Yıl 2016, Cilt 13 , Sayı 2, Sayfalar 34 - 45 2016-05-05

Ziraat Fakültesi Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıklarının Belirlenmesi

Ahmet ŞAHİN [1] , Cevahir KAYNAKÇI [2] , Yeşim AYTOP [3]


Sosyal medya iletişim ve eğitim alanlarında özellikle üniversite öğrencileri tarafından yaygın bir sanal araç olarak kullanılmaktadır. Araştırmanın amacı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde öğrenim gören Ziraat Fakültesi öğrencilerinin sosyal medya kullanım amaçları ve sosyal medya kullanımını etkileyen faktörlerin belirlenmesidir. Araştırmanın ana materyalini 384 öğrenci ile yüz yüze yapılan anketlerden elde edilen veriler oluşturmaktadır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler ve ki kare testinden yararlanılmıştır. Araştırma bulgularına göre öğrencilerin tamamı internet kullanmakta ve ortalama internet kullanım süresi 13.75 sa/hafta’dır. Öğrencilerin internet kullanım süresinin %84.0’nü sosyal medyada geçirdikleri tespit edilmiştir. Öğrencilerin % 82.29’nun sosyal medya hesabı olduğu ve öğrencilerin % 73.70’inin Facebook, %28.65’inin ise Twitter hesabına sahip olduğu tespit edilmiştir. Ziraat Fakültesi öğrencilerinin çoğunluğu mesleki konulardaki Twitter ve Facebook hesaplarını takip etmemektedir. Bu konuda ilgili paydaşlarda farkındalık ve gündem oluşturulması yararlı olacaktır.
İnternet, Sosyal medya, Ziraat Fakültesi, Öğrenci
 • Akıncı Vural, Z.B. ve Bat, M. 2010. Yeni Bir İletişim Ortamı Olarak Sosyal Medya: Ege Üniversitesi İletişim Fakültesine Yönelik Bir Araştırma, Journal of Yasar University 20(5):3348‐3382
 • Akyazı, E. ve Ünal, A. T. (2013). İletişim Fakültesi Öğrencilerinin Amaç, Benimseme, Yalnızlık Düzeyi İlişkisi Bağlamında Sosyal Ağları Kullanımı. Global Media Journal Turkish Edition. 6 (3): 1-24
 • Anonim, 2014 Global Digital Statics, http://etonpreneurs.com/uploads/Global%20Soci al,%20Digital%20&%20Mobile%20Statistics,%20Jan%202014.pdf (Erişim tarihi: 13.03.2015)
 • Collins, M., 1986. Sampling (Editör: R. Worcester ve ark. 1986), Consumer Market Research Handbook. Elsevier Sci. Pub. Company Inc.
 • Fuat, N. ve Him, T. 2013. Üniversite Öğrencilerinin İnternet Kullanım
 • Durumları ve Saldırganlık Düzeyleri Arasındaki Korelasyon: GAÜ Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Öğrencilerinde İnternet Kaynaklı Tutum Değişiklikleri. II. International Conference on Communication, Media, Techology and Design. 02-04 May .
 • Ilagan, F.T. 2013. An Analysis on The İmpact of Social Media on College Students' Academic Performance.http://www.academia.edu/4418324/An_Analysis_on_the_impact_of_Social_Media_on_College_Students Academic_Performance. Erişim Tarihi: 08.03.2015.
 • Junco, R., Heibergert,G., Loken,E. 2010. The Effect of Twitter on College Student Engagement and Grades, Journal of Computer Assisted Learning 27(2): 119-132
 • Karaman, S., Yıldırım, S. ve Kaban, A., 2008. Öğrenme 2.0 Yaygınlaşıyor: Web 2.0 Uygulamalarının Eğitimde Kullanımına İlişkin Araştırmalar ve Sonuçları. İnet-tr’08- XIII. Türkiye’de İnternet Konferansı Bildirileri. 22-23 Aralık ,Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • Li, C. 2007. How Consumers Use Social Networks. For Interactive Marketing Professionals, June 21: 1-11.
 • ODTÜ ve TİB 2011. Çocukların Sosyal Paylaşım Sitelerini Kullanım Alışkanlıkları Araştırması Raporu. Ankara. Ulaştırma Bakanlığı İnternet Kurulu.
 • Otrar, M. ve Argın, F.S. 2014. Öğrencilerin Sosyal Medyaya İlişkin Tutumlarının Kullanım Alışkanlıkları Bağlamında İncelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi. 3(1). ISSN:2146–9199.
 • Önerli, B. 2014. İnternet ve Sosyal Medya Kullanım İstatistikleri 2014.Digital Ajans Sektörel Haberler Kategorisi. http://www.dijitalajanslar.com/internet-ve-sosyal-medya-kullanici-istatistikleri-2014/ Erişim Tarihi:05.03.2015.
 • Palaz, S. ve Boz, İ. 2008. Üniversite Mezunu Yetişkinlerin Farklı Organizasyonlarda Gönüllü Hizmet Vermesini Etkileyen Faktörler Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,11(19):95-106
 • Rhoades, E. ve Aue, K. 2010. Social Agriculture: Adoption of Social Media by Agricultural Editors and Broadcasters. http://agrilife.org/saas/files/2011/02/rhoades2.pdf Erişim Tarihi: 07.05.2015.
 • Yıldırım, N. Ve Varol, A., 2013. Sosyal Ağlarda Güvenlik: Bitlis Eren ve Fırat Üniversitelerinde Gerçekleştirilen Bir Alan Çalışması, Türkiye Bilişim Vakfı Bilgisayar Bilimleri Dergisi, 7(7)
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Ahmet ŞAHİN

