Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

The Effects of Information Pollution on Poultry Companies: The Case of Turkey

Yıl 2023, Cilt: 20 Sayı: 2, 387 - 398, 22.05.2023
https://doi.org/10.33462/jotaf.1124690

Öz

Tavukçuluk sektörü, insanlara ve ülkelere sosyal, ekonomik ve sağlık alanlarında birçok fayda sağlamaktadır. Ancak tavukçuluk sektörü bir takım önemli sorunlarla karşı karşıyadır. Bu sorunlardan birisi de bilgi kirliliğidir. Özellikle bilgi ve iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler, bilgi kirliliğini çağımızın en önemli sorunlarından biri haline getirmiştir. Bilgi kirliliği, firmalar ve sektörler üzerinde önemli olumsuz etkiler yaratabileceği gibi, markanın itibarını, işletmelerin sunduğu ürün ve hizmetleri de tehdit edebilmektedir. Tavukçuluk sektörü, bilgi kirliliğinden en çok etkilenen sektörler arasındadır ve Türkiye bilgi kirliliğinin kanatlı sektörü üzerindeki etkilerini incelemek için ideal bir örnek teşkil etmektedir. Tavukçuluk sektörü son yıllarda Türkiye'de önemli bir büyüme kaydetmesine rağmen bilgi kirliliği sorunu bu büyümeyi sınırlayan önemli bir faktördür. Türkiye'de çeşitli kurum ve kuruluşların sorunu çözmeye yönelik çalışmaları devam etmektedir. Bu çalışma, bilgi kirliliğinin Türkiye'deki tavuk üreten firmalar üzerindeki etkilerini incelemeyi ve üreticilerin bilgi kirliliği ile mücadele için üstlendikleri faaliyetleri belirlemeyi amaçlamaktadır. Çalışmanın verileri Türkiye'nin en büyük tavuk üreticisi olan firmalarını bir araya getiren ve Türkiye'deki tüm kanatlı üretiminin %91'ini oluşturan BESD-BİR'e (Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği) üye olan firmalardan elde edilmiştir. Çalışmada tanımlayıcı istatistiksel analizler için frekans dağılımı, aritmetik ortalama, yüzde hesapları gibi temel istatistiksel işlem ve yöntemlerden yararlanılmıştır. Çeşitli amaçlarla Likert tipi sorular da çalışma içerisinde yer almıştır. Üretici firmaların sektördeki bilgi kirliliğinin azaltılması için yaptığı önerileri analiz edebilmek için ise betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Sonuçlar, bilgi kirliliği sorununun Türkiye'deki tavuk üreticisi firmalar için önemli bir sorun olduğunu göstermektedir. Firmaların önemli bir bölümünün bilgi kirliliği probleminden etkilendikleri için bu sorunu çözmeye ve tüketicileri bilgilendirmeye yönelik çeşitli çalışmaları bulunmaktadır. Bilgi kirliliği sorununun satış, üretim kararları, pazarlama kararları ve yatırım kararları üzerinde hafif ila orta düzeyde etkileri vardır. Satış ve üretim kararlarının pazarlama ve yatırım kararlarına göre biraz daha fazla etkilendiği tespit edilmiştir. Tavuk üreticisi firmalar, bilgi kirliliği sorunlarının çözümü için başarılı bilgilendirme kampanyaları yürütmeyi ve sektördeki iş birliğini artırmayı önemli görmektedir.

Destekleyen Kurum

Herhangi bir kurumdan destek almamıştır.

Proje Numarası

Herhangi bir projeden oluşturulmamıştır.

