Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Sosyal Bilimler ve Eğitim Dergisi (JOSSE), 2018 yılında yayın hayatına başlayan uluslararası, hakemli, açık erişimli ve ücretsiz bir dergidir. Yılda iki kez Mayıs ve Ekim aylarında yayın yapmaktadır.
JOSSE, öncelikleri arasında yüksek yayıncılık standartlarının sağlanması yer almaktadır. Derginin bu önceliği doğrultusunda önemli bir konu olan yayın etiği, editör kurulları, hakemler ve yazarlar tarafından etik standartları karışılmaya yönelik olmalı ve yayın etiğine özen gösterilmelidir.
Etik davranış standartlarına uygunluk bu nedenle ilgili tüm taraflardan beklenmektedir: Yazarlar, Editörler, Hakemler ve Yayıncı.

1. Makale Gönderimi
Makalelerin Türkçe veya İngilizce olarak gönderimi ve takibi DergiPark sistemi web https://dergipark.org.tr/tr/pub/josse sayfamızdan bütün süreç elektronik olarak yapılmaktadır.
Yazarların öncelikle DergiPark sistemine araştırmacılar için web adresinden kayıt olmaları gerekmektedir. Kayıtlı olan yazarlar için Sosyal Bilimler ve Eğitim Dergisinin Makale Gönder adımları takip edilmelidir. Yazarların makale gönderme aşamasından önce derginin ana sayfasından yer alan Amaç ve Kapsam, Araştırma ve Yayın Etiği, Yazım Kuralları, ve diğer bölümleri incelenerek dikkate alınmalıdır. Araştırmacılar makaleleri için derginin Makale Şablonunu kullanmalıdır.
2. Ön Kontrol
Makalelerin, değerlendirme aşamasına geçmeden önce yazım kuralları, benzerlik raporu, etik kurul raporu ve telif hakkı formu dosyalarının olması ve uygunluğu açısından editör kurulu tarafından incelenir. Yayın ilkeleri ve yazım kurallarına uymayan, eksik dosyası olan makaleler düzeltilmesi ve tamamlaması için Ön Kontrol aşamasında yazara iade edilir.
3. Hakem İncelemesi
Tüm dosyaları sisteme yüklenmiş olan, belirlenen yayın ilkeleri ve yazım kurallarına uygun olan makaleler ise değerlendirmek üzere editör kurulu tarafından belirlenen en az iki hakeme gönderilir. Bu süreç çift kör hakemlik olarak devam ettirilir. Süreç boyunca yazar ve hakem bilgileri her iki taraf için de gizli tutulmaktadır. Hakemler uzmanlık alanlarına göre makalelerin değerlendirilme süreci için editör kurulu tarafından seçilir. Hakem dönüşleri de değerlendirme raporları veya ilgili düzenleme dosyaları ile sistem üzerinden editöre iletilir.
Hakemlik sürecinde, yazarlar ve hakemler doğrudan iletişime geçmemekte, gerekli iletişim editörler tarafından DergiPark e-posta aracılığıyla sağlanmaktadır. Hakem raporlarının yazara, yazar düzenlemelerin hakeme iletilmesi editör kurulu tarafından gerçekleştirilir.
4. Değerlendirmeler ve Düzenleme
Hakem değerlendirmesi, editörün editoryal kararlar almasına yardımcı olur ve yazarla yapılan editoryal iletişimler yoluyla da yazara makaleyi geliştirmede yardımcı olabilir.
Bilimsel açıdan incelenen makaleler;
-Her hakem tarafından "yayımlanabilir" raporu verildiği takdirde yayımlanır.
- Hakemlerden biri "yayımlanabilir", diğeri "yayımlanamaz" raporu verdiği takdirde makale üçüncü bir hakeme gönderilir ve üçüncü hakemin raporu doğrultusunda karar verilir.
-Hakemlerin düzeltme öngörmesi halinde, makale yazara gerekli düzeltmeleri yapması için geri gönderilir. Yazar tarafından düzeltmeler en geç bir ay içinde yapılarak dergiye iletilir. Düzeltilmiş makale yeniden hakemlerce değerlendirmeye alınır. Makale değerlendirme aşamasında hakem görüşüne yazar tarafından itiraz gelmesi halinde, başka bir hakem görüşüne başvurulur.
- Hakemlerden biri veya her ikisinin de "düzeltmelerden sonra yayımlanabilir" raporu verdiği takdirde, makaleler gerekli düzenlemeler yapılmak üzere yazarlarına geri gönderilir.
İki hakemin olumlu görüşünü alan makaleler yayın kurulu kararı ile kabul edilebilirken, iki hakemin olumsuz görüş bildirdiği makaleler ise reddedilir.
5. Yayımlanma
En az iki hakemin "yayımlanabilir" görüşünü alan makaleler yayın portföyüne alınarak Yayın Kurulu’nun belirlediği sıraya göre web https://dergipark.org.tr/tr/pub/josse sayfamızda açık erişimli olarak yayımlanır. Hakemler tarafından olumlu görüş almış olsa dahi makalelerin yayımlanması yayın kurulu kararına bağlıdır.
Sosyal Bilimler ve Eğitim Dergisi (JOSSE), değerlendirilmek ve yayınlanmak üzere gönderilen tüm makaleler, özgünlük, etik durumlar ve faydalı katkılar için en az çift kör hakem incelmelerine tabi tutulur. Editör ve hakem kararları dergide makalelerin yayımlanmasında tek araç ve nihai olacaktır.
6. Makalenin Geri Çekilme Durumu
Dergimize gönderilen makaleler ön kontrol aşamasındayken yazarlar tarafından geri çekilebilir. Değerlendirme aşamasına geçmiş makalelerin geri çekilmesi mümkün değildir. 

17387  17388  18992 18993 18997 19046 197372014220988 20992