PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Hollywood Sineması'nın Yeni Oryantalist Söylemi ve 300 Spartalı

Yıl 2008, Cilt 5, Sayı 3, 236 - 249, 19.11.2013

Öz

Oryantalizm, kısaca Batı'nın Doğu üzerine olan her türlü çalışması ve fikri olarak tanımlanmaktadır. Batı, Doğu üzerine yaptığı bu çalışmalarla bir yandan Doğulu ülkeleri tanımlamakta, böylece onlar üzerine hakimiyet kurmakta diğer yandan onları ötekileştirerek kendi kimliğini tanımlamaktadır. Böylece bilinen, ötekileştirilen ve üzerinde hakimiyet kurulan Doğu, Batı'nın dünya politikasına hizmet etmekte, emperyalist amaçlarla yeniden kurulmaktadır. Sinema, maniple etme, yönlendirme ve etkileme özelliği ile toplum üzerinde değiştirici, dönüştürücü ve yeni fikirler yaratıcı bir sanat ve kitle iletişim aracıdır. Hollywood sinemasının oryantalist motifleri kullanmasının Batı/Amerika siyasetiyle doğru orantılı olduğu görülmektedir.

Çalışmada Edward Said'in oryantalizme bakış açısı kuramsal temeli oluşturmaktadır. Bu bağlamda oryantalizm tanımlandıktan sonra oryantalizmin Hollywood sinemasına ne şekilde ve hangi kalıplarla yansıdığı ortaya çıkarılmaya çalışılacaktır. Batı'nın ideolojik amaçlarına göre değişen Doğulu tanımının ortaya konulmasında 300 Spartalı filmi özellikle 1991 sonrası bir eğilimi ortaya çıkarmak anlamında seçilmiştir. Filmin analizinde Doğu/Batı karşıtlığını tespit etmek amacıyla karşıtlıkları ortaya çıkaran yapısalcı yaklaşım kıstas alınacaktır. Sonuç olarak, 300 Spartalı filminde Doğu/Batı karşıtlığı kurularak, İran'ın ötekileştirildiği, Hollywood sinemasının izleyicisini oryantalist motiflerle maniple ettiği görülmektedir.

 

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Derleme Makaleler
Yazarlar

Zehra YİĞİT Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 19 Kasım 2013
Gönderilme Tarihi 6 Aralık 2013
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2008, Cilt 5, Sayı 3

Kaynak Göster

APA Yiğit, Z. (2013). Hollywood Sineması'nın Yeni Oryantalist Söylemi ve 300 Spartalı . Selçuk İletişim , 5 (3) , 236-249 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/josc/issue/19017/200697