Kaynakça

 • Ataman, P. (2012). Bilgi Kirliliği Tüketiciyi Gerçek Risklerden ve Temel Gıdalardan Uzaklaştırıyor, available at: http://www.dunyagida.com.tr/kose-yazisi/bilgi-kirliligi-tuketiciyi-gercek-risklerden-ve-temel-gidalardan-uzaklastiriyor/1076 (Accessed date: 1.10.2016).
 • Avcıoğlu, A. O., Çolak, A. ve Türker, U. (2013). Türkiye’nin tavuk atıklarından biyogaz potansiyeli. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 10(1): 21-28.
 • Ayoob, K. T., Duyff, R. L. and Quagliani, D. (2002). Position of the American Dietetic Association: food and nutrition misinformation, Journal of the American Dietetic Association, 10(2): 260-266.
 • Ayvazoğlu Demir, P. ve Aydın, E. (2018). Hormon ve antibiyotik kullanımına ilişkin olumsuz haberlerin tüketicilerin tavuk eti tüketim alışkanlıklarına etkisi (Kars İli Örneği). Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 3(1): 55-63.
 • Banvit (2021). BanvitTv, available at: http://www.banvit.com.tr/banvitTV.html (Accessed date: 1.10.2021).
 • Bayraktar, E., Umar, S., Yilmaz, A., Turan, N. and Yilmaz, H. (2019). Current scenario of viral diseases in Turkish poultry industry, World's Poultry Science Journal, 75(4): 515-534.
 • Bearth, A., Cousin, M.E. and Siegrist, M. (2014). Poultry consumers' behaviour, risk perception and knowledge related to campylobacteriosis and domestic food safety, Food Control, 44: 166-176.
 • BESD-BİR (2015) Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği. 3. Uluslararası Beyaz Et Kongresi. 22-26 April, Antalya, Türkiye. available at: https://docplayer.biz.tr/3092969-Uluslarasi-beyaz-et-kongresi-ubek-katilimci-es-ve-refakatci-ile-toplam.html (Accessed date: 2.11.2021).
 • BESD-BİR (2016). Tavuk ve Bilimsel Gerçekler Konferansı. 22 March, P.13-32. Antalya, Türkiye.
 • BESD-BİR (2017). Üyeler available at: http://www.besd-bir.org/uyeler (Accessed date:1.02.2017).
 • Cai, K. Y. and Zhang, C. Y. (1996). Towards a Research on Information Pollution. IEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics, 14-17 October, P. 3124-3129. Beijing, China.
 • Chen, B., Shao, J., Liu, K., Cai, G., Jiang, Z., Huang, Y., Gu, H. and Jiang, J. (2018). Does eating chicken feet with pickled peppers cause avian influenza? observational case study on Chinese social media during the avian influenza A (H7N9) outbreak. JMIR Public Health and Surveillance, 4(1): e8198.
 • Cho, J. P. (2002). Infollution and the Quality of Life, available at: http://stanford.edu/~ncho/Infollution_manuscript_PJCho_2002.pdf (Accessed date: 1.02.2017).
 • Çakı, S. (2007). Tavukçuluk sektörünün türk ekonomisindeki yeri ve durumu. Ege Akademik Bakış, 7(1): 153-189.
 • Çınar, G. and Keskin, B. (2018). The spillover effect of imported inputs on broiler prices in Turkey. New Medit: Mediterranean Journal of Economics, Agriculture and Environment, 17(1): 37-47.
 • Das, M. (2017). Role of Librarians in Controlling Information Pollution in Library System, available at: http://www.ijim.in/paper-4-role-of-librarians-in-controlling-information-pollution-in-library-system/?upm_export=print (Accessed date: 27.02.2019).
 • Demestichas, K., Remoundou, K. and Adamopoulou, E. (2020). Food for thought: fighting fake news and online disinformation. IT Professional, 22(2): 28-34.
 • Dubosson, M. and Fragniere, E. (2009). The consequences of ınformation overload in knowledge based service economies: an empirical research conducted in Geneva. Service Science, 1(1): 56-62.
 • Eleroğlu, H., Bircan, H. and Arslan, R. (2018). Effect of the media on the consumption of poultry products in The TR72 Region (Kayseri, Sivas and Yozgat). Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology, 6(6): 756-763.
 • FAO (2021). “FAOSTAT”, available at: https://www.fao.org/faostat/en/ (Accessed date: 1.11.2021).
 • Flynn, D. J., Nyhan, B. and Reifler, J. (2017). The nature and origins of misperceptions: Understanding false and unsupported beliefs about politics, Political Psychology, 38: 127-150. Healthy Chicken Information Platform (2021). Sağlıklı Tavuk, available at: https://sagliklitavuk.org/ (Accessed date: 1.11.2021).
 • Iqbal, Q., Yang, S., Nawaz, R. and Lin, Y. (2018). Infollution (information pollution) management, filtering strategy, scalable workforce, and organizational learning: a conceptual study. Information Management and Business Review, 10(4): 1-7.
 • Iqbal, Q., Ahmad, N. H. and Nawaz, R. (2020). Perceived information pollution: conceptualization, measurement, and nomological validity, Online Information Review, 44(3): 705-722.
 • Karadavut, U. ve Taşkın, A. (2014). Kırşehir ilinde kanatlı eti tüketimini etkileyen faktörlerin belirlenmesi. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 11(1): 37-43.
 • Keskin, B. ve Demirbaş, N. (2012). Türkiye'de kanatlı eti sektöründe ortaya çıkan gelişmeler: Sorunlar ve öneriler. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 26(1): 117-130.
 • Keskinoğlu (2013a). KeskinoğluTv, available at http://www.keskinoglu.tv/TR/11/23/Vatan-14-Aralik-2013.htm (Accessed date: 6.10. 2016).
 • Keskinoğlu (2013b). Kümesten 24 Saat Canlı Yayın, available at: http://www.keskinoglu.com.tr/TR/16/Kumesten-24-Saat-Canli-Yayin.htm?Page=64&id=3460 (Accessed date: 6.10.2016).
 • Keskinoğlu (2014). Rusya’ya İhracattan Yılsonunda 8 Milyon Dolar Bekliyoruz. available at: http://www.keskinoglu.tv/TR/11/442/Rusya% E2%80%99ya-Ihracattan-yilsonunda-8-Milyon-Dolar-Bekliyoruz.htm (Accessed date: 9.10.2016).
 • Marwick, A. E. (2018). Why do people share fake news? A sociotechnical model of media effects, Georgetown Law Technology Review, 2(2): 474-512.
 • Ministry of Agriculture and Forestry (Republic of Turkey) (2013). Stratejik Plan 2013-2017, available at: http://www.tarim.gov.tr/SGB/ Belgeler/Stratejik%20Plan%202013-2017.pdf (Accessed date: 10.10.2016).
 • Ministry of Agriculture and Forestry (Republic of Turkey) (2014). Piliç Eti Hakkında Doğru Bilinen Yanlışlar, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • Ministry of Agriculture and Forestry (Republic of Turkey) (2019). 3. Tarım Orman Şurası Sonuç Bildirgesi, available at: https://www.tarimorman.gov.tr/Haber/4207/3-Tarim-Orman-Surasi-Sonuc-Bildirgesi (Accessed date: 2.12.2019).
 • Nelson, E. D. (2007). Reducing information pollution in the internet age. Preventing Chronic Disease Journal, 4(1): 1-3.
 • Okur, N., Türkoğlu, M., Eleroğlu, H., Özlü, S. and Uçar, A. (2016). Features and new trends in Turkish poultry industry. Journal of Environmental Science and Engineering, 5(6A): 321-326.
 • Ölcer, S., Yilmaz-Aslan, Y. and Brzoska, P. (2020). Lay perspectives on social distancing and other official recommendations and regulations in the time of COVID-19: a qualitative study of social media posts, BMC Public Health, 20(1): 1-9.
 • Palade, I. and Balaban, D. C. (2020). An Analysis of COVID-19-related fake news from Romania. A pilot qualitative study. Journal of Media Research, 13(2): 27-43.
 • Petratos, P. N. (2021). Misinformation, disinformation, and fake news: Cyber risks to business. Business Horizons, 64(6): 763-774.
 • Pitigraisorn, P. (2021). Disinformation, Science Communication and Trust: Food Rumours in Thailand, available at: http://repository.essex .ac.uk/29825/ (Accessed date: 5.12.2021).
 • Roy, R., Majumder, D., Das, S., Bhowmik, P., Rudra, B. C., Sarkar, V. and Mondal, A. (2021). Misuse of social media led to economic loss in poultry sector: A case in India during pandemic COVID-19. Poultryline, 21(7): 13-15.
 • Szőllősi, L., Szűcs, I. and Nábrádi, A. (2014). Economic issues of broiler production length. Economics of Agriculture, 61(3): 633-646.
 • Vukasovič, T. (2010). Buying decision‐making process for poultry meat. British Food Journal, 112(2): 125-139.
 • Yıldız, T. (2012). Tavukçuluk Sektör Analizi Raporu, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Raporu.
 • Yıldız, A. and Duru, A. A. (2019). Investigation of chicken meat consumption habits in terms of ımprovement of broiler breeding: A case study of Uşak Province. Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology, 7(6): 833-839.

