Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Some Yield and Quality Properties of Endemic Origanum husnucan-baserii Grown in Different Ecological Conditions

Yıl 2023, Cilt: 20 Sayı: 2, 243 - 253, 22.05.2023
https://doi.org/10.33462/jotaf.1012619

Öz

Origanum husnucan-baserii, Antalya ve Karaman 'ın Ermenek ilçesinde doğal olarak bulunan endemik bir türdür. Bu çalışma ise Ermenek'te doğal olarak yetişen O. husnucan-baserii bitkisinin agronomik özellikleri ve kimyasal bileşenlerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Deneme 2014, 2015 ve 2016 yıllarında 3 yıl süreyle Ermenek Meslek Yüksekokulu bahçesinde, 2015 ve 2016 yıllarında 2 yıl süreyle Çukurova Üniversitesi Tarla Bitkileri Bölümü araştırma alanında yürütülmüştür (Adana vejetasyonunda yetiştirilen O. husnucan-baserii bitkisinde birinci deneme yılında (2014), çiçeklenme meydana gelmediğinden hasat yapılamamıştır). Ermenek'te yetişen O. husnucan-baseri, 3 yıllık bitki boyu 79.00-74.61 cm arasında, ortalama 74.61 cm, dal sayısı 29.70-27.14 adet/bitki, ortalama 28.29 adet/bitki, taze herba ağırlığı 731.50-233.70 g/bitki arasında, ortalama 463.40 g/bitki, kuru herba ağırlığı 344.30-84.14 g/bitki, ortalama 193.31 g/bitki, kuru yaprak ağırlığı 163.60-34.30 g/bitki, ortalama 83.7 g/bitki, uçucu yağ oranı 0.92- %0.16, ortalama %0.63 olarak belirlendi. Uçucu yağın ana bileşeni, p-simen ilk yıl % 81.29, ikinci yıl % 81.39 ve üçüncü yıl %62.52 olarak elde edilmiştir. Adana'da yetiştirilen bitkilerin bitki boyu 84.67-61.57 cm arasında, ortalama 73.12 cm, dal sayısı 37.00-25.71 adet/bitki arasında, ortalama 31.36 adet/bitki, taze ot ağırlığı 304.33-190.90 g/bitki arasında, ortalama 247.62 g/bitki, kuru ot ağırlığı, 113.66-80.43 g/bitki arasında, ortalama 97.05 g/bitki, kuru yaprak ağırlığı 72.00-31.40 g/bitki arasında, ortalama 51.70 g/bitki ve uçucu yağ oranı 1.26-0.98 arasında ortalama % 1.12 olarak belirlenmiştir. Uçucu yağın ana bileşeni p-simen'in ilk yıl oranı % 69.52, ikinci yıl % 76.38 olarak tespit edilmiştir. Bitki boyu, yaş ve kuru herba ağırlıkları gibi bazı özellikler Ermenek'te daha yüksek çıkarken uçucu yağ içeriği bakımından Adana'da yetiştirilen bitkiler daha yüksek değerlere ulaşmıştır. Bu durumda yetiştirme amacına göre bölge seçimi yapılması daha uygun olacaktır.

