Yıl 2020, Cilt 13 , Sayı 1, Sayfalar 294 - 313 2020-01-27

DİJİTAL ÇAĞDA MEDYA: MAKİNE ÖĞRENMESİ, ALGORİTMİK HABERCİLİK VE GAZETECİLİKTE İŞLEVSİZ İNSAN SORUNSALI

Serkan BULUT [1]


Bugün yapay zekâ teknolojisi alanında yaşananlar, 1900’lü yılların başlarında birçok toplum için hayal denilebilecek şeylerdir. Tüm yaşam formlarını ve alanlarını derinden etkileyen teknolojik süreç, birçok mesleği olduğu gibi gazetecilik ve habercilik mesleklerini de derinden etkilemektedir. Zaman, emek ve mekân bağımlılığını ortadan kaldıran, her zaman olduğundan çok daha hızlı bir biçimde haber üretim süreçleri sağlayan algoritmik etki, yapay zekâda makine öğrenmesi ile insana özgü bir takım yetenek ve reflekslerin, robotlar tarafından da gerçekleşmesini beraberinde getirmektedir. Teknolojik ilerleme her dönemde stresli ve sancılı dönüşümler yaratmış ve derin etkiler bırakmıştır. Bu ilerlemenin gelecekte ortaya koyabileceği sonuç ise çok daha keskin biçimde belirmeye başlamaktadır. Yapay zekâ yazılımlarının mesleklerde yaygın kullanımı, toplumları büyük nüfuslar halinde duygusal bir çözülmeye götürmektedir. Bu nedenle insanların mesleksiz kalmaları ve işlevsiz birer canlıya dönüşme riski tartışılmaya başlamıştır. Özellikle makine öğrenmesi sayesinde robot yazılımlar insanlar gibi düşünmeye ve hareket etmeye başlamakta ve yeni çözümlerini önceki deneyimlerinden kazandıkları izlenimleri ile oluşturmaktadır. Deyim yerindeyse insan aklına ve öğrenmesine yakın bir yazılım teknolojisi etkisini, iş kollarında ve yer edindiği alanlarda her geçen gün arttırmaktadır. Bu çalışma, yapay zekâ yazılımları ile makine öğrenmesi kavramlarından hareketle yapay zekâ gelişmelerinin insanlar ve meslekler üzerindeki etkisini tartışmaktadır. 

