Hakem Değerlendirme Süreçleri

process2.jpg


Yazar, yazısını yönergeyi dikkate alarak dergiye yükler. Gönderilen her makale öncelikle teknik değerlendirme ekibi tarafından incelenir. Bu aşamada teknik kontrol, intihal kontrolü, çapraz kontrol ve editöryal kontrol yapılır. Gereklilikleri karşılamayan makaleler reddedilir. Bu aşamayı geçen makaleler için bir editör atanır. Editör öncelikle bir yöntem editörü atayarak görüş ister. Metodoloji editörünün görüşü alındıktan sonra çalışma reddedilebilir veya çift kör hakem değerlendirme aşamasına geçilebilir. Çift kör hakem değerlendirme sürecinde bir alan editörü yönetici editör olarak atanabilir veya editör süreci kendisi yönetebilir. Hakem değerlendirme sürecinde en az iki hakem görevlendirilerek görüşleri alınır. Yazar isimleri veya yazarların kurumları gibi bilgiler bu hakemlerle paylaşılmaz. Hakemlerin görüşleri tamamen editörün karar vermesine yardımcı olmak içindir. Hakemlerin görüşleri makalenin yayınlanıp yayınlanmayacağını garanti etmez. Genel editör gerekli gördüğü takdirde ikiden fazla hakemin görüşünü alabilir. Hakemlerin görüşleri doğrultusunda yönetici editör makaleyi kabul edebilir, revizyon isteyebilir veya reddedebilir. Kabul edilen çalışmalar dil editörleri tarafından gözden geçirilerek redaksiyon gerekip gerekmediği belirlenir. Düzeltme gerekmiyorsa, makale yayın aşamasını başlatmak üzere doğrudan içerik editörüne gönderilir. Redaksiyon gerekiyorsa, yazar redaksiyonu sağlar ve makale daha sonra içerik editörüne gönderilir.Özel Sayı Süreçleri

Dergimizin özel sayılarına ilişkin süreçler yukarıda belirtildiği şekilde işlemektedir. Ancak bu sayılarda konuk editörler de görev almaktadır. Konuk editörler, genel yayın yönetmeninin görevlendirmesi ile tıpkı bir alan editörü gibi çalışırlar. Özel sayı için gönderilen makaleler konuk editörün değerlendirme süreçleri sonucunda dergi yayın kuruluna sunulur ve kararlar her zaman kurul tarafından verilir. Konuk editörün görüşü önemlidir ancak kurul, konuk editörün olumlu görüş bildirdiği bir makaleyi bilimsel yeterliliğini uygun bulmadığı takdirde reddedebilir.


Son Güncelleme Zamanı: 10.05.2024 16:15:4888x31.png   All the contents of this journal are licensed under a Creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 License (From September 2022) and available as full open access.

© Copyrights of all contents published in this journal are retained by their author(s).