Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Some Observations on and Proposals for Accessibility in Television News

Yıl 2020, Cilt 13, Sayı 2, 839 - 865, 01.07.2020

Öz

This paper focuses on the accessibility of television news for viewers with sensory impairment. Based on a qualitative analysis of a sample of 20 news items broadcast on 15 different channels, the paper aims to illustrate that accessibility is directly influenced by the properties and organization of signs presented through the visual and auditory communication channels. Experimental findings of former studies indicate that corresponding auditory-verbal and visual content which reinforce each other help viewers recall the message correctly. Lack of channel correspondence and a screen design with too many areas of interest distract attention and reduce information recall. The data of the present study suggest that a mismatch between auditory and visual signs may have an adverse effect on accessibility. On the other hand, selecting highly relevant visuals that reinforce the verbal message and synchronizing them with subtitles that emphasize key points may enhance accessibility. Therefore, it is argued that more accessible news for everyone can be achieved provided that the signs concerned are organized by making use of channel correspondence and audiovisual redundancy during the news production process in accordance with universal design.

Kaynakça

 • Baş N (2016) Görsel-İşitsel Çeviri, Dublaj ve Sesli Betimleme, Grafiker Yayınları, Ankara.
 • Bliss E (1994) Writing news for broadcast, Columbia Univ. Press, New York.
 • Brosius H, Donsbach W, Birk M (1996) How do text-picture relations affect the informational effectiveness of television newscasts? Journal of Broadcasting & Electronic Media, 40, 180–196.
 • Delabastita D (1989) Translation and mass-communication: film and TV translation as evidence of cultural dynamics, Babel, 35 (4), 193-218.
 • Drew D G ve Grimes T (1987) Audio-visual redundancy and TV news recall, Communication Research, 14, 452–461.
 • Grimes T (1990) Audio-video correspondence and its role in attention and memory, Educational Technology Research and Development, 38 (3), 15-25.
 • Josephson S ve Holmes M E (2006) Clutter or content? How on-screen enhancements affect how TV viewers scan and what they learn. Meeting of the Association for Computing Machinery, New York.
 • Okyayuz A Ş ve Kaya M (2016) Erişim çağında azınlığa gönderim ve bir çeviri türü olarak sesli betimleme, International Journal of Social Science, 51 (3), 15-32.
 • Radyo Televizyon Üst Kurulu (2007) Özürlülerin Televizyon İzleme/Dinleme Eğilimleri Araştırması, RTÜK, Ankara.
 • Radyo Televizyon Üst Kurulu (2018) Televizyon İzleme Eğilimleri Araştırması 2018, RTÜK, Ankara.
 • Radyo Televizyon Üst Kurulu (2019) Sağırların, İşitme ve Görme Engellilerin Görsel-İşitsel Medya Hizmetlerine Erişiminin İyileştirilmesi Çalıştayı Sonuç Bildirisi, RTÜK, Ankara.
 • Reese S D (1983) Improving Audience Learning from Television News through Between-Channel Redundancy, Annual Meeting of the Association for Education in Journalism and Mass Communication, 6-9 Ağustos 1983, Corvalis.
 • Rodrigues R, Veloso A ve Mealha O (2016) Influence of the graphical layout of television news on the viewers: An eye tracking study, Observatorio (OBS) Journal, 10, 67–82.
 • Romero Fresco P (2012) Quality in Live subtitling: The Reception of Respoken Subtitles in the UK, A Remael, P Orero ve M Carroll (haz.) Audiovisual Translation and Media Accessibility at the Crossroads. Media for All 3, Rodopi, Amsterdam, 111-131.
 • Sanford J A (2012) Universal Design as a Rehabilitation Strategy Design for the Ages, Springer, New York.
 • Tanış-Polat N (2009) Çeviribilim ve Dilbilim Bağlamında Türkiye’de Sesli Betimlemenin Yeri ve Önemi, Dilbilim Araştırmaları, 2009 (I), 1-10.
 • Ünlüer A O (2016) Ana Akım Medyada Haberler: Televizyon ve Gazetelerin Haber Seçimleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz, Selçuk İletişim, 9 (2), 138-158.