Kaynakça

 • Adams, R. P. (2007). Identification of essential oil components by gas chromatography/mass spectrometry, fourth ed. Allured Publishing Co., Carol Stream.
 • Alkire, B. H. and Simon, J. E. (1996). Response of midwestern peppermint (Mentha pipperita L.) and native spearmint (M. spicata L.) to rate and form of nitrogen fertilizer. Acta Horticulturae, 426: 537-549.
 • Ayanoğlu, F. and Kaya, D. A. (1999). Effects of Different Doses of Iba on Rooting of Some Naturally Growing Essential Oil Plants. 1stInternational Symposium on Protection of Natural Environment and EhramiKaraçam, 23-25thSeptember, s. 373-378, Kütahya-Turkey.
 • Baser, K. H. C. (2004). The Turkish Origanum species. (In Oregano, edited: Spiridon E. Kintzios): 109-126. Taylor & Francis, New York-London.
 • Baser, K. H. C., Kürkçüoglu, M., Duman, H. and Aytac, Z. (1998). Composition of the essential oil of Origanum husnucan-baserii H. Duman, Z. Aytaç et A. Duran, a new species from Turkey. Journal of Essential Oil Research, 10(4): 419-421.
 • Baydar, H. (2007). Medicinal, aromatic and arbitrary plants science and technology. Süleyman Demirel Uni. Faculty of Agriculture, S.D.Ü. Publication No: 51, 216 p.
 • Bayram, E., Özay, N., Geren, H. ve Ceylan, A. (1998). Aydın İli İzmir Kekiği (Origanum onites L.) populasyonlarında kemotiplerin belirlenmesi ve seleksiyonu üzerine araştırma. Ege Bölgesi I. Tarım Kongresi, 7-11 Eylül, 2:305-313, Aydın, Türkiye.
 • Celep, F. and Dirmenci, T. (2017). Systematic and biogeographic overview of Lamiaceae in Turkey. Natural Volatiles & Essential Oils, 4(4): 14-27.
 • Chishti, S., Kaloo, Z. A. and Sultan, P. (2013). Medicinal importance of genus Origanum: A review. Journal of Pharmacognosy and Phytotherapy, 5(10): 170-177.
 • Çalışkan, T., Maral, H., Pala, C., Kafkas, N. E. and Kırıcı, S. (2019). Morphogenetic variation for essential oil content and composition of sage (Salvia officinalis L.) In Çukurova condition. Arabian Journal of Medicinal and Aromatic Plants, 5(1): 32-38.
 • Davis, P. H. (1965-1988). Flora of Turkey and The East Aegean Islands. Edinburgh University Press, Vol 1-9, Edinburgh.
 • Davis, P. H. (1982). Flora of Turkey and the East Aegean Island, Edinburg Univ. Press, Edinburg, Vol: 7, 384-394.
 • Dinç, M. and Doğu, S. (2013). Anatomical characteristics of Turkish steno-endemic Origanum leptocladum Boiss. (Lamiaceae). Modern Phytomorphology, 3: 25-28.
 • Duman, H., Aytaç, Z., Ekici, M., Karavelioğulları, F. A., Dönmez, A. and Duran, A. (1995). Three new species (Labiatae) from Turkey. Flora Mediterranean, 5: 221-228.
 • Erken, S., Sönmez, Ç., Sancaktaroğlu, S. ve Bayram. E. (2007). Farklı biçim yüksekliklerinin adaçayı (Salvia officinalis L.) genotiplerinde agronomik ve teknolojik özelliklere etkisinin belirlenmesi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 44(1): 55-70.
 • Federov, K. (1974). Chromosome numbers of flowering plants, Otto Koeltz. Sci.Pub. Germany.
 • Fernandes, V. F., Almeida, L. B., Feijo, E. V. R. S., Delmira, C. S., Rosilene, A. O., Marcelo, S. M. and Larissa. C. B. C. (2013). Light intensity on growth, leaf micromorphology and essentialoil production of Ocimum gratissimum. Revista Brasileira de Farmacognosia, 23(3): 419-424.
 • Ietswaart, J. H. (1980). The taxonomic revision of the genus Origanum, (Labiatae) Leiden University Press, Leiden Botanical Series, Vol.4, The Hauge-Boston-London, 14-115s.
 • Ivanova, D., Gerova, D., Chervenkov, T. and Yankova, T. (2005). Polyphenols and antioxidant capacity of Bulgarian medicinal plants. Journal of Ethnopharmacology, 96: 145-50.
 • Kara, M., Soylu, S., Türkmen, M. and Kaya, D. A. (2020). Determination and antifungal activities of laurel and fennel essential oils against fungal disease agents of cypress seedlings. Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, 17 (2): 264-275.
 • Kaplan, M., Yılmaz, M. M., Uslu, R., Köprü, S., Gözelle, H. and Muhderem, G. (2019). An optimization study for the production of Origanum onites tincture by response surface methodology: Effect of liquid/solid ratio, ethanol concentration and storage period. Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, 16(1): 11-22.
 • Mancak, R. (2002). Endemik Origanum micranthum vogel türünün kültüre alınma olanakları. (Yüksek Lisans Tezi), Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri ABD, Adana.
 • Maral, H., Türkmen, M., Kaya, D. A. and Kırıcı, S. (2018). Ermenek’te yetişen Salvia albimaculata ve Salvia caespitosa bitkilerinin uçucu yağ bileşenlerinin belirlenmesi. Ermenek Araştırmaları II, PaletYayınları, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 699, ISBN:978-605-7600-05-9, Türkçe (Bilimsel Kitap).
 • Maral, H. and Kırıcı, S. (2022). Determination of some yield and quality properties of Origanum dubium Boiss grown in different ecological conditions. KSU Journal of Agriculture and Nature, 25(6): 1434-1447.
 • Maral, H. (2023). Chemical and antioxidant diversity of essential oils of some Salvia species from Turkey. Biochemical Systematics and Ecology, 106(104575): 1-6.
 • Martı´n-Luengo, M. A., Yates, M., Martı´nez Domingo, M. J., Casal, B., Iglesias, M. and Esteban, Ruiz-Hitzky, E. (2008). Synthesis of p-cymene from limonene, a renewable feedstock. Applied Catalysis B: Environmental, 81: 218–224.
 • Salama, A. S. and El-Shabasy, A. (2019). Taxonomy study of some members of Lamiaceae Through morphological traits and Effects on General condition of the Honey Bee (Apis mellifera L.). International Journal of Pure and Applied Zoology, 7(4): 75-81.
 • Soltanbeigi, A. and Samadpourrigani, E. (2021). Phenological cycle and diurnal variation effects on the volatile oil characteristics of sage (Salvia officinalis L.). Trakya University Journal of Natural Sciences, 22(1): 59-65.
 • Tanker, N., Koyuncu, M., Coşkun, M., İlisulu, F. and Sezik, G. (1985). Ermenek-Mut-Gülnar yöresinin tıbbi bitkileri ve ana etken maddelerinin saptanması. II. Leguminosae Familyası. Doğa Bilim Dergisi, 9(1): 64-78.
 • Taş, A. (2010). Turkey Grown Origanum L. (Labiatae) type of epidermal on investigations. (Msc. Thesis) İnönü University, Health Sciences Institute, Malatya.
 • Telci, İ. (2005). Reyhan (Ocimum basilicum L.) genotiplerinde uygun biçim yüksekliklerinin belirlenmesi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 22(2): 77-83.
 • Tugay, M. E., Kaya, N., Yılmaz, G., Telci, I. and Dönmez, E. (2000). Herbal and technological properties of some aromatic plants commonly found in Tokat and its surroundings. Tubitak, Togtag-1690 Project Final Final Report Agriculture and Forestry Research Group, Tokat.
 • Türkmen, M., Kara, M., Maral, H. and Soylu, S. (2022). Determination of chemical component of essential oil of Origanum dubium plants grown at different altitudes and antifungal activity against Sclerotinia sclerotiorum. Journal of Food Processing and Preservation, 46: e15787.
 • Türkmenoğlu, G. ve Fakir, H. (2016). Isparta yöresinde doğal yayılış gösteren bazı bitki türlerinin kesme ve kuru çiçekçilikte kullanım olanakları. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 20(1): 148-154.
 • URL 1 (2020). Tubives.com.tr, (Erişim tarihi: 20.6.2020).
 • Uysal, B., Sözmen, F., Köse, E. O., Deniz, G. I. and Oksal, B. S. (2010). Solvent-free micro wave extraction and hydrodistillation of essential oils from endemic Origanum husnucan-baseri H. Duman, Aytac¸ & A. Duran: comparison of antibacterial activity and contents” Natural Product Research, 24: 1654–1663.
 • Uysal Bayar, F. and Çınar, O. (2020). Different Origanum spp. grown under culture conditions. Some yield and quality parameters of species. Derim, 37(1): 10-17.
 • Zgheib, R., El-Beyrouthy, M., Chaillou, S., Ouaini, N., Rutledge, D. N., Stien, D., Kassouf, A., Leonti, M. and Iriti, M. (2019). Chemical variability of the essential oil of Origanum ehrenbergii Boiss. From Lebanon, assessed by independent component analysis (ICA) and common component and specific weight analysis (CCSWA). International Journal of Moleculer Sciences, 20: 1026.

