Dergi meta verileri, isim değişikliği nedeniyle eski başlıkla crossref olarak mevcuttur. Lütfen aşağıdaki bağlantıyı kontrol ediniz:
https://www.crossref.org/members/prep/17058

MAKALE GERİ  ÇEKİM POLİTİKASI
Dergimize yüklenen her makale ekibimiz tarafından ciddi bir ön değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Bu aşamada makalelerin hakem değerlendirmesine hazır hale gelmesi için çok fazla emek harcanmakta ve maddi kaynak kullanılmaktadır (intihal raporu ve çapraz kontrol ve atıf stili raporu için). Bu nedenle, gönderilen çalışmalar için bir karar verilene kadar yazarlar makalelerini geri çekemezler. Makale için karar verildikten sonra yazarlar geri çekme taleplerini editöre iletebilirler. Ancak bu aşamaya kadar yazarların çalışmalarını başka bir dergiye göndermemeleri gerekmektedir. Derginin etik politikası gereği, dergiye gönderilen bir makale aynı anda başka bir dergiye gönderilemez. Yazarlar çalışmalarını dergiye göndermekle bu koşulları kabul etmiş sayılırlar. Yazarlardan herhangi birinin yukarıda belirtilen kurallara uymayarak etik ihlali yaptığı tespit edilirse, dergi ekibimiz bu konuda gerekli adımları atacaktır.


DEPO POLİTİKASI
Ön Baskı:

Yazarlar ön baskılarını istedikleri zaman istedikleri yerde paylaşabilirler.
Yayına kabul edilirse, yazarları ön baskıdan Dijital Nesne Tanımlayıcısı (DOI) aracılığıyla resmi yayınlarına bağlantı vermeye teşvik ediyoruz. Birçok araştırmacı DergiPark'taki resmi yayınlara erişebilir ve bu nedenle bağlantılar, kullanıcılarınızın mevcut en iyi sürümü bulmasına, erişmesine, alıntı yapmasına ve kullanmasına yardımcı olacaktır.
Yazarlar arXiv veya RePEc'teki ön baskılarını kabul edilen makaleleri ile güncelleyebilirler.


Kabul Edildi ve Yayınlandı:
JOMAT, yazarların yayınlandıktan sonra kendi kendine arşivleme (yazarın kişisel web sitesi) ve/veya kurumsal bir depoda (kar amacı gütmeyen bir sunucuda) arşivleme için bir makalenin veya düzenlenmiş koleksiyon bölümünün (yayıncı pdf) yayınlanan son sürümünü kullanmasına izin verir.

Yayınlanan kaynak belirtilmelidir. Makaleler için, dergi ana sayfasına veya makalelerin DOI'sine bir bağlantı verilmelidir. Bölümler için, cildin özel kitap sayfasına bir bağlantı verilmelidir.

Yazarlar makalelerini kamuya açık ve ticari olmayan konu bazlı depolarda kendi kendilerine arşivleyebilirler.

Tüm ciltler (yayıncı pdf'si) yayınlandıktan hemen sonra kurumsal üniversitelere yüklenebilir.

Yayınlanan kaynak belirtilmeli ve cildin özel web sayfasına bir bağlantı verilmelidir.

JOMAT, açık erişim politikası kapsamında makalenin kabulü ve yayımlanması sürecinde yazarlardan herhangi bir ücret talep etmez. Derginin masrafları tamamen yayıncı tarafından karşılanır. Dergi, faaliyetlerini tamamen bilimsel kaygılarla yürütmekte ve bilimsel bilginin ücretsiz olarak yayılabilmesi için abonelik ücreti gerektirmeden tam açık erişim olarak yayınlanmaktadır.88x31.png   All the contents of this journal are licensed under a Creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 License (From September 2022) and available as full open access.

© Copyrights of all contents published in this journal are retained by their authors, but the journal (JOMAT) retains the exclusive right of first publication and dissemination.