Değerlendirme Süreci

Dergimizde çift kör hakemlik uygulanmaktadır.

Yayımlanmak üzere gönderilen çalışmaların orijinal olması ve daha önce başka bir dergide yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekmektedir.

Gelen makaleler, öncelikle şekil ve esas yönünden editör kurulunca değerlendirilir. Bu açıdan uygun bulunmayan makaleler yazarlarına geri gönderilirken, uygun bulunanlar hakemlere yönlendirilir.

Bilimsel açıdan incelenen makaleler;

-          Her iki hakem tarafından "yayımlanabilir" raporu verildiği takdirde yayımlanır.

-         Hakemlerden biri "yayımlanabilir", diğeri "yayımlanamaz" raporu verdiği takdirde makale üçüncü bir hakeme gönderilir ve üçüncü hakemin raporu doğrultusunda   karar verilir.

-      Hakemlerden biri veya her ikisinin de "düzeltmelerden sonra yayımlanabilir" raporu verdiği takdirde, maketleler gerekli düzenlemeler yapılmak üzere yazarlarına geri gönderilir.

Hakemlik sürecinde, yazarlar ve hakemler doğrudan iletişime geçmemekte, gerekli iletişim editörler tarafından e-posta aracılığıyla sağlanmaktadır.

Dergide yayımlanan tüm çalışmalar, kamu ve tüzel kişilerce, gerekli atıflar verilmek koşuluyla kullanıma açık olup dergide yayımlanmış çalışmaların tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Dergide akademik makaleler dışında saha çalışması notları, söyleşiler, kongre ve çalıştay notları ve kitap tanıtım yazılarına da yer verilmektedir. 

17387  17388  18992 18993 18997 19046 197372014220988 20992