Yazım Kuralları

Dergiye gönderilen makaleler APA 6 standartlarına uygun şekilde makale şablonunda düzenlenmiş olmalıdır.

Makale şablonuna BURADAN ulaşabilirsiniz. Yazım kuralları şablonda her bölüm için açıkça belirtilmiştir. Dergiye gönderilen makaleler şablona ve şablonda yer alan yazım kurallarına uygun olmalıdır.

Yazarların Benzerlik Raporunu, Telif Hakkı Formunu, Etik Kurul Beyanını, makale gönderim aşamasında yüklemeleri gerekmektedir.

*Etik kurul beyanı gerektirmeyen çalışmalar için resmi beyan yüklenmelidir. 

Başlık: Her Kelimenin İlk Harfi Büyük Olacak Şekilde Makale Başlığı 16 punto Times New Roman yazı tipiyle yazılmalıdır.

Öz: Özün 250 kelimeyi geçmemesi, 11 punto ve Times New Roman yazı tipiyle şablonda ilgili alana yazılması gerekir.

Makale Türü: Makale Derleme, Araştırma Makalesi, Olgu sunumu, Kitap İncelemesi şeklinde belirtilmesi gerekir.

Sorumlu Yazar İletişim Bilgileri: Şablonda belirtilen yazar bilgileri Orcid dahil eklenmelidir.

Giriş: Makale 12 punto Times New Roman yazı tipi ile yazılacaktır. Satır aralığı 1,0 olacak ve yazı iki yana yaslı olarak düzenlenecektir. Kenar boşlukları alt, sağ ve soldan 2.5, üstten ise paragraflar için 2.75 olarak ayarlanacaktır. Makalede ana başlıklar ve alt başlıklar kalın (bold) ve ortada (girintisiz) olarak yazılmalıdır. Ana ve alt başlıkların bütün harfleri büyük yazılmalıdır. Başlıklar en çok 4 düzeye kadar bölümlendirilmelidir. Ana başlıklarından önce ve sonra 1 satır boşluk bırakılmalı, alt başlıklardan önce ise 1 boşluk bırakılıp sonrasında boşluk bırakılmamalıdır. Makale APA 6 formatına göre yazılmalıdır: https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/10837 
Makalenin konusu, amacı, problem durumu, araştırma soruları, çalışmanın önemi, alana katkısı bu bölümde yer alır. Ayrıca alan taraması ve problem tespiti de bu kısımda yer almalıdır. Giriş kısmının uzunluğu yazara bağlıdır, fakat makalenin kabul edilebilmesi için yeterli bir giriş yazısı beklenmektedir.

Yöntem: Alt başlıktan önce bir boşluk bırakılmalı, sonrasında ise boşluk bırakılmamalıdır. Paragraflar arasında ise boşluk bırakılmamalıdır. Makale APA 6 formatına göre yazılmalıdır: https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/10837 

Bulgular: Makale içindeki tüm tablo, şekil, resim ve grafikler metnin uygun yerlerinde ardışık olarak numaralandırılmış bir şekilde iki yana yaslı olarak gösterilmelidir. Tablo, şekil, resim ve grafikler APA kurallarına uygun olarak düzenlenmelidir. Her tablo, şekil, resim veya grafiğe bir başlık verilmelidir. Başlık; tablo, şekil veya grafiğin üstünde, sola dayalı, yalnızca kelimelerin baş harfleri büyük olacak şekilde ve 12 punto olarak yer almalıdır. Makale APA 6 formatına göre yazılmalıdır: https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/10837 

Sonuç ve Tartışma: Makale içindeki tüm tablo, şekil, resim ve grafikler metnin uygun yerlerinde ardışık olarak numaralandırılmış bir şekilde iki yana yaslı olarak gösterilmelidir. Tablo, şekil, resim ve grafikler APA kurallarına uygun olarak düzenlenmelidir. Her tablo, şekil, resim veya grafiğe bir başlık verilmelidir. Başlık; tablo, şekil veya grafiğin üstünde, sola dayalı, yalnızca kelimelerin baş harfleri büyük olacak şekilde ve 12 punto olarak yer almalıdır. Makale APA 6 formatına göre yazılmalıdır: https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/10837 

Öneriler: Makalede kullanılan her türlü kaynak kaynakça bölümünde yer almalıdır. Kullanılan kaynaklar nitelik (tez, kitap, makale, rapor vb.) yapılmaksızın yazar soyadına göre alfabetik olarak sıraya konulmalıdır. Aynı yazarın eserleri “en yeni tarihli” olandan başlanarak kaynakçaya yerleştirilmelidir. Makale APA 6 formatına göre yazılmalıdır: https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/10837 

Kaynakça: APA 6 formatına göre yazılmalıdır: https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/10837 


*Makale Şablonunu indirerek şablon içerisinde çalışmalarınızı sürdürünüz. 

17387  17388  18992 18993 18997 19046 197372014220988 20992