Yıl 2020, Cilt 13 , Sayı 1, Sayfalar 273 - 293 2020-01-27

YENİ MEDYA ARAŞTIRMALARINDA YÖNTEMLER VE ARAÇLAR NE KADAR YENİ? TÜRKİYE’DEKİ LİSANSÜSTÜ TEZLERE DAİR BİR META ANALİZ ÇALIŞMASI

A. Elif POSOS DEVRANİ [1] , İpek KESİCİ [2]


Yeni medya, hem iletişim disiplininde hem de disiplinlerarası çalışma alanlarında sıklıkla karşımıza çıkan bir anahtar kelime olma özelliğini korumaktadır. Yeni medya alanında yapılan akademik çalışmalara bakıldığındaysa, araştırılan aracın özne ya da nesne konumunda olduğu araştırma sorularına cevap aranırken halen geleneksel araştırma yöntemleri ve araçlarının ağırlığı dikkat çekmektedir. Bu çalışmada, dünyadaki yeni medya araştırma yöntemlerindeki yaklaşımlar, Türkiye’deki iletişim çalışmalarında yeni yöntem arayışları ve uygulama örneklerine değinilmiş, son olarak Türkiye’de 2013-2018 yılları arasında “yeni medya” konulu lisansüstü tezlerinin araştırma yöntemleri içerik analizi yöntemiyle değerlendirilmiştir. Dünyadaki yeni medya araştırmalarında kullanılan yöntemlerin, Türkiye’deki öğretim üyeleri tarafından yürütülen çalışmalarda da kullanıldığı ve başarılı örneklere imza atıldığı görülmüştür. Ancak, bu yenilikçi yaklaşımların lisansüstü tezler seviyesinde sıklıkla karşılığının olmadığı, daha çok geleneksel araştırma yöntemleri ve araçları kullanıldığı tespit edilmiştir.

yeni medya, yeni iletişim teknolojileri, araştırma yöntemleri
 • Ahmed W & Lugovic S (2018). Social media analytics: analysis and visualisation of news diffusion using NodeXL. Online Information Review.
 • Ahmed W (2019) Using Twitter as a data source: an overview of social media research tools, https://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2019/06/18/using-twitter-as-a-data-source-an-overview-of-social-media-research-tools-2019/ erişim tarihi: 01.07.2019.
 • Alyanak B Z (2014). Etnografi ve Çevrimiçi Etnografi. M. Binark içinde, Yeni Medya Çalışmalarında Araştırma Yöntem ve Teknikleri. İstanbul : Ayrıntı Yayınları.
 • Anbarlı Ö Z (2017). Dijital Uzamda Yaşamak: Twitter'da Gündelik Hayat. Doktora Tezi. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye.
 • Bayraktutan G, Binark M, Çomu T, Doğu B, İslamoğlu G, & Aydemir T A (2011). Sosyal Medyada 2011 Genel Seçimleri Nitel-Nicel: Arayüzey İncelemesi. Selçuk İletişim Journal of Selcuk Communication , 5-29.
 • Consalvo M & Ess C (2011). The Handbook of Internet Studies. Oxford: Wiley-Blackwell.
 • Çomu T, & İslam H (2014). Web İçeriklerinin Metin Temelli Çözümlenmesi. M. Binark içinde, Yeni Medya Çalışmalarında Araştırma Yöntem ve Teknikleri. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Es E K and Wieringa M and Schäfer T M (2018). Proceedings of the 2nd International Conference on Web Studies. Tool Criticism: From Digital Methods to Digital Methodology. ACM.
 • Jensen K (2011). New media, old methods–Internet methodologies and the online/offline divide. M. Consalvo, & C. Ess içinde, The Handbook of Internet Studies (s. 43-58). Oxford: Wiley-Blackwell.
 • Kalyon A, Balcı İ & Şahin M (2016). İnternet bağımlılığının medyada yansımaları. Journal of Human Sciences, 2521-2532.
 • Koolen M, van Gorp J, & van Ossenbruggen J (2017). Lessons Learned from a Digital Tool Criticism Workshop. Benelux, Benelux, Hollanda.
 • Manovich L (2012). How to Compare One Million Images? B. D.M içinde, Understanding Digital Humanities (s. 249-278). London: Palgrave Macmillan.
 • Mert E (2014). Anket, Çevrimiçi Anket Tekniği ve Çevrimiçi'nde Anket Uygulaması. M. Binark içinde, Yeni Medya Çalışmalarında Araştırma Yöntem ve Teknikleri. İstanbul : Ayrıntı Yayınları .
 • Morva O (2017). Chicago Sosyoloji Okulu’nun Etnografik Mirasını Yeniden Okumak: Dijital Etnografi Çağında Sembolik Etkileşimcilik. Moment Dergi Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Kültürel Çalışmalar Dergisi, 135-154.
 • Narin B (2018). A Netnography Study About Wapa as a Mobile Dating Application. Journal of Cultural Studies, Faculty of Communication, Hacettepe University, 343-367.
 • Odijk J (2019). ehumanities.nl. ehumanities.nl: https://www.ehumanities.nl/clariah/ erişim tarihi: 03.04.2019
 • Rymes B and Leone, A R (2014). Citizen Sociolinguistics:A New Media Methodology for Understanding Language and Social Life. Working Papers in Educational Linguistics, 26-43.
 • Smith A M and Rainie L and Himelboim I (2014). Mapping Twitter Topic Networks: From Polarized Crowds to Community Clusters. Pew Research Center , 1-57.
 • Van Es K, Wieringa M, & Schäfer T M (2018). Tool criticism: From Digital Methods to Digital Methodology. International Conference on Web Studies. Paris: ACM.
 • Yanık A (2017). Sosyal Medyada Yükselen Nefret Söyleminin Temelleri. Global Media Journal TR Edition, 8(15), 364-383.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-9550-3879
Yazar: A. Elif POSOS DEVRANİ (Sorumlu Yazar)
Kurum: Türk-Alman Üniversitesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-5629-3197
Yazar: İpek KESİCİ
Kurum: Türk-Alman Üniversitesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 29 Ağustos 2019
Kabul Tarihi : 22 Ocak 2020
Yayımlanma Tarihi : 27 Ocak 2020