Some Yield and Quality Properties of Endemic Origanum husnucan-baserii Grown in Different Ecological Conditions

Yıl 2023, Cilt: 20 Sayı: 2, 243 - 253, 22.05.2023
https://doi.org/10.33462/jotaf.1012619

Öz

Origanum husnucan-baserii is an endemic species naturally found in Ermenek district of Karaman and Antalya. This study was carried out to determine the agronomic and chemical components of the O. husnucan-baserii, which grows naturally in Ermenek (South of Turkey). The experiment was carried out in the garden of Ermenek Vocational School for 3 years in 2014, 2015 and 2016, and in the research areas of Field Crops Department of Cukurova University for 2 years in 2015 and 2016 (O. husnucan-baserii plant grown in Adana vegetation could not be harvested in the first trial year (2014), since flowering did not occur). O. husnucan-baseri grown in Ermenek, 3-year plant height is between 79.00-74.61 cm, average 74.61 cm, the number of branches between 29.07-27.14 units/plant, average 28.29 units/plant, fresh herbage weight between 731.5-233.7 g/plant, average 463.40 g/plant, dry herbage weight between 344.3-84.14 g/plant, average 193.31 g/plant, dry leaf weight between 163.60-34.30 g/plant, average 83.70 g/plant, essential oil ratio between 0.92-0.16 %, the average was determined as 0.63%. The main component of the essential oil, p-cymene, was obtained as 81.29% in the first year, 81.39% in the second year and 66.62% in the third year. The plant height of the plants grown in Adana is between 84.67-61.57 cm, the average is 73.12 cm, the number of branches is between 37.00-25.71 units/plant, the average is 31.36 units/plant, the fresh herbage weight is between 304.33-190.90 g/plant, the average is 247.62 g/plant, dry herbage weight between 113.66-80.43 g/plant, average 97.05 g/plant, dry leaf weight between 72.00-31.40 g/plant, average 51.70 g/plant and essential oil ratio between 1.26-0.98%, the average was determined as 1.12%. The rate of p-cimen, the main component of the essential oil, was determined as 69.52% in the first year and 76.38% in the second year. Some characteristics such as plant height, fresh and dry grass weights were higher in Ermenek than Adana results. In terms of essential oil content, plants cultivated in Adana had higher values. In this case, it would be more appropriate to choose a region according to the purpose of cultivation.