Yazar: Cevahir KAYNAKÇI

Yazar: Yeşim AYTOP

Tarihler

Başvuru Tarihi : 6 Temmuz 2015
Kabul Tarihi : 16 Aralık 2019
Yayımlanma Tarihi : 5 Mayıs 2016

Bibtex @ { jotaf201629, journal = {Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1302-7050}, eissn = {2146-5894}, address = {}, publisher = {Namık Kemal Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {13}, pages = {34 - 45}, doi = {}, title = {Ziraat Fakültesi Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıklarının Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {ŞAHİN, Ahmet and KAYNAKÇI, Cevahir and AYTOP, Yeşim} }
APA ŞAHİN, A , KAYNAKÇI, C , AYTOP, Y . (2016). Ziraat Fakültesi Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıklarının Belirlenmesi. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi , 13 (2) , 34-45 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jotaf/issue/19063/201629
MLA ŞAHİN, A , KAYNAKÇI, C , AYTOP, Y . "Ziraat Fakültesi Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıklarının Belirlenmesi". Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 13 (2016 ): 34-45 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jotaf/issue/19063/201629>
Chicago ŞAHİN, A , KAYNAKÇI, C , AYTOP, Y . "Ziraat Fakültesi Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıklarının Belirlenmesi". Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 13 (2016 ): 34-45
RIS TY - JOUR T1 - Ziraat Fakültesi Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıklarının Belirlenmesi AU - Ahmet ŞAHİN , Cevahir KAYNAKÇI , Yeşim AYTOP Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 34 EP - 45 VL - 13 IS - 2 SN - 1302-7050-2146-5894 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi Ziraat Fakültesi Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıklarının Belirlenmesi %A Ahmet ŞAHİN , Cevahir KAYNAKÇI , Yeşim AYTOP %T Ziraat Fakültesi Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıklarının Belirlenmesi %D 2016 %J Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1302-7050-2146-5894 %V 13 %N 2 %R %U
ISNAD ŞAHİN, Ahmet , KAYNAKÇI, Cevahir , AYTOP, Yeşim . "Ziraat Fakültesi Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıklarının Belirlenmesi". Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 13 / 2 (Mayıs 2016): 34-45 .
AMA ŞAHİN A , KAYNAKÇI C , AYTOP Y . Ziraat Fakültesi Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıklarının Belirlenmesi. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi. 2016; 13(2): 34-45.
Vancouver ŞAHİN A , KAYNAKÇI C , AYTOP Y . Ziraat Fakültesi Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıklarının Belirlenmesi. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi. 2016; 13(2): 45-34.