Yazım Kuralları

YAZARLAR İÇİN GENEL YÖNERGELER
Yazılar elektronik ortamda gönderilmelidir. Başvuru için Dergipark sisteminde hesap oluşturulması gerekmektedir. Kayıt olmak için tıklayın. (https://dergipark.org.tr/en/register). Tercihen yazarların bir Microsoft Word veya pdf dosyası göndermeleri beklenir. Lütfen makaleyi Journal of Multidisipliner Academic Tourism (Jomat) için hazırlanan şablona uygun olarak hazırlayın. Şablonu indirmek için lütfen buraya tıklayın. Sisteme gönderilen yazıda yazar bilgisi bulunmadığından emin olunuz. Makale dosyasıyla birlikte yazarlardan bir Meta Veri dosyası yüklemeleri istenecektir. Metadata excel dosyasını indirmek için lütfen buraya tıklayın. İndirdiğiniz excel dosyasını doldurmanız gereken iki sayfa bulunmaktadır. Sırasıyla “Meta Veri” ve “Yazar Katkıları” sayfalarını doldurun ve kaydedin. Gönderim aşamasında bu dosyayı makale ile birlikte ek dosya olarak yükleyiniz. Metadata excel dosyası excel makroları içerir. Bu nedenle lütfen aktivasyon işleminizi doldurmaya başlamadan önce yapınız. Makale ve metadata dışında yazarların bir "Başlık Sayfası" yüklemeleri önerilir. Deneysel çalışmalar için veri setinin yüklenmesi de önerilir.
Makale Düzeni
1) Ana belge başlığı (başlık cümle formatında yazılmalıdır. Yani cümlenin sadece ilk kelimesinin ilk harfi büyük olmalıdır), özet, 3 ila 7 anahtar kelime, metin, ekler içermelidir. , notlar, referanslar, her tablo ve şekil. Tablolar ve şekiller yazıya uygun şekilde yerleştirilmelidir. Bildiri içindeki dipnotlar ardışık olarak numaralandırılmalıdır.
2) Özet 150 - 300 kelime olacaktır. Kısa ve gerçek bir özet gereklidir. Özet, araştırmanın amacını, metodolojisini, temel sonuçları ve ana sonuçları kısaca belirtmelidir.
3) Mutlak kelime sayısı şartı yoktur, ancak araştırma notları için hedef uzunluklar her şey dahil 3.000 ila 5.000 kelimedir. Tipik bir el yazması 12.000 kelimeyi geçmeyecektir.
Gönderilen yazıların veya önemli bölümlerinin daha önce başka bir yerde yayınlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekir. Toplantıda sunulmak üzere içeriğin kısaltılmış hali yayın olarak kabul edilmez.
Tüm yazarlar, makaleye önemli bir katkı sağladıklarından ve makalenin şekil ve içeriği ile uyumlu olduklarından emin olurlar. Sorumlu yazarlar, makalelerinin yanı sıra yazarların sözleşmesinde yer alan metin ve resimlerin telif haklarının kendilerine ait olduğunu onaylarlar. Başka kaynaklardan alınan materyaller (örn. çizimler veya tablolar) kullanılıyorsa, yazarlar bu materyali jomat'ta yayınlamak için izin aldıklarını belirten telif hakkı sahibi/sahiplerinden/sahiplerinden yazılı bir beyan göndermelidir. jomat tarafından yayınlanan makalelerin yazarları, jomat'a makaleleri kendi veri tabanlarında sınırsız bir süre boyunca saklama ve makaleleri elektronik ortamda dağıtma ve çoğaltma hakkı verir. Yazarlar, makalelerin başka herhangi bir şekilde kullanılması durumunda orijinal yayınlarına atıfta bulunulması koşuluna bağlı olarak, makalelerinin kalan tüm kullanım haklarını elinde tutar ("orijinal olarak JOMAT'ta yayınlanmıştır").
Yazarlar, makalelerinde rapor edilen araştırmanın ücretli bir danışmanlık ilişkisinin sonucu olup olmadığını veya kendilerinin veya işverenlerinin makalenin konusuyla ilgili finansal çıkarlarının olup olmadığını kapak mektubunda veya başlık sayfasında belirtmelidir. çıkar çatışması oluşturur.
Genel olarak, makaleler herhangi bir uzunlukta olabilir, ancak bağımsız olmalıdır. Ayrıca, yeni bulgular sağlamalı veya yeni yöntemlerle uğraşmalıdırlar.
Veri setleri vb. gibi ek materyaller makale ile birlikte sunulmalıdır.
Gönderim ve yayın ücreti veya sayfa ücreti yoktur.


