Yıl 2016, Cilt 13 , Sayı 2, Sayfalar 46 - 54 2016-05-05

Bir Traktör Kabininde Ortam Şartlarının Yaz koşullarında HAD ile Belirlenmesi

Serap Akdemir [1]


Bu araştırmada, yaz koşullarında traktör kabini içinde sıcaklık ve hava hızı dağılımı, Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) kullanılarak modellenmiş ve sensör ölçümleri ile karşılaştırılmıştır. Araştırmada materyal olarak kabinli bir traktör, Testo R1-177H1 sıcaklık ve bağıl nem sensörleri, Testo 435 hava hızı ölçüm sensörü kullanılmıştır. Ortam koşullarının dağılım modellerinin tahmini için Ansys Fluent programı kullanılmıştır.  HAD modellemede oluşturulan ağ yapısında eleman sayısı 1074644’dür. Ağ tipleri prizmatik ve hegzagonaldir. Motor yüzeyi ve insan vücudundan ısı akısı vardır. Ayrıca, konveksiyon ve radyasyon ısı transferi olduğu HAD modelde kabul edilmiştir. Ölçümler maksimum dış ortam sıcaklığı 46.4oC alınarak ve kabin içinde sürücü varken laboratuvar koşullarında gerçekleştirilmiştir. Ölçülen ve modelden elde edilen sıcaklık ortalamaları sırasıyla 12.4oC ve 15.9oC’dir. Ölçüm ve model arasındaki ortalama fark 3.5oC’dir.  Sıcaklık için HAD modelin ölçüm değerlerine yakınsaması %28.2 olmuştur. Hava hızı değerlerinde ise ölçülen ve modelden elde edilen ortalamalar sırasıyla 7.3 m/s  ve 7.6 m/s olarak belirlenmiştir. Ölçüm ve model değerleri arasındaki ortalama fark ise 0.3 m/s olmuştur. Model tahmini %4.1 olarak bulunmuştur. 

Sıcaklık, hava hızı, modelleme, kabin, Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği
 • Akdemir, S., S. Öztürk., F.O. Edis ve P. Ülger, 2012. Soğuk Hava Depolarında Ortam Koşullarının Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (CFD) ile Modellenmesi. 27. Tarımsal Mekanizasyon Kongresi, 8(2): 241-248, Samsun.
 • -
 • Anonim, 1981. Microclimate Cabs Of Self Propelled Agricultural Machines And İts Effect On Workers. World Health Organization, The Kiew Research Onstitute on Labour Hygiene and Occupational Disease, Kiev (16)s.
 • Aybek, A. 1996. Çukurova Bölgesi’nde İklim Faktörlerinin Traktör Sürücülerine Etkileri ve Sürücü Çalışma Ortamlarının Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma. Doktora Tezi. Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Güney, H.E. 2010. Adyabatik Mikrokanallarda Akışın Fluent ile Modellenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • -
 • Hattat Tractor Technical Specification, http://www.hattattraktor.com/tarla(acess date 10.08.2015)
 • Kalkan, E. 2007. Traktör Güvenlik Kabini Statik Yükleme Deneylerinin Sonlu Elemanlar Yöntemi İle İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • -
 • Kukul, O. 2006. Butil Makinasının Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği Yardımıyla Analizi. Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Üniversitesi
 • Kut, T. 1984. Traktörlerde Sürücü Kabinlerinin Konstrüksiyon Esasları. Türkiye Zirai Donatım Kurumu Mesleki Yayınları No.11, 112s.
 • Suggs, C.W. 1991. Thermal Environment And Agricultural Workers: Environmental Stress Module 10, ASAE, St.jOSEPH.
 • Testo 2015,http://www.testo.com.tr/tr/home/ueruenler/urunler.jsp (acess date 03.08.2015)
 • Uyar, R. 2008. Gıdaların Soğutma Simülasyonunda 3 Boyutlu Tarayıcıların Ve Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği Yazılımlarının Kullanımı. Yüksek Lisans Tezi. Mersin Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Serap Akdemir

Tarihler

Başvuru Tarihi : 7 Aralık 2015
Kabul Tarihi : 9 Aralık 2019
Yayımlanma Tarihi : 5 Mayıs 2016

Bibtex @ { jotaf201661, journal = {Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1302-7050}, eissn = {2146-5894}, address = {}, publisher = {Namık Kemal Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {13}, pages = {46 - 54}, doi = {}, title = {Bir Traktör Kabininde Ortam Şartlarının Yaz koşullarında HAD ile Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {Akdemir, Serap} }
APA Akdemir, S . (2016). Bir Traktör Kabininde Ortam Şartlarının Yaz koşullarında HAD ile Belirlenmesi. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi , 13 (2) , 46-54 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jotaf/issue/19063/201661
MLA Akdemir, S . "Bir Traktör Kabininde Ortam Şartlarının Yaz koşullarında HAD ile Belirlenmesi". Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 13 (2016 ): 46-54 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jotaf/issue/19063/201661>
Chicago Akdemir, S . "Bir Traktör Kabininde Ortam Şartlarının Yaz koşullarında HAD ile Belirlenmesi". Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 13 (2016 ): 46-54
RIS TY - JOUR T1 - Bir Traktör Kabininde Ortam Şartlarının Yaz koşullarında HAD ile Belirlenmesi AU - Serap Akdemir Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 46 EP - 54 VL - 13 IS - 2 SN - 1302-7050-2146-5894 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi Bir Traktör Kabininde Ortam Şartlarının Yaz koşullarında HAD ile Belirlenmesi %A Serap Akdemir %T Bir Traktör Kabininde Ortam Şartlarının Yaz koşullarında HAD ile Belirlenmesi %D 2016 %J Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1302-7050-2146-5894 %V 13 %N 2 %R %U
ISNAD Akdemir, Serap . "Bir Traktör Kabininde Ortam Şartlarının Yaz koşullarında HAD ile Belirlenmesi". Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 13 / 2 (Mayıs 2016): 46-54 .
AMA Akdemir S . Bir Traktör Kabininde Ortam Şartlarının Yaz koşullarında HAD ile Belirlenmesi. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi. 2016; 13(2): 46-54.
Vancouver Akdemir S . Bir Traktör Kabininde Ortam Şartlarının Yaz koşullarında HAD ile Belirlenmesi. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi. 2016; 13(2): 54-46.