The Effects of Information Pollution on Poultry Companies: The Case of Turkey

Yıl 2023, Cilt: 20 Sayı: 2, 387 - 398, 22.05.2023
https://doi.org/10.33462/jotaf.1124690

Öz

The poultry sector provides people and countries with many benefits in the social, economic and health domains. However, the poultry sector faces a number of important problems. One of these problems is information pollution. The rapid advances in information and communication technologies, in particular, made information pollution one of the most important problems of our contemporary age. Information pollution can have significant negative effects on companies and sectors, as well as threaten the reputation of the brand, the products and services offered by the businesses. The poultry industry is among the most affected by information pollution and Turkey represents an ideal case for studying the effects of information pollution on the poultry industry. The poultry sector has achieved significant growth in Turkey in recent years, but the problem of information pollution is an important factor that limits this growth. There are ongoing efforts by various organizations and agencies in Turkey to solve the problem. This study aims to examine the effects of information pollution on poultry producing companies in Turkey and identify the activities undertaken by producers to fight information pollution. Data were collected from companies that are members of BESD-BİR (Turkish Poultry Meat Producers and Breeders Association), which brings together the largest chicken producing companies in Turkey and account for 91% of all poultry production in Turkey. Basic statistical techniques and procedures such as frequency distributions, percentages, and arithmetic means were used to conduct descriptive statistical analysis. Likert-type questions were also included in the study for various purposes. Descriptive analysis method was used to analyze the suggestions made by the poultry producers to reduce information pollution in the sector. The results show that information pollution problem is an important problem for poultry producing companies in Turkey. Since a significant part of the companies are affected by the problem of information pollution, they have various activities aimed at solving this problem and informing consumers. The problem has slight to moderate effects on the sales, production decisions, marketing decisions, and investment decisions. It has been found that sales and production decisions are affected to a slightly larger extent compared to marketing and investment decisions. Poultry producing companies consider it important to carry out successful information campaigns and increase cooperation in the sector in order to solve information pollution problems.

Proje Numarası

Herhangi bir projeden oluşturulmamıştır.