Kaynakça

 • Adams, R. P. (2007). Identification of essential oil components by gas chromatography/mass spectrometry, fourth ed. Allured Publishing Co., Carol Stream.
 • Alkire, B. H. and Simon, J. E. (1996). Response of midwestern peppermint (Mentha pipperita L.) and native spearmint (M. spicata L.) to rate and form of nitrogen fertilizer. Acta Horticulturae, 426: 537-549.
 • Ayanoğlu, F. and Kaya, D. A. (1999). Effects of Different Doses of Iba on Rooting of Some Naturally Growing Essential Oil Plants. 1stInternational Symposium on Protection of Natural Environment and EhramiKaraçam, 23-25thSeptember, s. 373-378, Kütahya-Turkey.
 • Baser, K. H. C. (2004). The Turkish Origanum species. (In Oregano, edited: Spiridon E. Kintzios): 109-126. Taylor & Francis, New York-London.
 • Baser, K. H. C., Kürkçüoglu, M., Duman, H. and Aytac, Z. (1998). Composition of the essential oil of Origanum husnucan-baserii H. Duman, Z. Aytaç et A. Duran, a new species from Turkey. Journal of Essential Oil Research, 10(4): 419-421.
 • Baydar, H. (2007). Medicinal, aromatic and arbitrary plants science and technology. Süleyman Demirel Uni. Faculty of Agriculture, S.D.Ü. Publication No: 51, 216 p.
 • Bayram, E., Özay, N., Geren, H. ve Ceylan, A. (1998). Aydın İli İzmir Kekiği (Origanum onites L.) populasyonlarında kemotiplerin belirlenmesi ve seleksiyonu üzerine araştırma. Ege Bölgesi I. Tarım Kongresi, 7-11 Eylül, 2:305-313, Aydın, Türkiye.
 • Celep, F. and Dirmenci, T. (2017). Systematic and biogeographic overview of Lamiaceae in Turkey. Natural Volatiles & Essential Oils, 4(4): 14-27.
 • Chishti, S., Kaloo, Z. A. and Sultan, P. (2013). Medicinal importance of genus Origanum: A review. Journal of Pharmacognosy and Phytotherapy, 5(10): 170-177.
 • Çalışkan, T., Maral, H., Pala, C., Kafkas, N. E. and Kırıcı, S. (2019). Morphogenetic variation for essential oil content and composition of sage (Salvia officinalis L.) In Çukurova condition. Arabian Journal of Medicinal and Aromatic Plants, 5(1): 32-38.
 • Davis, P. H. (1965-1988). Flora of Turkey and The East Aegean Islands. Edinburgh University Press, Vol 1-9, Edinburgh.
 • Davis, P. H. (1982). Flora of Turkey and the East Aegean Island, Edinburg Univ. Press, Edinburg, Vol: 7, 384-394.
 • Dinç, M. and Doğu, S. (2013). Anatomical characteristics of Turkish steno-endemic Origanum leptocladum Boiss. (Lamiaceae). Modern Phytomorphology, 3: 25-28.
 • Duman, H., Aytaç, Z., Ekici, M., Karavelioğulları, F. A., Dönmez, A. and Duran, A. (1995). Three new species (Labiatae) from Turkey. Flora Mediterranean, 5: 221-228.
 • Erken, S., Sönmez, Ç., Sancaktaroğlu, S. ve Bayram. E. (2007). Farklı biçim yüksekliklerinin adaçayı (Salvia officinalis L.) genotiplerinde agronomik ve teknolojik özelliklere etkisinin belirlenmesi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 44(1): 55-70.
 • Federov, K. (1974). Chromosome numbers of flowering plants, Otto Koeltz. Sci.Pub. Germany.
 • Fernandes, V. F., Almeida, L. B., Feijo, E. V. R. S., Delmira, C. S., Rosilene, A. O., Marcelo, S. M. and Larissa. C. B. C. (2013). Light intensity on growth, leaf micromorphology and essentialoil production of Ocimum gratissimum. Revista Brasileira de Farmacognosia, 23(3): 419-424.
 • Ietswaart, J. H. (1980). The taxonomic revision of the genus Origanum, (Labiatae) Leiden University Press, Leiden Botanical Series, Vol.4, The Hauge-Boston-London, 14-115s.
 • Ivanova, D., Gerova, D., Chervenkov, T. and Yankova, T. (2005). Polyphenols and antioxidant capacity of Bulgarian medicinal plants. Journal of Ethnopharmacology, 96: 145-50.
 • Kara, M., Soylu, S., Türkmen, M. and Kaya, D. A. (2020). Determination and antifungal activities of laurel and fennel essential oils against fungal disease agents of cypress seedlings. Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, 17 (2): 264-275.
 • Kaplan, M., Yılmaz, M. M., Uslu, R., Köprü, S., Gözelle, H. and Muhderem, G. (2019). An optimization study for the production of Origanum onites tincture by response surface methodology: Effect of liquid/solid ratio, ethanol concentration and storage period. Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, 16(1): 11-22.
