Yıl 2016, Cilt 13 , Sayı 4, Sayfalar 0 - 0 2016-11-29

Hasat Öncesi ve Hasat Sonrası Laktik Asit Bakteri (LAB) İlavesinin Mısır Silaj Fermantasyonu Üzerine Etkileri

Cemal POLAT [1]


Bu çalışma, hasat öncesi ve hasat sonrası laktik asit bakteri inokulantlarının ilavesinin mısır silajlarının fermantasyon ve aerobik stabiliteleri üzerindeki etkilerini belirlemek amacıyla yürütülmüştür.

Çalışmada katkı maddesi olarak homofermantatif ve heterofermantatif laktik asit bakterilerini içeren 2 ticari inokulant kullanılmıştır. İnokulantlar silajlara 6.00 log10 cfu/g düzeyinde katılmıştır. Araştırma materyali hasat öncesi ve hasat sonrası olmak üzere kontrol, homofermantatif (LAB) ve heterofermantatif (LAB) inokulant uygulaması içeren olmak üzere 3 deneme grubuna bölünmüştür. İnokulantların uygulanmasında firma önerileri dikkate alınmıştır. İnokulantlar hasattan 15 ve 7 gün olmak üzere 2 farklı dönemde tarlada mısırlara el tipi pülverizatör yardımı ile atılmıştır. Hasat öncesi ve sonrasının karşılaştırmak amacıyla, hasat dönemi geldiğinde yine kontrol, homofermantatif (LAB) ve heterofermantatif (LAB) inokulant uygulamaları yapılmıştır. Hasat öncesi ve hasat sonrası gruplarını içeren uygulamalara ait muameleler CASCVP 260PD marka laboratuar tipi paket silaj makinası ile paketlenmiştir. Her muameleye ait 3’er paket silajın kullanıldığı çalışmada, silajların paketlenmesinden sonra materyaller laboratuvar koşullarında (20-22 oC) depolanmıştır. Fermantasyonun 45. gününde açılan örnekler üzerinden pH, kuru madde kaybı, maya ve küf sayımları için mikrobiyolojik analizlerin yapıldığı çalışmada aerobik stabiliteye ilişkin özellikler ana fermantasyon dönemi sonrası 14 günlük dönemde izlenmiştir. Araştırma sonucunda, hasattan öncesi inokulant uygulamasının özellikle maya ve küf gelişimi üzerinde olumlu etkileri olduğu ve özellikle maya ve küf gelişiminin azalttığı yönündedir.

 • Basmacıoğlu H, Ergül M, Karaayvaz K 2002. Mısır Silajında Bakteri+Enzim Karışımı İnokulant Kullanımının
 • Silaj Kalitesi ve Yem Değerine Etkisi. Ege üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Raporu, proje No: 2000
 • ZRF-015, Bornova, İZMİR.
 • Chen J, Stokes MR, Wallace CR 1994. Effects of Enzyme-Inoculant Systems on Preservation and Nutritive
 • Value of Hay Crop and Corn Silages, J. Dairy Sci., 77: 501-512.
 • Filya İ 2002a. Laktik Asit Bakteri ve Laktik Asit Bakteri+Enzim Karışımı Silaj İnokulantlarının Mısır Silajı
 • Üzerine Etkileri. Turk J Vet Animal Sci, 26:679-687.
 • Filya İ. 2002b. Laktik Asit Bakteri İnokulantlarının Mısır ve Sorgum Silajlarının Fermantasyon, Aerobik
 • Stabilite ve in situ Rumen Parçalanabilirlik Özellikleri Üzerine Etkileri. Turk J Vet Animal Sci, 26:815-823.
 • Filya İ, Sucu E and Karabulut A 2006. The Effect of Lactobacillus buchneri on the Fermentation, Aerobic
 • Stability and Ruminal Degradability of Maize Silage. Journal of Applied Microbiol., 101:1216-1223.
 • Meeske R, Basson HM (1998). The effects of a lactic acid bacteria inoculant on maize silage. Animal Feed
 • Sci. and Technology, 70: 239-247.
 • Pahlow G 1986. Microbiology of Inoculants, Crops and Silages-Small Scale Silage Experiments. In Pro
 • ceedings of the Eurobac Conference ed. Lindgren, S.E. & Patterson, K.L. Uppsala, Sweden University of
 • Agricultural Science, pp. 45-59.
 • Petterson K 1988. Ensiling of Forages: Factors Affecting Silage Fermantation and Quality, Sveriges
 • Lantbruksuniversitet, 46 p, Uppsala,
 • Polat C, Koç F, Özdüven ML 2005, Mısır Silajında Laktik Asit Bakteri ve Laktik Asit Bakteri+Enzim Karışımı
 • İnokulantların Fermantasyon ve Toklularda Ham Besin Maddelerinin Sindirilme Dereceleri Üzerine Etkile-
 • ri. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 2(1): 13-22.
 • Soysal M.İ. 1998. Biyometrinin Prensipleri (İstatistik I ve II Ders Notları), Yayın No: 95, Ders Kitabı No: 64,
 • T.Ü. Tekirdağ Ziraat Fakültesi, 331 s, Tekirdağ.
 • Tengerdy RP, Weinberg ZG, Szakacs G, Wu M, Linden JC, Johnson DE 1991. Ensiling alfalfa with additives
 • of lactic acid bacteria and enzymes. J. Sci. Food Agric., 55: 215-228.
 • Weinberg ZG, Ashbell G, Hen Y, Azrieli A (1993). The Effect of Applying Lactic Acid Bacteria Ensiling on
 • the Aerobic Stability of Silages. J. Appl. Bacteriol., 75: 512-518.
 • Yurtman İY, Koç F, Özdüven ML, Erman S 1997. Silaj Üretiminde Mikrobiyal Katkı Maddelerinin Kullanımı.
 • Trakya Bölgesi II. Hayvancılık Sempozyumu.
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Cemal POLAT