Gönderme

Yazılar elektronik ortamda gönderilmelidir. Başvuru için Dergipark sisteminde hesap oluşturulması gerekmektedir. Kayıt olmak için tıklayın. (https://dergipark.org.tr/en/register). Tercihen yazarların bir Microsoft Word veya pdf dosyası göndermeleri beklenir. Lütfen makaleyi Journal of Multidisipliner Academic Tourism (Jomat) için hazırlanan şablona uygun olarak hazırlayın. Şablonu indirmek için lütfen buraya tıklayın. Sisteme gönderilen yazıda yazar bilgisi bulunmadığından emin olunuz. Makale dosyasıyla birlikte yazarlardan bir Meta Veri dosyası yüklemeleri istenecektir. Metadata excel dosyasını indirmek için lütfen buraya tıklayın. İndirdiğiniz excel dosyasını doldurmanız gereken iki sayfa bulunmaktadır. Sırasıyla “Meta Veri” ve “Yazar Katkıları” sayfalarını doldurun ve kaydedin. Gönderim aşamasında bu dosyayı makale ile birlikte ek dosya olarak yükleyiniz. Metadata excel dosyası excel makroları içerir. Bu nedenle lütfen aktivasyon işleminizi doldurmaya başlamadan önce yapınız. Makale ve metadata dışında yazarların bir "Başlık Sayfası" yüklemeleri önerilir. Deneysel çalışmalar için veri setinin yüklenmesi de önerilir.

Makale Düzeni
1) Ana belge başlığı (başlık cümle formatında yazılmalıdır. Yani cümlenin sadece ilk kelimesinin ilk harfi büyük olmalıdır), özet, 3 ila 7 anahtar kelime, metin, ekler içermelidir. , notlar, referanslar, her tablo ve şekil. Tablolar ve şekiller yazıya uygun şekilde yerleştirilmelidir. Bildiri içindeki dipnotlar ardışık olarak numaralandırılmalıdır.
2) Özet 150 - 300 kelime olacaktır. Kısa ve gerçek bir özet gereklidir. Özet, araştırmanın amacını, metodolojisini, temel sonuçları ve ana sonuçları kısaca belirtmelidir.
3) Mutlak kelime sayısı şartı yoktur, ancak araştırma notları için hedef uzunluklar her şey dahil 3.000 ila 5.000 kelimedir. Tipik bir el yazması 12.000 kelimeyi geçmeyecektir.

Referanslar
Referans listesi, Web'deki tam metin makalelere köprülerle birlikte metnin sonunda görünmeli ve yeni bir sayfadan başlamalıdır. Kaynaklarda atıfta bulunulan tüm dergiler için sayı numaraları ve sayfalar verilmeli ve APA 7 Stili olmalıdır. APA 7 üzerinden doğru referans için, daha fazla bilgi için aşağıdaki linkler önerilebilir; https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples

formüller
Görüntülenen formüller sağda (1), (2) vb. şeklinde ardışık olarak numaralandırılmalıdır. Tüm karakterler açık bir şekilde tanımlanmalı ve kullanılmalıdır. Standart italik yazı kullanılmalıdır. Metin içindeki formüllere atıfta bulunurken sadece parantez içindeki sayılar kullanılmalıdır, örneğin (1). Cümlelerin başında, parantez içindeki rakamlardan önce "denklem" kelimesi gelmelidir, örneğin Denklem (1).
Tablolar
Tablolar makul sayıda ve boyutta olmalıdır. Sütunlar anlaşılır bir şekilde tasarlanmalı ve açıklamalar tablo gövdesinin altında harfler kullanılarak dipnotlarda verilmelidir. Her sütun başlığındaki ve saplama sütununun her girişindeki yalnızca ilk kelime büyük harfle yazılmalıdır. Başlıklar tabloların üzerinde aşağıdaki gibi biçimlendirilmelidir:
Tablo 1: Ölçüm modelinin sonucu
Not: Kaynak her tablonun altında belirtilmelidir. Tablo yazar(lar) tarafından oluşturulmuşsa aşağıdaki gibi belirtilmelidir:
Kaynak: Yazarların detaylandırılması