 • Mancak, R. (2002). Endemik Origanum micranthum vogel türünün kültüre alınma olanakları. (Yüksek Lisans Tezi), Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri ABD, Adana.
 • Maral, H., Türkmen, M., Kaya, D. A. and Kırıcı, S. (2018). Ermenek’te yetişen Salvia albimaculata ve Salvia caespitosa bitkilerinin uçucu yağ bileşenlerinin belirlenmesi. Ermenek Araştırmaları II, PaletYayınları, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 699, ISBN:978-605-7600-05-9, Türkçe (Bilimsel Kitap).
 • Maral, H. and Kırıcı, S. (2022). Determination of some yield and quality properties of Origanum dubium Boiss grown in different ecological conditions. KSU Journal of Agriculture and Nature, 25(6): 1434-1447.
 • Maral, H. (2023). Chemical and antioxidant diversity of essential oils of some Salvia species from Turkey. Biochemical Systematics and Ecology, 106(104575): 1-6.
 • Martı´n-Luengo, M. A., Yates, M., Martı´nez Domingo, M. J., Casal, B., Iglesias, M. and Esteban, Ruiz-Hitzky, E. (2008). Synthesis of p-cymene from limonene, a renewable feedstock. Applied Catalysis B: Environmental, 81: 218–224.
 • Salama, A. S. and El-Shabasy, A. (2019). Taxonomy study of some members of Lamiaceae Through morphological traits and Effects on General condition of the Honey Bee (Apis mellifera L.). International Journal of Pure and Applied Zoology, 7(4): 75-81.
 • Soltanbeigi, A. and Samadpourrigani, E. (2021). Phenological cycle and diurnal variation effects on the volatile oil characteristics of sage (Salvia officinalis L.). Trakya University Journal of Natural Sciences, 22(1): 59-65.
 • Tanker, N., Koyuncu, M., Coşkun, M., İlisulu, F. and Sezik, G. (1985). Ermenek-Mut-Gülnar yöresinin tıbbi bitkileri ve ana etken maddelerinin saptanması. II. Leguminosae Familyası. Doğa Bilim Dergisi, 9(1): 64-78.
 • Taş, A. (2010). Turkey Grown Origanum L. (Labiatae) type of epidermal on investigations. (Msc. Thesis) İnönü University, Health Sciences Institute, Malatya.
 • Telci, İ. (2005). Reyhan (Ocimum basilicum L.) genotiplerinde uygun biçim yüksekliklerinin belirlenmesi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 22(2): 77-83.
 • Tugay, M. E., Kaya, N., Yılmaz, G., Telci, I. and Dönmez, E. (2000). Herbal and technological properties of some aromatic plants commonly found in Tokat and its surroundings. Tubitak, Togtag-1690 Project Final Final Report Agriculture and Forestry Research Group, Tokat.
 • Türkmen, M., Kara, M., Maral, H. and Soylu, S. (2022). Determination of chemical component of essential oil of Origanum dubium plants grown at different altitudes and antifungal activity against Sclerotinia sclerotiorum. Journal of Food Processing and Preservation, 46: e15787.
 • Türkmenoğlu, G. ve Fakir, H. (2016). Isparta yöresinde doğal yayılış gösteren bazı bitki türlerinin kesme ve kuru çiçekçilikte kullanım olanakları. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 20(1): 148-154.
 • URL 1 (2020). Tubives.com.tr, (Erişim tarihi: 20.6.2020).
 • Uysal, B., Sözmen, F., Köse, E. O., Deniz, G. I. and Oksal, B. S. (2010). Solvent-free micro wave extraction and hydrodistillation of essential oils from endemic Origanum husnucan-baseri H. Duman, Aytac¸ & A. Duran: comparison of antibacterial activity and contents” Natural Product Research, 24: 1654–1663.
 • Uysal Bayar, F. and Çınar, O. (2020). Different Origanum spp. grown under culture conditions. Some yield and quality parameters of species. Derim, 37(1): 10-17.
 • Zgheib, R., El-Beyrouthy, M., Chaillou, S., Ouaini, N., Rutledge, D. N., Stien, D., Kassouf, A., Leonti, M. and Iriti, M. (2019). Chemical variability of the essential oil of Origanum ehrenbergii Boiss. From Lebanon, assessed by independent component analysis (ICA) and common component and specific weight analysis (CCSWA). International Journal of Moleculer Sciences, 20: 1026.
Toplam 38 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Hasan Maral 0000-0001-9074-1109