Kaynakça

 • Ataman, P. (2012). Bilgi Kirliliği Tüketiciyi Gerçek Risklerden ve Temel Gıdalardan Uzaklaştırıyor, available at: http://www.dunyagida.com.tr/kose-yazisi/bilgi-kirliligi-tuketiciyi-gercek-risklerden-ve-temel-gidalardan-uzaklastiriyor/1076 (Accessed date: 1.10.2016).
 • Avcıoğlu, A. O., Çolak, A. ve Türker, U. (2013). Türkiye’nin tavuk atıklarından biyogaz potansiyeli. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 10(1): 21-28.
 • Ayoob, K. T., Duyff, R. L. and Quagliani, D. (2002). Position of the American Dietetic Association: food and nutrition misinformation, Journal of the American Dietetic Association, 10(2): 260-266.
 • Ayvazoğlu Demir, P. ve Aydın, E. (2018). Hormon ve antibiyotik kullanımına ilişkin olumsuz haberlerin tüketicilerin tavuk eti tüketim alışkanlıklarına etkisi (Kars İli Örneği). Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 3(1): 55-63.
 • Banvit (2021). BanvitTv, available at: http://www.banvit.com.tr/banvitTV.html (Accessed date: 1.10.2021).
 • Bayraktar, E., Umar, S., Yilmaz, A., Turan, N. and Yilmaz, H. (2019). Current scenario of viral diseases in Turkish poultry industry, World's Poultry Science Journal, 75(4): 515-534.
 • Bearth, A., Cousin, M.E. and Siegrist, M. (2014). Poultry consumers' behaviour, risk perception and knowledge related to campylobacteriosis and domestic food safety, Food Control, 44: 166-176.
 • BESD-BİR (2015) Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği. 3. Uluslararası Beyaz Et Kongresi. 22-26 April, Antalya, Türkiye. available at: https://docplayer.biz.tr/3092969-Uluslarasi-beyaz-et-kongresi-ubek-katilimci-es-ve-refakatci-ile-toplam.html (Accessed date: 2.11.2021).
 • BESD-BİR (2016). Tavuk ve Bilimsel Gerçekler Konferansı. 22 March, P.13-32. Antalya, Türkiye.
 • BESD-BİR (2017). Üyeler available at: http://www.besd-bir.org/uyeler (Accessed date:1.02.2017).
 • Cai, K. Y. and Zhang, C. Y. (1996). Towards a Research on Information Pollution. IEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics, 14-17 October, P. 3124-3129. Beijing, China.
 • Chen, B., Shao, J., Liu, K., Cai, G., Jiang, Z., Huang, Y., Gu, H. and Jiang, J. (2018). Does eating chicken feet with pickled peppers cause avian influenza? observational case study on Chinese social media during the avian influenza A (H7N9) outbreak. JMIR Public Health and Surveillance, 4(1): e8198.
 • Cho, J. P. (2002). Infollution and the Quality of Life, available at: http://stanford.edu/~ncho/Infollution_manuscript_PJCho_2002.pdf (Accessed date: 1.02.2017).
 • Çakı, S. (2007). Tavukçuluk sektörünün türk ekonomisindeki yeri ve durumu. Ege Akademik Bakış, 7(1): 153-189.
 • Çınar, G. and Keskin, B. (2018). The spillover effect of imported inputs on broiler prices in Turkey. New Medit: Mediterranean Journal of Economics, Agriculture and Environment, 17(1): 37-47.
 • Das, M. (2017). Role of Librarians in Controlling Information Pollution in Library System, available at: http://www.ijim.in/paper-4-role-of-librarians-in-controlling-information-pollution-in-library-system/?upm_export=print (Accessed date: 27.02.2019).
 • Demestichas, K., Remoundou, K. and Adamopoulou, E. (2020). Food for thought: fighting fake news and online disinformation. IT Professional, 22(2): 28-34.
 • Dubosson, M. and Fragniere, E. (2009). The consequences of ınformation overload in knowledge based service economies: an empirical research conducted in Geneva. Service Science, 1(1): 56-62.
 • Eleroğlu, H., Bircan, H. and Arslan, R. (2018). Effect of the media on the consumption of poultry products in The TR72 Region (Kayseri, Sivas and Yozgat). Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology, 6(6): 756-763.
 • FAO (2021). “FAOSTAT”, available at: https://www.fao.org/faostat/en/ (Accessed date: 1.11.2021).
 • Flynn, D. J., Nyhan, B. and Reifler, J. (2017). The nature and origins of misperceptions: Understanding false and unsupported beliefs about politics, Political Psychology, 38: 127-150. Healthy Chicken Information Platform (2021). Sağlıklı Tavuk, available at: https://sagliklitavuk.org/ (Accessed date: 1.11.2021).