Şekiller
Şekiller eksiksiz ve net bir şekilde çizilmiş olmalıdır. Harflerin ve simgelerin karşılaştırılabilir boyutta ve okunabilir olmasını sağlamak için özel dikkat gösterilmelidir. Şekiller bilgi ile aşırı yüklenmemelidir. Rakamların vektörel (ölçeklenebilir ve düzenlenebilir) grafikler olarak sağlanması tercih edilir. Mümkün değilse yüksek çözünürlüklü ve boyutlu bir görüntü sağlanmalıdır. Resmin en az 300 dpi olması önerilir. Ancak görsel içeriğe bağlı olarak daha iyi bir çözünürlük gerekebilir. Etiketleme yapılırken ilk büyük harf kullanılmalıdır. Etiket şeklin altında olmalı ve şöyle görünmelidir:
Şekil: Çalışma bölgesi
Not: Kaynak her Şekil altında belirtilmelidir. Şekil yazar(lar) tarafından oluşturulmuşsa aşağıdaki şekilde belirtilmelidir:
Kaynak: Yazarların detaylandırılması

YAZARIN SÖZLEŞMESİ
Jomat'a makale gönderirken yazarlar şunları onaylar:
Bir makaleye katkıda bulunan tüm yazarlar, ilgili yazarın dergi ile iletişim kurmasına izin verir. Sorumlu yazar, tüm yazarlar adına iletişimden sorumludur ve bu iki taraf arasında herhangi bir onay ve sözleşme yapılacaktır. Yazarlar Jomat'a bildiri göndermekle bu durumu kabul etmiş sayılırlar.
Bir makale için en fazla 7 yazar olması tavsiye edilir.
Sorumlu yazarlar, kendileri ve ortak yazarları adına, makalenin orijinal olduğunu, başka bir hakemli dergide resmi olarak yayınlanmadığını, başka bir dergi tarafından değerlendirilmediğini ve mevcut herhangi bir telif hakkını  (veya diğer üçüncü taraf hakları) ihlal etmediğini garanti eder.;
Makalenin tek yazarları onlar ve bu sözleşmeyi imzalama konusunda tam yetkiye sahipler ve Jomat'a hak verme konusunda başka herhangi bir yükümlülüğü ihlal etmiyorlar. Yasa, makalenin kamu malı olarak yayınlanmasını gerektiriyorsa, gönderim anında Jomat'a bildireceklerdir.
Makalede yasa dışı, iftira niteliğinde veya yayınlandığında sözleşmenin veya güvenin veya gizliliğe verilen taahhüdün ihlali teşkil edecek hiçbir şey içermemesi; makalenin bütünlüğünü sağlamak için gerekli özeni göstermişlerdir. Ellerinden gelenin en iyisini - ve şu anda kabul edilen bilimsel - bilgisine göre, içinde yer alan ve gerçek olduğu iddia edilen tüm ifadeler doğrudur ve makalede yer alan herhangi bir formül veya talimat, doğru bir şekilde takip edildiği takdirde, kullanıcıda herhangi bir yaralanma, hastalık veya hasara neden olmaz.
Makaledeki her içerikten yazar(lar) sorumludur. Bildiri göndererek Jomat'ın tüm kural ve politikalarını kabul etmiş sayılırlar.

Yazarlar, makalelerinin JOMAT tarafından Creative Commons Attribution 4.0 (CC-BY) kapsamında yayınlanabileceğini kabul eder.88x31.png   All the contents of this journal are licensed under a Creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 License (From September 2022) and available as full open access.

© Copyrights of all contents published in this journal are retained by their author(s).