Algoritmik Habercilik, Dijital Medya, İşsizlik, Makine Öğrenmesi, Yapay Zekâ
 • Acemoglu D ve Restrepo P (2018) The Race between Man and Machine: Implications of Technology for Growth, Factor Shares, and Employment, American Economic Review, 108(6), 1488-1542.
 • Anderson C W (2011) Between Creative and Quantified Audiences: Web Metrics and Changing Patterns of Newswork in Local U.S. Newsrooms, Journalism: Theory, Practice, Criticism, 22(5), 550-566.
 • Anderson C W Emily B ve Clay S (2012) Post-industrial Journalism: Adapting to the Present, New York: Tow Center for Digital Journalism, Columbia University.
 • Bakhshi H Frey C B ve Osbourne M (2015) Robotlara Karşı Yaratıcılık: Yaratıcı Ekonomi ve İstihdamın Geleceği, Nesta, Londra.
 • Bilge N (2017) Uzman Görüşleri Bağlamında Haber Üretiminde Otomatikleşme: Robot Gazetecilik, Galatasaray Üniversitesi İleti-ş-im Dergisi, 27, 79-108.
 • Bruckner M Lafleur M ve Pitterle I (2017) Frontier Issues: The Impact of The Technological Revolution on Labour Markets and Income Distribution, https://www.un.org/development/desa/dpad/wp-content/uploads/sites/45/publication/2017_Aug_Frontier-Issues-1.pdf, erişim tarihi: 14.05.2019
 • Carlson M (2015) The Robotic Reporter: Automated Journalism and the Redefinition of Labor, Compositional Forms, and Journalistic Authority, Digital Journalism, 383), 416–431.
 • Caswell D ve Dörr K N (2018) Automated Journalism 2.0: Event-driven narratives, From simple descriptions to real stories, Journalism Practice, 12(4), 477-496, DOI: https://doi.org/10.1080/17512786.2017.1320773
 • Clerwall C (2014) Enter the Robot Journalist: Users’ Perceptions of Automated Content, Journalism Practice 8(5), 519–531.
 • Davenport T H ve Kirby J (2015) Beyond Automation, https://hbr.org/2015/06/beyond-automation, erişim tarihi: 09.07.2019.
 • Dörr K N (2016) Mapping the Field of Algorithmic Journalism. Digital Journalism, Digital Journalism, 486), 700-722.
 • Fengler S ve ark. (2015) How Effective Is Media Self-Regulation? Results from a Comparative Survey of European Journalists. European Journal of Communication, 30(3), 249-266.
 • Fındık H K (2016) Robot Gazetecilik: Gazetecilik İçin Tehdit mi Yoksa Fırsat mı?”, https://digitalage.com.tr/robot-gazetecilik-gazetecilik-icintehdit-mi-yoksa-firsat-mi/, erişim tarihi: 06.01.2019.
 • Frey C B ve Michael A O (2017) The Future of Employment: How Susceptible Are Jobs to Computerisation?, Technological Forecasting and Social Change 114, 254‐280.
 • Garbade M (2018) A Simple Introduction to Natural Language Processing, https://becominghuman.ai/a-simple-introduction-to-natural-language-processing-ea66a1747b32, erişim tarihi: 26.05.2019.
 • Ghuman R ve Ripmi K (2013) Narrative Science: A Review, International Journal of Science and Research (IJSR), 289), 205–207.
 • Graefe A (2016) Guide to Automated Journalism. New York: Tow Center for Digital Journalism, Columbia University. Habertürk (2017) Robotların Yaratacağı İşsizlik Böyle Finanse Edilecek, https://www.haberturk.com/robotlarin-yaratacagi-issizlik-boyle-finanse-edilecek-1741455-ekonomi, erişim tarihi: 14.05.2019.
 • Habertürk (2017) Robotların Yaratacağı İşsizlik Böyle Finanse Edilecek, https://www.haberturk.com/robotlarin-yaratacagi-issizlik-boyle-finanse-edilecek-1741455-ekonomi, erişim tarihi: 14.05.2019.
 • Harari Y N (2018) 21. Yüzyıl İçin 21 Ders, Selin Siral (çev), Kolektif Kitap, İstanbul.
 • Is T (2013) Could Artificial Intelligence Create an Unemployment Crisis?, Communications of the ACM, 56(7), 37-39, DOI: 10.1145/2483852.2483865
 • Jarrahi M H (2018) Artificial Intelligence and the Future of Work: Human-AI Symbiosis in Organizational Decision Making, Business Horizons, 6184), 577-586.
 • Kiser M (2016) Introduction to Natural Language Processing (NLP), https://blog.algorithmia.com/introduction-natural-language-processing-nlp/, erişim tarihi: 26.05.2019.
 • Köse U (Nisan 2019) Yapay Zeka ve Geleceğin Siber Savaşları, Bilim ve Teknik, 76-84.
 • Krasadakis G (2018) Artificial Intelligence: The Impact on Employment and the Workforce, https://medium.com/innovation-machine/artificial-intelligence-3c6d80072416, erişim tarihi: 14.05.2019.
 • Latar N L (2016) Can Robot Journalists replace Human Journalists in the Coverage of Wars? I Saleh and T Knieper (eds), Visual Politics of Wars, Cambridge Scholars Publishing, Cambridge, 171-196.
 • Levy S (2012) Can an Algorithm Write A Better News Story Than a Human Reporter?, https://www.wired.com/2012/04/can-an-algorithm-write-a-better-news-story-than-a-human-reporter/, erişim tarihi: 09.07.2019.
 • Lewis S C ve Zamith R (2017) On the Worlds of Journalism, P J Boczkowski and C W Anderson (eds), Remaking The News: Essays on The Future of Journalism Scholarship In The Digital Age, MIT Press, Cambridge, 111-128.
 • Linden C G (2017) Algorithms for Journalism: The Future of News Work, The Journal of Media Innovations, 4.1, 60-76. DOI: http://dx.doi.org/10.5617/jmi.v4i1.2420, erişim tarihi: 09.07.2019.
 • Manyika J ve ark. (2017) A Future That Works: Automation, Employment And Productivity, McKinsey Global Institute.
 • Marconi F ve Houshmand K (2019) The Role of Journalists in An Era of Algorithms a Guide to Preparing the Newsroom for Humans and Machines, http://digitaltransmedia.digitaltransformers.cat/wp-content/uploads/2018/03/ap_insights_the_role_of_journalists_in_an_era_of_algorithms.pdf, erişim tarihi: 19.05.2019.
 • Mohri M Afshin R ve Ameet T (2018) Foundations of Machine Learning, The MIT press, Cambridge, Massachusetts, London.
 • Montal T ve Zvi R (2017) I, Robot. You, Journalist. Who Is The Author? Authorship, Bylines and Full Disclosure in Automated Journalism, Digital Journalism, 5(7), 829-849.
 • Napoli P M (2011) Audience Evolution: New Technologies and the Transformation of Media Audiences, Columbia University Press, New York.
 • Napoli P M (2014) Automated Media: An Institutional Theory Perspective on Algorithmic Media Production and Consumption, Communication Theory, 24(3), 340-360.Örnebring H (2010) Technology and Journalism-As-Labour: Historical Perspectives, Journalism, 11(1), 57-74.
 • Örnebring H (2010) Technology and Journalism-As-Labour: Historical Perspectives, Journalism, 11(1), 57-74.
 • Petropoulos G (2018) The Impact of Artificial Intelligence on Employment, M Neufeind, J O Reilly, and F Ranft (eds), Work in the Digital Age. Challenges of the Fourth Industrial Revolution, Rowman & Littlefield International Ltd, 119-132.
 • Tartakoff J (2010) AOL’s Patch Aims to Quintuple in Size by Year-End, http://paidcontent.org/2010/08/17/419-aols-patch-aims-to-quintuplein-size-by-year-end/, erişim tarihi: 19.05.2019.
 • Tegmark M (2017) Life 3.0: Being Human in the Age of Artificial Intelligence, Alfred a. Knopf, New York.
 • Verzunov M (2018) Unemployment in the AI Era, https://medium.com/iveyfintechclub/unemployment-in-the-ai-era-fe4548cdbeda, erişim tarihi: 09.06.2019.
 • Weeks L (2014) Media Law and Copyright Implications of Automated Journalism, NYU Journal of Intellectual Property and Entertainment Law, 4, 67-94.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Derleme Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-8252-5262
Yazar: Serkan BULUT (Sorumlu Yazar)
Kurum: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 19 Ağustos 2019
Kabul Tarihi : 21 Ocak 2020
Yayımlanma Tarihi : 27 Ocak 2020