 • Iqbal, Q., Yang, S., Nawaz, R. and Lin, Y. (2018). Infollution (information pollution) management, filtering strategy, scalable workforce, and organizational learning: a conceptual study. Information Management and Business Review, 10(4): 1-7.
 • Iqbal, Q., Ahmad, N. H. and Nawaz, R. (2020). Perceived information pollution: conceptualization, measurement, and nomological validity, Online Information Review, 44(3): 705-722.
 • Karadavut, U. ve Taşkın, A. (2014). Kırşehir ilinde kanatlı eti tüketimini etkileyen faktörlerin belirlenmesi. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 11(1): 37-43.
 • Keskin, B. ve Demirbaş, N. (2012). Türkiye'de kanatlı eti sektöründe ortaya çıkan gelişmeler: Sorunlar ve öneriler. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 26(1): 117-130.
 • Keskinoğlu (2013a). KeskinoğluTv, available at http://www.keskinoglu.tv/TR/11/23/Vatan-14-Aralik-2013.htm (Accessed date: 6.10. 2016).
 • Keskinoğlu (2013b). Kümesten 24 Saat Canlı Yayın, available at: http://www.keskinoglu.com.tr/TR/16/Kumesten-24-Saat-Canli-Yayin.htm?Page=64&id=3460 (Accessed date: 6.10.2016).
 • Keskinoğlu (2014). Rusya’ya İhracattan Yılsonunda 8 Milyon Dolar Bekliyoruz. available at: http://www.keskinoglu.tv/TR/11/442/Rusya% E2%80%99ya-Ihracattan-yilsonunda-8-Milyon-Dolar-Bekliyoruz.htm (Accessed date: 9.10.2016).
 • Marwick, A. E. (2018). Why do people share fake news? A sociotechnical model of media effects, Georgetown Law Technology Review, 2(2): 474-512.
 • Ministry of Agriculture and Forestry (Republic of Turkey) (2013). Stratejik Plan 2013-2017, available at: http://www.tarim.gov.tr/SGB/ Belgeler/Stratejik%20Plan%202013-2017.pdf (Accessed date: 10.10.2016).
 • Ministry of Agriculture and Forestry (Republic of Turkey) (2014). Piliç Eti Hakkında Doğru Bilinen Yanlışlar, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • Ministry of Agriculture and Forestry (Republic of Turkey) (2019). 3. Tarım Orman Şurası Sonuç Bildirgesi, available at: https://www.tarimorman.gov.tr/Haber/4207/3-Tarim-Orman-Surasi-Sonuc-Bildirgesi (Accessed date: 2.12.2019).
 • Nelson, E. D. (2007). Reducing information pollution in the internet age. Preventing Chronic Disease Journal, 4(1): 1-3.
 • Okur, N., Türkoğlu, M., Eleroğlu, H., Özlü, S. and Uçar, A. (2016). Features and new trends in Turkish poultry industry. Journal of Environmental Science and Engineering, 5(6A): 321-326.
 • Ölcer, S., Yilmaz-Aslan, Y. and Brzoska, P. (2020). Lay perspectives on social distancing and other official recommendations and regulations in the time of COVID-19: a qualitative study of social media posts, BMC Public Health, 20(1): 1-9.
 • Palade, I. and Balaban, D. C. (2020). An Analysis of COVID-19-related fake news from Romania. A pilot qualitative study. Journal of Media Research, 13(2): 27-43.
 • Petratos, P. N. (2021). Misinformation, disinformation, and fake news: Cyber risks to business. Business Horizons, 64(6): 763-774.
 • Pitigraisorn, P. (2021). Disinformation, Science Communication and Trust: Food Rumours in Thailand, available at: http://repository.essex .ac.uk/29825/ (Accessed date: 5.12.2021).
 • Roy, R., Majumder, D., Das, S., Bhowmik, P., Rudra, B. C., Sarkar, V. and Mondal, A. (2021). Misuse of social media led to economic loss in poultry sector: A case in India during pandemic COVID-19. Poultryline, 21(7): 13-15.
 • Szőllősi, L., Szűcs, I. and Nábrádi, A. (2014). Economic issues of broiler production length. Economics of Agriculture, 61(3): 633-646.
 • Vukasovič, T. (2010). Buying decision‐making process for poultry meat. British Food Journal, 112(2): 125-139.
 • Yıldız, T. (2012). Tavukçuluk Sektör Analizi Raporu, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Raporu.
 • Yıldız, A. and Duru, A. A. (2019). Investigation of chicken meat consumption habits in terms of ımprovement of broiler breeding: A case study of Uşak Province. Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology, 7(6): 833-839.
Toplam 43 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Berkay Keskin 0000-0003-2686-6171