Tarihler

Başvuru Tarihi : 4 Mart 2016
Kabul Tarihi : 7 Aralık 2019
Yayımlanma Tarihi : 29 Kasım 2016

Bibtex @ { jotaf315464, journal = {Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1302-7050}, eissn = {2146-5894}, address = {}, publisher = {Namık Kemal Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {13}, pages = {0 - 0}, doi = {}, title = {Hasat Öncesi ve Hasat Sonrası Laktik Asit Bakteri (LAB) İlavesinin Mısır Silaj Fermantasyonu Üzerine Etkileri}, key = {cite}, author = {POLAT, Cemal} }
APA POLAT, C . (2016). Hasat Öncesi ve Hasat Sonrası Laktik Asit Bakteri (LAB) İlavesinin Mısır Silaj Fermantasyonu Üzerine Etkileri. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi , 13 (4) , 0-0 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jotaf/issue/29443/315464
MLA POLAT, C . "Hasat Öncesi ve Hasat Sonrası Laktik Asit Bakteri (LAB) İlavesinin Mısır Silaj Fermantasyonu Üzerine Etkileri". Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 13 (2016 ): 0-0 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jotaf/issue/29443/315464>
Chicago POLAT, C . "Hasat Öncesi ve Hasat Sonrası Laktik Asit Bakteri (LAB) İlavesinin Mısır Silaj Fermantasyonu Üzerine Etkileri". Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 13 (2016 ): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - Hasat Öncesi ve Hasat Sonrası Laktik Asit Bakteri (LAB) İlavesinin Mısır Silaj Fermantasyonu Üzerine Etkileri AU - Cemal POLAT Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 13 IS - 4 SN - 1302-7050-2146-5894 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi Hasat Öncesi ve Hasat Sonrası Laktik Asit Bakteri (LAB) İlavesinin Mısır Silaj Fermantasyonu Üzerine Etkileri %A Cemal POLAT %T Hasat Öncesi ve Hasat Sonrası Laktik Asit Bakteri (LAB) İlavesinin Mısır Silaj Fermantasyonu Üzerine Etkileri %D 2016 %J Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1302-7050-2146-5894 %V 13 %N 4 %R %U
ISNAD POLAT, Cemal . "Hasat Öncesi ve Hasat Sonrası Laktik Asit Bakteri (LAB) İlavesinin Mısır Silaj Fermantasyonu Üzerine Etkileri". Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 13 / 4 (Kasım 2016): 0-0 .
AMA POLAT C . Hasat Öncesi ve Hasat Sonrası Laktik Asit Bakteri (LAB) İlavesinin Mısır Silaj Fermantasyonu Üzerine Etkileri. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi. 2016; 13(4): 0-0.
Vancouver POLAT C . Hasat Öncesi ve Hasat Sonrası Laktik Asit Bakteri (LAB) İlavesinin Mısır Silaj Fermantasyonu Üzerine Etkileri. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi. 2016; 13(4): 0-0.