Bibtex @olgu sunumu { josc607201, journal = {Selçuk İletişim}, issn = {}, eissn = {2148-2942}, address = {}, publisher = {Selçuk Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {13}, pages = {294 - 313}, doi = {10.18094/josc.607201}, title = {DİJİTAL ÇAĞDA MEDYA: MAKİNE ÖĞRENMESİ, ALGORİTMİK HABERCİLİK VE GAZETECİLİKTE İŞLEVSİZ İNSAN SORUNSALI}, key = {cite}, author = {Bulut, Serkan} }
APA Bulut, S . (2020). DİJİTAL ÇAĞDA MEDYA: MAKİNE ÖĞRENMESİ, ALGORİTMİK HABERCİLİK VE GAZETECİLİKTE İŞLEVSİZ İNSAN SORUNSALI . Selçuk İletişim , 13 (1) , 294-313 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/josc/issue/52040/607201
MLA Bulut, S . "DİJİTAL ÇAĞDA MEDYA: MAKİNE ÖĞRENMESİ, ALGORİTMİK HABERCİLİK VE GAZETECİLİKTE İŞLEVSİZ İNSAN SORUNSALI" . Selçuk İletişim 13 (2020 ): 294-313 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/josc/issue/52040/607201>
Chicago Bulut, S . "DİJİTAL ÇAĞDA MEDYA: MAKİNE ÖĞRENMESİ, ALGORİTMİK HABERCİLİK VE GAZETECİLİKTE İŞLEVSİZ İNSAN SORUNSALI". Selçuk İletişim 13 (2020 ): 294-313
RIS TY - JOUR T1 - DİJİTAL ÇAĞDA MEDYA: MAKİNE ÖĞRENMESİ, ALGORİTMİK HABERCİLİK VE GAZETECİLİKTE İŞLEVSİZ İNSAN SORUNSALI AU - Serkan Bulut Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Selçuk İletişim JF - Journal JO - JOR SP - 294 EP - 313 VL - 13 IS - 1 SN - -2148-2942 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Selçuk İletişim DİJİTAL ÇAĞDA MEDYA: MAKİNE ÖĞRENMESİ, ALGORİTMİK HABERCİLİK VE GAZETECİLİKTE İŞLEVSİZ İNSAN SORUNSALI %A Serkan Bulut %T DİJİTAL ÇAĞDA MEDYA: MAKİNE ÖĞRENMESİ, ALGORİTMİK HABERCİLİK VE GAZETECİLİKTE İŞLEVSİZ İNSAN SORUNSALI %D 2020 %J Selçuk İletişim %P -2148-2942 %V 13 %N 1 %R %U
ISNAD Bulut, Serkan . "DİJİTAL ÇAĞDA MEDYA: MAKİNE ÖĞRENMESİ, ALGORİTMİK HABERCİLİK VE GAZETECİLİKTE İŞLEVSİZ İNSAN SORUNSALI". Selçuk İletişim 13 / 1 (Ocak 2020): 294-313 .
AMA Bulut S . DİJİTAL ÇAĞDA MEDYA: MAKİNE ÖĞRENMESİ, ALGORİTMİK HABERCİLİK VE GAZETECİLİKTE İŞLEVSİZ İNSAN SORUNSALI. Selçuk İletişim. 2020; 13(1): 294-313.
Vancouver Bulut S . DİJİTAL ÇAĞDA MEDYA: MAKİNE ÖĞRENMESİ, ALGORİTMİK HABERCİLİK VE GAZETECİLİKTE İŞLEVSİZ İNSAN SORUNSALI. Selçuk İletişim. 2020; 13(1): 294-313.
IEEE S. Bulut , "DİJİTAL ÇAĞDA MEDYA: MAKİNE ÖĞRENMESİ, ALGORİTMİK HABERCİLİK VE GAZETECİLİKTE İŞLEVSİZ İNSAN SORUNSALI", Selçuk İletişim, c. 13, sayı. 1, ss. 294-313, Oca. 2020, doi:10.18094/josc.607201