Bibtex @araştırma makalesi { josc612535, journal = {Selçuk İletişim}, issn = {}, eissn = {2148-2942}, address = {}, publisher = {Selçuk Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {13}, pages = {273 - 293}, doi = {10.18094/josc.612535}, title = {YENİ MEDYA ARAŞTIRMALARINDA YÖNTEMLER VE ARAÇLAR NE KADAR YENİ? TÜRKİYE’DEKİ LİSANSÜSTÜ TEZLERE DAİR BİR META ANALİZ ÇALIŞMASI}, key = {cite}, author = {Posos Devrani̇, A. Elif and Kesi̇ci̇, İpek} }
APA Posos Devrani̇, A , Kesi̇ci̇, İ . (2020). YENİ MEDYA ARAŞTIRMALARINDA YÖNTEMLER VE ARAÇLAR NE KADAR YENİ? TÜRKİYE’DEKİ LİSANSÜSTÜ TEZLERE DAİR BİR META ANALİZ ÇALIŞMASI . Selçuk İletişim , 13 (1) , 273-293 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/josc/issue/52040/612535
MLA Posos Devrani̇, A , Kesi̇ci̇, İ . "YENİ MEDYA ARAŞTIRMALARINDA YÖNTEMLER VE ARAÇLAR NE KADAR YENİ? TÜRKİYE’DEKİ LİSANSÜSTÜ TEZLERE DAİR BİR META ANALİZ ÇALIŞMASI" . Selçuk İletişim 13 (2020 ): 273-293 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/josc/issue/52040/612535>
Chicago Posos Devrani̇, A , Kesi̇ci̇, İ . "YENİ MEDYA ARAŞTIRMALARINDA YÖNTEMLER VE ARAÇLAR NE KADAR YENİ? TÜRKİYE’DEKİ LİSANSÜSTÜ TEZLERE DAİR BİR META ANALİZ ÇALIŞMASI". Selçuk İletişim 13 (2020 ): 273-293
RIS TY - JOUR T1 - YENİ MEDYA ARAŞTIRMALARINDA YÖNTEMLER VE ARAÇLAR NE KADAR YENİ? TÜRKİYE’DEKİ LİSANSÜSTÜ TEZLERE DAİR BİR META ANALİZ ÇALIŞMASI AU - A. Elif Posos Devrani̇ , İpek Kesi̇ci̇ Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Selçuk İletişim JF - Journal JO - JOR SP - 273 EP - 293 VL - 13 IS - 1 SN - -2148-2942 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Selçuk İletişim YENİ MEDYA ARAŞTIRMALARINDA YÖNTEMLER VE ARAÇLAR NE KADAR YENİ? TÜRKİYE’DEKİ LİSANSÜSTÜ TEZLERE DAİR BİR META ANALİZ ÇALIŞMASI %A A. Elif Posos Devrani̇ , İpek Kesi̇ci̇ %T YENİ MEDYA ARAŞTIRMALARINDA YÖNTEMLER VE ARAÇLAR NE KADAR YENİ? TÜRKİYE’DEKİ LİSANSÜSTÜ TEZLERE DAİR BİR META ANALİZ ÇALIŞMASI %D 2020 %J Selçuk İletişim %P -2148-2942 %V 13 %N 1 %R %U
ISNAD Posos Devrani̇, A. Elif , Kesi̇ci̇, İpek . "YENİ MEDYA ARAŞTIRMALARINDA YÖNTEMLER VE ARAÇLAR NE KADAR YENİ? TÜRKİYE’DEKİ LİSANSÜSTÜ TEZLERE DAİR BİR META ANALİZ ÇALIŞMASI". Selçuk İletişim 13 / 1 (Ocak 2020): 273-293 .
AMA Posos Devrani̇ A , Kesi̇ci̇ İ . YENİ MEDYA ARAŞTIRMALARINDA YÖNTEMLER VE ARAÇLAR NE KADAR YENİ? TÜRKİYE’DEKİ LİSANSÜSTÜ TEZLERE DAİR BİR META ANALİZ ÇALIŞMASI. Selçuk İletişim. 2020; 13(1): 273-293.
Vancouver Posos Devrani̇ A , Kesi̇ci̇ İ . YENİ MEDYA ARAŞTIRMALARINDA YÖNTEMLER VE ARAÇLAR NE KADAR YENİ? TÜRKİYE’DEKİ LİSANSÜSTÜ TEZLERE DAİR BİR META ANALİZ ÇALIŞMASI. Selçuk İletişim. 2020; 13(1): 273-293.
IEEE A. Posos Devrani̇ ve İ. Kesi̇ci̇ , "YENİ MEDYA ARAŞTIRMALARINDA YÖNTEMLER VE ARAÇLAR NE KADAR YENİ? TÜRKİYE’DEKİ LİSANSÜSTÜ TEZLERE DAİR BİR META ANALİZ ÇALIŞMASI", Selçuk İletişim, c. 13, sayı. 1, ss. 273-293, Oca. 2020, doi:10.18094/josc.612535