Televizyon Haberlerinde Erişilebilirlik Üzerine Bazı Gözlem ve Öneriler

Yıl 2020, Cilt 13, Sayı 2, 839 - 865, 01.07.2020

Öz

Bu çalışmada televizyon haberlerinin duyusal engeli olan izleyiciler açısından erişilebilirlik düzeyi ele alınmıştır. 15 farklı kanala ait 20 haberden oluşan örneklem, nitel yöntemle çözümlenerek erişilebilirliğin görsel ve işitsel iletişim kanallarından sunulan göstergelerin nitelik ve düzenleniş biçiminden doğrudan etkilendiği gösterilmeye çalışılmıştır. Önceki araştırmaların deneysel bulgularına göre, birbirini pekiştiren işitsel-sözel ve görsel içerik, haberin iletisinin doğru anımsanmasına katkıda bulunmaktadır. Görüntü-ses uyumsuzluğu ve çok sayıda ilgi merkezi içeren ekran tasarımıysa dikkat dağıtarak iletinin anımsanmasını güçleştirmektedir. Bu çalışmanın verileri, kanallararası uyumsuzluğun erişilebilirliği olumsuz yönde etkileyebileceğini göstermiştir. Sözel iletiyi pekiştiren görsellerin seçilerek haberin anafikrini veren altyazılarla anuyumlu olarak sunulması ise erişilebilirliği arttırabilir. Bu nedenle, haber göstergelerinin, evrensel tasarım ilkesi doğrultusunda haber üretim sürecinde, kanallararası uyum ve görsel-işitsel artıklıktan yararlanılarak düzenlendiği takdirde herkes için daha erişilebilir haberler sunulabileceği savı ileri sürülmüştür.

Kaynakça

 • Baş N (2016) Görsel-İşitsel Çeviri, Dublaj ve Sesli Betimleme, Grafiker Yayınları, Ankara.
 • Bliss E (1994) Writing news for broadcast, Columbia Univ. Press, New York.
 • Brosius H, Donsbach W, Birk M (1996) How do text-picture relations affect the informational effectiveness of television newscasts? Journal of Broadcasting & Electronic Media, 40, 180–196.
 • Delabastita D (1989) Translation and mass-communication: film and TV translation as evidence of cultural dynamics, Babel, 35 (4), 193-218.
 • Drew D G ve Grimes T (1987) Audio-visual redundancy and TV news recall, Communication Research, 14, 452–461.
 • Grimes T (1990) Audio-video correspondence and its role in attention and memory, Educational Technology Research and Development, 38 (3), 15-25.
 • Josephson S ve Holmes M E (2006) Clutter or content? How on-screen enhancements affect how TV viewers scan and what they learn. Meeting of the Association for Computing Machinery, New York.
 • Okyayuz A Ş ve Kaya M (2016) Erişim çağında azınlığa gönderim ve bir çeviri türü olarak sesli betimleme, International Journal of Social Science, 51 (3), 15-32.
 • Radyo Televizyon Üst Kurulu (2007) Özürlülerin Televizyon İzleme/Dinleme Eğilimleri Araştırması, RTÜK, Ankara.
 • Radyo Televizyon Üst Kurulu (2018) Televizyon İzleme Eğilimleri Araştırması 2018, RTÜK, Ankara.
 • Radyo Televizyon Üst Kurulu (2019) Sağırların, İşitme ve Görme Engellilerin Görsel-İşitsel Medya Hizmetlerine Erişiminin İyileştirilmesi Çalıştayı Sonuç Bildirisi, RTÜK, Ankara.
 • Reese S D (1983) Improving Audience Learning from Television News through Between-Channel Redundancy, Annual Meeting of the Association for Education in Journalism and Mass Communication, 6-9 Ağustos 1983, Corvalis.
 • Rodrigues R, Veloso A ve Mealha O (2016) Influence of the graphical layout of television news on the viewers: An eye tracking study, Observatorio (OBS) Journal, 10, 67–82.
 • Romero Fresco P (2012) Quality in Live subtitling: The Reception of Respoken Subtitles in the UK, A Remael, P Orero ve M Carroll (haz.) Audiovisual Translation and Media Accessibility at the Crossroads. Media for All 3, Rodopi, Amsterdam, 111-131.
 • Sanford J A (2012) Universal Design as a Rehabilitation Strategy Design for the Ages, Springer, New York.
 • Tanış-Polat N (2009) Çeviribilim ve Dilbilim Bağlamında Türkiye’de Sesli Betimlemenin Yeri ve Önemi, Dilbilim Araştırmaları, 2009 (I), 1-10.
 • Ünlüer A O (2016) Ana Akım Medyada Haberler: Televizyon ve Gazetelerin Haber Seçimleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz, Selçuk İletişim, 9 (2), 138-158.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Mine GÜVEN> (Sorumlu Yazar)
MEF ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-1675-4478
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Temmuz 2020
Başvuru Tarihi 13 Şubat 2020
Kabul Tarihi 11 Nisan 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 13, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Güven, M. (2020). Televizyon Haberlerinde Erişilebilirlik Üzerine Bazı Gözlem ve Öneriler . Selçuk İletişim , 13 (2) , 839-865 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/josc/issue/55089/688946