Saliha Kırıcı 0000-0002-5798-857X

Erken Görünüm Tarihi 8 Mayıs 2023
Yayımlanma Tarihi 22 Mayıs 2023
Gönderilme Tarihi 20 Ekim 2021
Kabul Tarihi 10 Nisan 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 20 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Maral, H., & Kırıcı, S. (2023). Some Yield and Quality Properties of Endemic Origanum husnucan-baserii Grown in Different Ecological Conditions. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 20(2), 243-253. https://doi.org/10.33462/jotaf.1012619
AMA Maral H, Kırıcı S. Some Yield and Quality Properties of Endemic Origanum husnucan-baserii Grown in Different Ecological Conditions. JOTAF. Mayıs 2023;20(2):243-253. doi:10.33462/jotaf.1012619
Chicago Maral, Hasan, ve Saliha Kırıcı. “Some Yield and Quality Properties of Endemic Origanum Husnucan-Baserii Grown in Different Ecological Conditions”. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 20, sy. 2 (Mayıs 2023): 243-53. https://doi.org/10.33462/jotaf.1012619.
EndNote Maral H, Kırıcı S (01 Mayıs 2023) Some Yield and Quality Properties of Endemic Origanum husnucan-baserii Grown in Different Ecological Conditions. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 20 2 243–253.
IEEE H. Maral ve S. Kırıcı, “Some Yield and Quality Properties of Endemic Origanum husnucan-baserii Grown in Different Ecological Conditions”, JOTAF, c. 20, sy. 2, ss. 243–253, 2023, doi: 10.33462/jotaf.1012619.
ISNAD Maral, Hasan - Kırıcı, Saliha. “Some Yield and Quality Properties of Endemic Origanum Husnucan-Baserii Grown in Different Ecological Conditions”. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 20/2 (Mayıs 2023), 243-253. https://doi.org/10.33462/jotaf.1012619.
JAMA Maral H, Kırıcı S. Some Yield and Quality Properties of Endemic Origanum husnucan-baserii Grown in Different Ecological Conditions. JOTAF. 2023;20:243–253.
MLA Maral, Hasan ve Saliha Kırıcı. “Some Yield and Quality Properties of Endemic Origanum Husnucan-Baserii Grown in Different Ecological Conditions”. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, c. 20, sy. 2, 2023, ss. 243-5, doi:10.33462/jotaf.1012619.
Vancouver Maral H, Kırıcı S. Some Yield and Quality Properties of Endemic Origanum husnucan-baserii Grown in Different Ecological Conditions. JOTAF. 2023;20(2):243-5.