Erdoğan Güneş 0000-0002-4416-3405

Proje Numarası Herhangi bir projeden oluşturulmamıştır.
Erken Görünüm Tarihi 8 Mayıs 2023
Yayımlanma Tarihi 22 Mayıs 2023
Gönderilme Tarihi 1 Haziran 2022
Kabul Tarihi 10 Nisan 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 20 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Keskin, B., & Güneş, E. (2023). The Effects of Information Pollution on Poultry Companies: The Case of Turkey. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 20(2), 387-398. https://doi.org/10.33462/jotaf.1124690
AMA Keskin B, Güneş E. The Effects of Information Pollution on Poultry Companies: The Case of Turkey. JOTAF. Mayıs 2023;20(2):387-398. doi:10.33462/jotaf.1124690
Chicago Keskin, Berkay, ve Erdoğan Güneş. “The Effects of Information Pollution on Poultry Companies: The Case of Turkey”. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 20, sy. 2 (Mayıs 2023): 387-98. https://doi.org/10.33462/jotaf.1124690.
EndNote Keskin B, Güneş E (01 Mayıs 2023) The Effects of Information Pollution on Poultry Companies: The Case of Turkey. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 20 2 387–398.
IEEE B. Keskin ve E. Güneş, “The Effects of Information Pollution on Poultry Companies: The Case of Turkey”, JOTAF, c. 20, sy. 2, ss. 387–398, 2023, doi: 10.33462/jotaf.1124690.
ISNAD Keskin, Berkay - Güneş, Erdoğan. “The Effects of Information Pollution on Poultry Companies: The Case of Turkey”. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 20/2 (Mayıs 2023), 387-398. https://doi.org/10.33462/jotaf.1124690.
JAMA Keskin B, Güneş E. The Effects of Information Pollution on Poultry Companies: The Case of Turkey. JOTAF. 2023;20:387–398.
MLA Keskin, Berkay ve Erdoğan Güneş. “The Effects of Information Pollution on Poultry Companies: The Case of Turkey”. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, c. 20, sy. 2, 2023, ss. 387-98, doi:10.33462/jotaf.1124690.
Vancouver Keskin B, Güneş E. The Effects of Information Pollution on Poultry Companies: The Case of Turkey. JOTAF. 2023;20(2):387-98.